Työturvallisuus rakennusalalla

Petri Mäkinen kertoo työturvallisuuden merkityksestä Hiltille

Työturvallisuus rakennusalalla

Salakavala pöly

Työturvallisuus rakennusalalla

Olen Petri Mäkinen ja tällä hetkellä työskentelen Hiltillä Länsi-Suomen Aluejohtajana. Olen 15-vuotisen työurani aikana ollut Hiltillä monenlaisissa työtehtävissä ja kaikissa tehtävissä olen päivittäin törmännyt työturvallisuuteen, ja miten tärkeä osa rakennusteollisuutta työturvallisuus on.

Tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessani haluan tuoda esille, miten me Hiltillä voimme edistää työturvallisuutta pölyn osalta. Rakennusteollisuudessa pöly aiheuttaa monenlaisia kustannuksia sekä terveysvaikutuksia ja siksi pölyntorjunta rakennustyömaalla on erittäin tärkeää.

Jo pelkästään urakoitsijoiden työvälineet, koneet ja tarvikkeet kuluvat riittämättömästä pölynhallinnasta johtuen liian nopeasti ja johtavat ylimääräisiin kustannuksiin sekä lisäävät sähkötyökalujen huoltotarvetta.

Betonipölyä syntyy poraamisesta, piikkaamisesta, sahaamisesta ja hiomisesta. Monesti näkyvä pöly mielletään pölyksi mutta kaikista näistä työmenetelmistä syntyy myös ns. Alveoli pölyä, joka on niin hienoa, että pääsee kulkeutumaan ihmisen keuhkoihin ja on siksi haitallista työntekijän terveydelle. Riittämätön pölyntorjunta alentaa työskentelymukavuutta ja alentaa siten myös työntehoa. Pöly aiheuttaa myös runsaasti lisätöitä kuten siivousta tai työskentelyalueen lisäsuojausta.

Hiltin toiminta-ajatus on uusien työmenetelmien kehittäminen, jota kautta pystymme parantamaan työturvallisuutta rakennustyömailla entisestään. Näitä ovat muun muassa mahdollisimman vähän pölyä tuottavat järjestelmät, joka tarkoittaa niin työkonetta kuin tarviketta.

Yhtenä esimerkkinä voisin tässä kertoa, että olemme suunnitelleet kemiallisen ankkuroinnin niin, että porauspölyä ei tarvitse puhdistaa erikseen porausreiästä vaan ankkurointimassan voi porauksen jälkeen puristaa suoraan reikään ja näin yksi suuri betonipölyä ympäristöön tuottava työvaihe jää pois. Hiltiltä löytyy myös vaihtoehtoisia työmenetelmiä moniin pölyäviin työvaiheisiin, kuten esimerkiksi kiinnittäminen voidaan tehdä suorakiinnitystekniikkaa hyödyntäen poraamisen sijaan ja tällöin ei synny betonipölyä kiinnityksestä.

Haluankin, että pystyisimme auttamaan teitä tehostamaan omaa toimintaanne niin, että pölynhallinta otetaan huomioon ja pystyisitte sitä kautta myös huomattaviin kustannussäästöihin.

Me Hiltillä haluamme tuoda oman tietotaitomme kaikkien käyttöön ja olla parantamassa Suomalaista työturvallisuutta. Kun tapaatte seuraavan kerran Hiltin henkilökohtaisen Accunt Managerin työmaallanne tai toimistossa, kysykää häneltä lisää työturvallisuutta parantavista Hilti-ratkaisuista.

Petri Mäkinen
Regional Manager

Jaa