Kieli

PP 10

Suomi

Dokumentaation tiedot

Sopimukset

Varoitussymbolit

Seuraavia varoitussymboleita käytetään:
Image alternative VAKAVA VAARA! Varoittaa välittömästä, uhkaavasta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
Image alternative VAARA! Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Image alternative VAROITUS! Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit

Seuraavia symboleita käytetään:
Image alternative Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä

Typografiset korostukset

Seuraavat typografiset esitystavat korostavat tässä teknisessä dokumentaatiossa tärkeitä tekstikohtia:
1
Numerot viittaavat kuviin.

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen käyttämistä.
 • Noudata yksityiskohtaista käyttöohjetta laitteessa sekä täydennyksiä ja päivityksiä, jotka löytyvät osoitteesta www.hilti.com .
 • Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana.
 • Varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Kuvattu tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kouluttamattomat tai kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Merkitse nämä tiedot myös käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina, kun otat yhteyttä myyntiedustajaan tai asiakaspalveluun.
  Tuotetiedot
Tuotetiedot
Putkilaser
PP 10
Sukupolvi
02
Sarjanumero

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Yleisiä turvallisuusohjeita

Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä tuotetta käyttäessäsi. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tuotetta käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota huomautus- ja varoitustarroja.
 • Tuotteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 2 rajat. Korjauta tuote aina vain Hilti -huollossa.
 • Tuotteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Tarkasta tuotteen moitteeton toiminta aina ennen jokaista käyttämistä.
 • Mittaaminen lasilevyn tai muiden kappaleiden läpi voi vääristää mittaustulosta.
 • Mittaustulokset saattavat vääristyä, jos mittausolosuhteet muuttuvat nopeasti, esimerkiksi jos joku kulkee lasersäteen poikki.
 • Älä suuntaa tuotetta aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti.
 • Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
 • Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.

Yleiset turvallisuustoimenpiteet

 • Tarkasta tuotteen vauriot ennen käyttöä. Korjauta vauriot Hilti -huollossa.
 • Tuotteen tarkkuus on tarkastettava putoamisen tai muun mekaanisen vaikutuksen jälkeen.
 • Vaikka tuote on suunniteltu kovaan rakennustyömaakäyttöön, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin mittauslaitteita.
 • Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
 • Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.

Työpaikan asianmukaiset olosuhteet

 • Vältä hankalia työskentelyasentoja; etenkin jos teet työtä tikkailta. Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
 • Varmista mittauspaikan turvallisuus ja varmista tuotetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu muita ihmisiä tai itseäsi kohti.
 • Jos tuote tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai päinvastoin, tuotteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä.
 • Käytä tuotetta vain teknisissä tiedoissa eritellyissä käyttöolosuhteissa.
 • Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana.
 • Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Laserlaitteiden turvallinen käyttö

 • Laserlaiteluokan 3 / class III laserlaitteita saa käyttää vain koulutettu henkilö.
 • Lasersäteet eivät saa kulkea silmien korkeudella.
 • Tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä, jotta varmistetaan, ettei lasersäde voi vahingossa osua pinnoille, jotka heijastavat peilin lailla.
 • Varmista, ettei kukaan katso suoraan lasersäteeseen.
 • Lasersäde ei saa ulottua valvomattomille alueille.
 • Kytke laser pois päältä, kun et käytä sitä.
 • Kun laserlaitetta ei käytetä, se on varastoitava paikkaan, josta asiaankuulumattomat henkilöt eivät voi saada sitä käsiinsä.

Sähkömagneettinen häiriökestävyys

Vaikka laite täyttää voimassa olevien määräysten tiukat vaatimukset, Hilti ei pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että voimakas häiriösäteily rikkoo laitteen, jolloin seurauksena voi olla virheellisiä toimintoja. Tässä tapauksessa, tai jos olet muuten epävarma, on tehtävä tarkastusmittauksia. Hilti ei myöskään pysty sulkemaan pois mahdollisuutta, että muihin laitteisiin (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteet) aiheutuu häiriöitä. Laite täyttää luokan A vaatimukset; häiriöitä saattaa esiintyä asuntoympäristössä.
Koskee vain Koreaa: Tämä laseretäisyysmittari sietää yrityskäyttöympäristössä esiintyviä sähkömagneettisia aaltoja (luokka A). Käyttäjän on otettava tämä huomioon eikä laseretäisyysmittaria saa käyttää asuntoympäristössä.

Kuvaus

Laitteen osat, näyttö- ja käyttöelementit

Image alternative
 1. Kauko-ohjaimen vastaanottoaukko
 2. Varoitus / valmiustilan LED
 3. Käyttökenttä
 4. Näyttökenttä
 5. Kantokahva
 6. Kahvan kiinnitys
 7. Liitäntäjohdon PPA 84 liitäntä
 8. Paristolukitsin
 9. Akku PPA 82 ja verkkolaite
 10. Kohdistusvalopiste
 11. Lasersäteen lähtöaukko
 12. Kauko-ohjaimen vastaanottoaukko
 13. Kohdistusvalopiste
 14. Kääntöpistemerkintä

Kuvaus

Laite on tarkoitettu vaakasuorien ja kallistettujen korkeustasolinjojen määrittämiseen ja siirtämiseen/tarkastamiseen. Laite on putkilaser, jossa on yksi näkyvä lasersäde.
Jos laitetta ei ole pystytetty itsevaaitusalueen rajoihin, laser ja käyttökentässä oleva LED vilkkuvat. Lisäksi näytössä näytetään suunta, johon laitetta on kallistettava.
Virtalähteeksi on olemassa kolme vaihtoehtoa. Ne ovat laitteen mukana vakiovarusteena toimitettu akku PPA 82 tai lisävarusteena saatava paristolokero PPA 83 tai liitäntäjohto PPA 84 ulkoiseen 12 V jännitelähteeseen liittämistä varten.
Kylmyys laskee akun PPA 82 tehoa. Varastoi akku huoneenlämpötilassa, älä koskaan auringonpaisteessa, lämmittimen tai lämpöpatterin päällä tai ikkunan vieressä.
Jos lämpötila latauksen aikana ei ole ohjeenmukaisissa rajoissa, lataus keskeytyy akun suojaamiseksi.
Laite soveltuu upotussyvyydelle enintään 5 metriä enintään 24 tunnin ajaksi.

Painikkeet

Image alternative Kohdistusvalopiste-painike
Image alternative Lasersädetilan painike
Image alternative Lukkopainike
Image alternative Tähtäinlevyn auto-keskityksen painike
Image alternative Suuntapainike
Image alternative Valintapainike
Image alternative Set-painike
Image alternative Käyttökytkin

Näyttöviestit

Image alternative Paristojen/akun lataustila: 100 %
Image alternative Paristojen/akun lataustila: 75 %
Image alternative Paristojen/akun lataustila: 25 %
Image alternative Vilkkuva näyttö: Laseria ladataan liitäntäjohdolla PPA 84.
Image alternative Kohdistusvalopisteen näyttö
Image alternative Suuntanäyttö
Image alternative Itsevaaituksen näyttö
Image alternative Prosenttinäyttö
Image alternative Lukkonäyttö Lock
Image alternative Elektronisen vesivaa'an näyttö
Image alternative Lasertilan näyttö
Image alternative Vaaituksen varoitusnäyttö
Image alternative Sivuttaiskallistuksen varoitusnäyttö
Image alternative Säteen sijainnin näyttö
Image alternative Säteen päätesijainti vasen
Image alternative Säteen päätesijainti oikea
Image alternative Laite ei valmis
Image alternative Lasersäteen vakautus
Image alternative Hakuvaihe
Image alternative Automaattinen suuntaus päättynyt
Image alternative Virhe automaattisessa suuntauksessa

Tekniset tiedot

Aallonpituus
633 nm
(0,0000249 in)
Tarkkuus käyttölämpötilassa ja 10 metrin vaakaetäisyydellä
−0,5 mm … 0,5 mm
Tarkkuus käyttölämpötilassa ja 33 jalan vaakaetäisyydellä
−0,5 mm … 0,5 mm
(−0,02 in … 0,02 in)
Laserluokka IEC 825- 1:2003 mukaan
3 R
Laserluokka CFR 21 § 1040 (FDA) mukaan
IIIa
Itsevaaitusalue
−10 % … 10 %
Kallistusalue
−15 % … 40 %
Minimikallistussäätö
0,001 %
Käyttölämpötila
−20 ℃ … 50 ℃
Käyttölämpötila
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Varastointilämpötila
−30 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−30 ℃ … 60 ℃
(−22 ℉ … 140 ℉)
Paino
3,8 kg
Paino
3,8 kg
(8,4 lb)

Käyttö

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

 • Paina käyttökytkintä laitteen kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Paristojen tai akkujen vaihto

 1. Kierrä paristonuppi auki-asentoon Open ja irrota paristolokero.
 2. Vaihda vanhojen paristojen tilalle uudet.
 3. Aseta paristolokero takaisin paikalleen.
 4. Kierrä paristonuppi lukitusasentoon Lock.

Liitäntäjohdon PPA 84 liittäminen

 1. Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin liität liitäntäjohdon.
  Sammuta moottori, jos käytät auton akkua.
  Varmista ehdottomasti, että liität oikeisiin napoihin.
  Kytke laite pois päältä ennen liitäntäjohdon liittämistä.
  Liitäntäjohto on tarkoitettu 12 V:n akkuun liittämiseen.
 2. Liitä punainen liitin plusnapaan.
 3. Liitä musta liitin maadotusnapaan.

Akun PPA 82 lataaminen

 1. Laita akku latausadapteriin PPA 81.
  • Lataus alkaa automaattisesti.
  Lataaminen pitää tehdä tilassa, jonka lämpötila on välillä 10 °C ja 40 °C (50 °F ja 104 °F).
  Akku latautuu automaattisesti, jos laitetta käytetään ulkoisella akulla/paristoilla lämpötilassa välillä 10 °C ja 40 °C (50 °F ja 104 °F).
 2. Liitä verkkolaite latausadapteriin.
 3. Liitä verkkolaitteen pistoke pistorasiaan.
 4. Irrota latausadapteri, kun latauksen merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä.
  • Latauksen merkkivalo palaa punaisena: Lataa laite.
  • Latauksen merkkivalo palaa vihreänä: Lataaminen on päättynyt.
  • Latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä: Latauksessa on ilmennyt vika.
  • Latauksen merkkivalo vilkkuu punaisena: Suojatoiminto on aktivoitu. Laitetta ei voida käyttää tässä tilanteessa.

Kallistuksen manuaalinen säätö

 1. Paina ylös-/alas-painiketta.
  • Laser liikkuu ylös ja alas.
  Kallistusarvon voit säätää myös suoraan lasersäteen liikkeen avulla. Varmista, että lukitustoiminto ei ole aktivoituna.
 2. Nolla-asennon saavuttamiseksi paina samanaikaisesti ylös-/alas-painikkeita.
  Laser siirtyy heti 0.000 % -asentoon.

Kallistuksen automaattinen säätö

 1. Kytke laite päälle.
 2. Paina Set-painiketta.
  • Asetettu arvo näytetään.
  • ±-näyttö vilkkuu.
 3. Paina suuntapainikkeita päästäksesi oikeaan kohtaan.
 4. Arvon muuttamiseksi paina ylös-/alas-painiketta.
 5. Paina Set-painiketta, kun syötetty arvo on oikea.
  • Lasersäde alkaa liikkua tekemäsi asetuksen mukaisesti.

Tähtäinlinjan suuntaus

 • Käytä suuntapainikkeita laserin liikuttamiseksi oikealle tai vasemmalle.
  Voit suunnata tähtäinlinjan joko itse laitteesta tai kauko-ohjaimella.

Säteen sijainnin säätö

 1. Painiketta lyhyesti painamalla laser liikkuu hitaasti.
 2. Painiketta pitkään painamalla laser liikkuu nopeasti.
 3. Kun laserin oikea tai vasen äärisijainti on saavutettu, näyttö alkaa vilkkua. Jos tämä sijainti halutaan saavuttaa usein, on suositeltavaa kääntää laitetta hiukan vasemmalle tai oikealle ja aloittaa säteen suuntaaminen uudelleen.

Automaattinen keskitys

 • Paina kumpaankin suuntapainiketta yhtä aikaa.
  • Lasersäde siirtyy automaattisesti keskelle.

Automaattinen suuntaus tähtäinlevyyn

 1. Aseta tähtäinlevy siten, että heijastinnauhat osoittavat laserin suuntaan.
 2. Paina automaattisen tähtäinlevyyn keskittämisen painiketta.
  • Tämän toiminnon käynnistyminen voi kestää jopa 2 minuuttia.
  • Laite etsii nyt suuntausalueella (vasen/‌oikea) tähtäinlevyä.

Lasersädetilan valinta

 1. Paina lasersädetilan painiketta niin monta kertaa, että näytössä on soveltuva käyttötapa.
 2. Valitse haluamasi käyttötapa:
  • Jatkuva säde
  • Vilkkuva säde

Elektronisen vesivaa'an säätö

 1. Vesivaaka ilmestyy näyttöön, kun käännät laitetta.
 2. Sijoita vesivaaka näyttökentän keskelle.
  • LED alkaa vilkkua, kun kompensaatioalue ylittyy.

Jalka- ja keskitysruuvin kiinnitys

 • Kiinnitä putken halkaisijaa vastaavat tukijalat ennen kuin pystytät laserin putkeen.

Tähtäinlevyn koon säätö

 • Säädä putken halkaisijaan sopiva tähtäinlevyn koko.

Mittayksikön % tai ‰ valinta

 1. Paina samanaikaisesti käyttökytkintä ja lukkopainiketta.
 2. Siirry ylös-/alas-painikkeilla yksikön riville Unit.
 3. Valitse suuntapainikkeella arvo, jota haluat muuttaa.
 4. Paina Set-painiketta ja kuittaa syöttämäsi.
  • Laite kytkeytyy takaisin normaaliin käyttötilaan.

Turvakoodin asettaminen ja aktivointi

 1. Paina samanaikaisesti käyttökytkintä ja lukkopainiketta.
  Nelinumeroisen suojakoodin syöttämisellä estät asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä laitettasi.
  Laite kysyy automaattisesti koodia päälle kytkemisen jälkeen.
  Ota huomioon, että jos syötät laserlaitteeseesi turvakoodin, laserlaitetta ei enää pysty käyttämään syöttämättä ensin tätä koodia.
 2. Siirry ylös-/alas-painikkeilla syöttökohdan riville Input S Code.
 3. Paina Set-painiketta, jotta pääset kyseiseen tilaan.
 4. Navigoi suuntapainikkeilla ja ylös-/alas-painikkeilla haluamasi numeron kohdalle ja kuittaa valinta painamalla Set-painiketta. Valitse tällä tavoin koodin neljä numeroa ja kuittaa koodin syöttö painamalla Set-painiketta.
  • Laite kytkeytyy takaisin tilaan.
 5. Turvakoodin voit aktivoida ja deaktivoida kytkemällä Set-painikkeen asentoon on tai off.
  • Laite kytkeytyy takaisin normaaliin käyttötilaan.

Yrityksen nimen asetus

 1. Paina samanaikaisesti käyttökytkintä ja lukkopainiketta.
  • Näyttöön ilmestyvät asetetut arvot.
 2. Navigoi ylös-/alas-painikkeilla riville Change Name (vaihda nimi) ja valitse tila Set-painikkeella.
 3. Navigoi suuntapainikkeilla ja ylös-/alas-painikkeilla haluamasi merkin kohdalle ja kuittaa valinta painamalla Set-painiketta. Vahvista nimi painamalla Set-painiketta.
  • Laite kytkeytyy takaisin normaaliin käyttötilaan.

Luotettavuuden tarkastus

 1. Aseta laser kallistukseen 0.000 %.
 2. Aseta vaaituslatta 1 metrin (3.3 ") päähän laserista ja toinen latta 60 metrin (196.85") päähän.
 3. Kirjoita muistiin lukemat, joissa laser osuu lattoihin.
 4. Aseta vaaituslaite näiden kahden mittauslatan väliin keskelle ja lue kummastakin mittauslatasta korkeusarvot.
 5. Laske vaaituslaitteesta lukemasi arvon ja laserista lukemasi latan 1 ja latan 2 arvon välinen ero.
  • Jos molemmat arvot ovat samat, laser on hienosäädetty.
  Jos erot X1 ja X2 eivät ole toleranssirajoissa, käänny Hilti -liikkeen puoleen.

Huolto ja kunnossapito

Puhdistaminen ja kuivaaminen

 1. Puhalla pöly pois linssin pinnalta.
  Älä tällöin koske lasipintaan sormilla.
 2. Puhdista laite.
  Käytä tähän vain puhdasta ja pehmeää kangasta.
  Tarvittaessa käytä puhdasta alkoholia tai vähän vettä. Älä käytä muita nesteitä, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.

Varastointi ja kuivaus

 • Älä varastoi tuotetta märkänä. Anna sen kuivua ennen pakkaamista ja varastoimista.

 • Varastoi ja kuljeta tuote ja sen varusteet teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaraja-arvoja noudattaen.

 • Tarkasta laitteen tarkkuus tarkastusmittauksella pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen jälkeen.

Kuljettaminen

Tuotteen lähettämistä varten eristä akut ja paristot tai irrota ne tuotteesta.
 • Kuljeta tai lähetä laite aina alkuperäisessä Hilti -pakkauksessa tai muussa vastaavanlaatuisessa pakkauksessa.

Hienosäätö Hilti -kalibrointihuollossa

Standardin ISO 900X mukaisesti sertifioidut yritykset tarvitsevat käyttämistään mittausvälineistä voimassa olevan kalibrointitodistuksen.
Hienosäätämisen ja tarkastuksen jälkeen laseretäisyysmittariin kiinnitetään kalibrointimerkki ja laseretäisyysmittarin mukaan annetaan kalibrointitodistus, jossa kirjallisesti vakuutetaan laseretäisyysmittarin olevan valmistajan tietojen mukainen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
E02/03
Sisäinen mittausongelma
 • Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.
 • Tämä virheilmoitus saattaa tulla esiin, jos laitteessa on häiriö tai laite on tärähtänyt. Näissä tapauksissa poista syyt.
E99
Sisäinen muistiongelma
 • Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.
ERROR
Laitteen liike valmiustilassa
 • Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkasta laserlaitteen pystytys.

Hävittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara. Epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttama vaara.
 • Laitteen/koneen ja sen varusteiden epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista. Huolimattomasti hävitetty laite/kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkötyökalut on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset.
Nimi
Putkilaser
Tyyppimerkintä
PP 10
Sukupolvi
02
Suunnitteluvuosi
2016
Sovellettavat direktiivit:
 • 2014/30/EY
 • 2011/65/EY
 • 2006/66/EY
Sovellettavat standardit:
 • EN ISO 12100
Tekninen dokumentaatio:
 • Laitteiden hyväksyntä
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Saksa
Schaan, 6.2016
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)