MITEN HILTI AUTTAA PIENENTÄMÄÄN KORROOSION RISKIÄ RAKENNUKSISSA

Korroosionkestävä rakenne kannake- ja kiinnitysjärjestelmiin

Natural gas processing plant

Korroosiolla on merkitystä. Se tekee rakenteista vaarallisia ja epävakaita. Se voi johtaa myös siihen, että osia ja kokonaisia järjestelmiä joudutaan vaihtamaan. Tämä kaikki voi tulla rahallisesti ja ajallisesti kalliiksi ja aiheuttaa henkilövahinkovaaroja. Miten siis toimia?

SOPIVAN KORROOSIOSUOJAN VALINTA

Mihin olet rakentamassa? Tämä on korroosionsuojauksessa avainkysymys. Millaisessa ympäristössä ja ilmastossa työskentelet ja mihin materiaaliin kiinnität?

Korroosiolla on eri muotoja erilaisissa ympäristöissä. Seuraavat korroosion riskiä lisäävät tekijät on huomioitava omassa rakennuksessa:

• Kosteus
Kaikkiin ilmastollisiin reaktioihin tarvitaan kosteutta.

• Lämpötila
Korroosio nopeutuu mitä korkeampi lämpötila on.

• Suola
Kyseessä voi olla suolainen ilma lähellä rannikkoa tai talvella sulatussuola.

• Teollisuussaaste
Korkeat rikkidioksidipitoisuudet nopeuttavat syövyttäviä reaktioita.

• Galvaaninen korroosio (kosketus)
Johtuu kahden erilaisen materiaalin kosketuksesta toisiinsa.

Joissakin tiloissa (esim. sisäuima-altaat, tunnelit tai kemiantehtaat) on erikoishuomio tarpeen, paikalliset Hilti-insinöörimme antavat aina mielellään teknisiä neuvoja.

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Corrosion protection and environment

MITÄ KORROOSIOSUOJAUS TARKOITTAA

Korroosiota syntyy, kun metallin ja sen ympäristön välillä tapahtuu fysikaalinen reaktio. Korroosio muuttaa metallin ominaisuuksia ja heikentää sitä huomattavasti.

Korroosio voi myös vaurioittaa asennusjärjestelmää sekä metalliosaa ja sen suojausta. Koko järjestelmästä voi tulla vaarallinen ja se saatetaan joutua vaihtamaan.

On olemassa kahdentyyppisiä korroosiosuojauksia, jotka auttavat pidentämään työmaalla käytettävien metalliosien kestoikää. Niitä ovat aktiivinen ja passiivinen korroosiosuojaus.

Aktiivinen korroosiosuojaus vaikuttaa suoraan syöpymisreaktioon, siihen voidaan käyttää kestäviä materiaaleja, galvaanista erotusta tai katodista suojausta.

Passiivinen korroosionsuojaus pysäyttää korroosion tai hidastaa sitä erottamalla metallin syövyttävästä aineesta. Se saavutetaan lisäämällä pinnoitteeksi metallisia tai metallittomia suojakerroksia.

Korroosionkestävyys on työmailla yksi aliarvioiduimmista ominaisuuksista tuotteiden kiinnityksessä. Perusfaktojen avulla asiakas voi löytää sopivan ja kestävän ratkaisun.

Alexander Tomandl Korroosioasiantuntija - Hilti Corporate Research and Technology

Lataa täydellinen korroosioesite
Please enter alternative text here (optional)

MITEN HILTI PYSÄYTTÄÄ KORROOSION

Paikallisten Hilti-insinööriemme tehtävänä on auttaa asiakkaita, he voivat lisäksi tulla henkilökohtaisesti työmaalle parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Valmistamme ja suunnittelemme myös kaiken kattavia korroosiosuojausratkaisuja.

Hilti corrosion testing centers
1 / 7
Hiltin korroosiontestauskeskukset

Korroosiosuojatuotteemme ovat kestäviä. Kaikki suojat testataan tarkoin rakennustyömaatasi vastaavissa olosuhteissa. Tuotteitamme ei testata ainoastaan laboratoriossa, vaan ne jätetään kuukausiksi ulos kylmään, tropiikkiin, suolaisiin ympäristöihin, teollisuuslaitoksiin ja jopa merelle. Siksi tiedämme, että ne toimivat. Selaa kuvia nähdäksesi lisää Hiltin ulko- ja sisätestauksesta.

Hilti corrosion testing center Sweden
2 / 7
Sweden

Kylmä ilmasto, rannikkoaluee

Hilti corrosion testing center Germany
3 / 7
Germany

Kylmä ilmasto, rannikkoaluee

Hilti corrosion testing center Austria
4 / 7
Austria

Teollisuuskohde, teräksen valmistus

Hilti corrosion testing center Mexico
5 / 7
Mexico

Trooppinen ilmasto, rannikkoalue

Hilti corrosion testing center France
6 / 7
France

Lämmin ilmasto, rannikkoalue

Hilti corrosion testing center China
7 / 7
China

Trooppinen ilmasto, rannikkoalue

Jaa