Päälle puettava teknologia rakennusalalla

Human augmentation in the construction industry

Vaikka scifi-elokuvissa ja sarjakuvissa Human Augmentation -laitetta ("ihmisen jatketta") kuvataan futuristiseksi tekniikaksi, joka luo kyborgimaisia olentoja jonnekin ihmisen ja koneen välimaastoon, on tämä kaukana todellisuudesta. Termi viittaa yleensä kehoon liitettävään teknologiaan, joka avustaa käyttäjää tämän työssä, parantaa tuottavuutta ja ehkäisee henkilövahinkoja.

Joidenkin mielestä ajatus tällaisesta "ihmisen jatkeesta" on pelottava, koska sen pelätään vievän ihmisiltä työt. Monet kuitenkin näkevät jo nyt, miten paljon hyötyä se voi tarjota. Tämä pätee erityisesti rakennusalalla, jossa päälle puettavat laitteet auttavat tekemään työmaista turvallisempia, parantamaan tuottavuutta ja korjaamaan työvoimapulaa. Syvennytään aiheeseen tarkemmin...

Erilaiset puettavat teknologiat

The three types of human augmentation

Puettava teknologia voidaan jakaa toimintansa perusteella kolmeen ryhmään: replikoivat, täydentävät tai ihmiskyvyn ylittävät laitteet. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat laitteet toistavat/palauttavat ihmisen toimintoja. Niitä käytetään yleisesti lääketieteen alalla, jolla sydämentahdistimia, proteeseja ja puettavia laitteita on kehitetty vuosikymmenien ajan. 

Täydentävät laitteet taas lisäävät keinotekoisesti ihmisen voimaa, älyä, näkökykyä tai muita toimintoja yli tavanomaisten rajojen. Rakennusalalla tämäntyyppisten puettavien laitteiden tarkoituksena on vähentää työn kuormittavuutta ja käyttäjien väsymistä, ja ne helpottavat urakoitsijoita työturvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. 

Ihmiskyvyn ylittävät laitteet taas mahdollistavat asioita, joita emme normaalisti pysty tekemään, kuten lentämään, hengittämään veden alla, saavuttamaan yli-inhimillisiä aistiparannuksia ym. Tästä yhtenä esimerkkinä on aivokäyttöliittymä (bci, brain-computer interface), ala, joka on kehittynyt nopeasti viime vuosikymmeninä. Aivokäyttöliittymät ovat rajapintoja, joiden avulla henkilö voi olla vuorovaikutuksessa tietokoneen tai koneen kanssa ajattelun voimalla.

9 %

työvoimasta Suomessa
työskentelee enemmän kuin 1-2 tuntia päivässä kädet hartiatasolla tai sen yläpuolella [1]

23 %

vähemmän rasitusta
yläraajan- ja vartalon lihaksistolle tukirankaa käytettäessä [1]

40 %

vähemmän rasitusta
olkapään alueen lihaksistolle tukirankaa käytettäessä [1]

30 %

TTL:n Terveys 2000-tutkimukseen
osallistuneista ilmoitti niskakipua edeltävän kuukauden aikana [2]

Puettava teknologia rakennusalalla

Puettavan teknologian (Human Augmentation) maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan nousevan miljardeihin vuoteen 2027 mennessä, joten ei ole yllättävää, että niiden suosio kasvaa myös rakennusalalla. Vaikka nämä innovaatiot eivät koskaan korvaa korkeasti koulutettuja työntekijöitä, teknologia voi tukea heidän työtään ja tehdä työmaista turvallisempia, korjata ammattitaitoisen työvoiman pulaa ja parantaa tuottavuutta. 

Eksoskeletonit ovat yksi rakennusteollisuuden käyttämä Human Augmentation -väline. Kyseessä on puettava järjestelmä, joka tukee käyttäjää fyysisesti käyttövoiman ja/tai rakenteellisen tuen avulla. Järjestelmä on puettava ja se seuraa vartalon liikkeitä. Sen käyttö ei vaadi lainkaan - tai hyvin vähän - muutoksia työpaikalla.

Eksoskeletonit: Vastaus tuottavuuden ja kysynnän vaatimuksiin

How exoskeletons can help with productivity and increased demand in construction

Pään yläpuolisten asennustöiden aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinten vammat tuottavat suurta haittaa rakennusalan yrityksille ja työntekijöille. Yritysten tuottavuus heikkenee ja vammoista kärsivien työntekijöiden terveydentila vaarantuu. 

Eksoskeletonit on suunniteltu parantamaan tuottavuutta vähentämällä kehoon kohdistuvaa rasitusta, kipua ja väsymystä lihasten ja nivelten pienemmän kuormituksen vuoksi. Vähentynyt stressi ja parantunut työmukavuus kohentaa työntekijöiden terveyttä ja vähentää sairauspoissaoloja edellyttäen, että he pitävät fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edellyttämät lepotauot. Tutkimukset ovat osoittaneet eksoskeletonien erinomaisen tehon. 

Kun ammattitaitoiset työntekijät pysyvät pidempään työmaalla vähentyneiden sairauspoissaolojen takia, rakennusyhtiöt voivat hyödyntää eksoskeletoneja kahdella tavalla: työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen työmaalla.

Jos haluat lisätietoja Hiltin rakennusalalle suunnitellusta eksoskeletonista, täytä alla olevat tiedot ja olemme teihin pian yhteydessä.

Vaihtoehtoisesti voit rekisteröityä verkossa ja tilata uutiskirjeemme, jossa kerromme ajankohtaisista asioista, tarjouksista ja tuotteistamme.

(Onko sinulla jo Hilti-tili? Hallitse uutiskirjeasetuksiasi täällä)

Jaa