JÄLKIASENNETUN RAUDOITUKSEN SUUNNITTELU

Raudoituksen suunnittelukeskus

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Raudoituksen suunnittelukeskus Kaikki suunnittelemamme perustuu eurokoodiin 2 ja TR023:een.

Olemme Hiltillä silti vielä pidemmällä.

Olemme luoneet valikoiman ainutlaatuisia suunnittelukonsepteja, jotka laskevat jälkiasennetuilla raudoituksilla ja betonilla rakentamisen hintaa. Kaikki tämä perustuu yhteen yksinkertaiseen periaatteeseen – uusinta tekniikan huippua edustavat tuotteemme ovat niin innovatiivisia, että ne kiinnittävät jälkiasennettavat raudoitukset uusilla, parannetuilla ja jännittävillä tavoilla.

 

HILTIN RAUDOITUKSEN SUUNNITTELUKONSEPTIT

Olemme suunnitelleet useita ratkaisuja jälkiasennetuille raudoituksille, mukaan lukien konseptit, joilla ratkaistaan rakennebetonia koskevien määräysten luomat rajoitukset.

Hilti rebar anchorage length design

Lyhyempi ankkurointipituus

Tämä on kaikkein yleisin jälkiasenteisten raudoitusten soveltamisen luokka ja se sisältää uusien komponenttien liitännän nykyiseen rakenteeseen.

Rakennebetonin rakennusstandardien mukaan esiasennettujen tankojen sidoslujuus on rajallinen silloinkin, kun betonipeitteen paksuus on huomattava.

Sen vuoksi joillakin alueilla (esim. seinissä, joissa ankkurointipituus on usein rajallinen) käytetään hitsattua poikittaisraudoitusta tai koukkuja käytettävissä olevan ankkurointipituuden lyhentymisen kompensointiin.

Tutkimuskumppaniemme kanssa toteuttamamme tutkimus on osoittanut, että Hiltin liimalaastilla ankkuroitujen tankojen sidoslujuus on paikalleen valettuja tankoja suurempi asianmukaista betonipeitettä käyttäessä.

Hilti HIT Rebar -suunnittelumenetelmä hyödyntää tätä suurentunutta sidoslujuutta, jotta saavutettaisiin jopa 70% lyhyempi ankkurointipituus sopivaa betonipeitettä käytettäessä rakennusstandardeissa mainittuihin lukuihin verrattuna.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Eurocode 2 solution

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Hilti HIT rebar design method

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Jäykät liitännät suorilla tangoilla

Jäykkiä liitäntöjä kestämään tarvitaan koukullinen tai taivutettu tanko, esimerkiksi laattojen ja seinien väliin, palkkien ja laattojen väliin, palkkien ja seinien väliin, pylväiden ja perustojen väliin.

Mutta meillä on ratkaisu.

Olemme tutkineet yhteistyössä Münchenin teknisen yliopiston ja Beirutin amerikkalaisen yliopiston kumppaniemme kanssa, miten suoria teräksiä voidaan käyttää jäykissä liitännöissä. Ratkaisumme perustuu ristikkomalliin.

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Leikkausteräkset

Leikkausvahvisteita käytetään pääosin vanhojen rakenteiden, myös siltojen, kunnostukseen ja vahvistamiseen.

Hilti on keksinyt uuden ja helpomman tavan lävistysraudoituksen käyttöön laittamalla ankkurit sisään vain laatan alapuolelta. Tämä voidaan toteuttaa Hiltin vetoankkureilla HZA-P, jotka liitetään pylvään suunnassa kalteviin porausreikiin Hiltin laasteilla.

Tämä on paljon helpompi kuin jälkiasennettujen lävistystankojen perinteinen menetelmä, jossa työstetään samanaikaisesti sekä laatan ylä- että alapuolta poraamalla reiät laatan läpi. Tämä voi olla vaikeaa, sillä laatan peite täytyy irrottaa ja useimmissa tapauksissa yläpuoleen ei päästä työstöä varten.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Eurocode 2 solution

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Hilti design solution

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Betonipeite

Hilti on kehittänyt ainutlaatuisia leikkauskitkaratkaisuja sillankansien päällysteille.

Nykyisen betonin päälle valetaan usein uusi betonikerros rakenteen vahvistamiseksi tai korjaamiseksi. Näiden suunnitelmien kriittinen osa on sisäisten leikkausjännitysten siirtyminen liitännän poikki uuden ja vanhan betonin väliin.

Olemme kehittäneet suunnittelumenetelmän, jolla lasketaan leikkausvoiman todellinen siirtyminen näissä rakenteissa – ottamalla huomioon liitännän poikki sijoitetun leikkausteräksen koheesio, kitka ja leikkausvastus. Sen etuja ovat:

• Yksinkertainen ja luotettava soveltaminen erilaisissa olosuhteissa
• Rakenneosan monoliittinen käyttäytyminen taataan
• Leikkausvoimat siirtyvät luotettavasti, vaikka liitäntä halkeilee
• Laaja valikoima sovelluksia
• Vähennä ankkurointipituuden vaatimuksia

Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Eurocode 2 solution

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Hilti design solution

VASTAAVAT HILTIN KEMIALLISET ANKKURIT JÄLKIASENNETTUJA RAUDOITUKSIA VARTEN

Jaa