Kuinka esineiden internet (IoT) ja akkutyökalut edistävät tuottavuutta

Enemmän dataa, ei suurempia akkuja

How 'Internet of Things' & cordless tools are driving productivity in construction

Akkuporakoneista, piikkareista ja muista tehokkaista akkutyökaluista on tullut erittäin suosittuja rakennustyömailla. Pääasiallisena syynä tähän on entistä kehittyneempi akkuteknologia, joka tekee akkutyökalujen suorituskyvystä ja tuottavuudesta johdollisten ja jopa polttomoottorikäyttöisten työkalujen veroisen. Keskiraskasta ja raskasta työtä tekevät työntekijät hyötyvät nyt akkutyökalujen tarjoamasta liikkumavapaudesta ja työskentelymukavuudesta. 

Kalustosta vastaavalle akkutyökalut voivat kuitenkin tarkoittaa monimutkaisempaa työkaluhallintaa ja yhteensopivuusongelmia. Samaan aikaan jotkut valmistajat haluavat päihittää kilpailijansa yhä tehokkaampien ampeerituntien akuilla, joista tulee lopuksi yhä suurempia, raskaampia ja kalliimpia. Tämä ei paranna tuottavuutta eikä tuo kustannussäästöjä. 

Miten akkuperhe sitten kannattaa valita? Akun valinnassa tulisi ensisijaisesti keskittyä sen tarjoamiin IoT- (esineiden Internet) ja dataominaisuuksiin tehon ja suorituskyvyn sijaan. Nykypäivän työmaat tuottavat valtavia määriä dataa, joka odottaa hyödyntämistään. Työkalut ja akut voivat tallentaa reaaliaikaisia käyttötietoja, joita asiantuntijat ja ohjelmistot voivat analysoida taustalla. Tietojen avulla yritykset voivat tehdä ennakoivia operatiivisia päätöksiä, jotka säästävät kustannuksia, lisäävät tuottavuutta, parantavat turvallisuutta ja mahdollistavat säädösten noudattamisen. Tähän tarvitaan vain oikeantyyppinen akku!

IoT:n käyttöönotto työmaalla

IoT on jo yleistynyt suurilla rakennustyömailla, etenkin niillä, jotka käyttävät raskaita työkaluja. Joitakin laitteita voidaan ohjata etänä suurella tarkkuudella, kun taas toisissa on antureita, jotka lähettävät automaattisesti huolto- ja käyttöilmoitukset. Kummassakin tapauksessa IoT auttaa yrityksiä suojaamaan käyttöomaisuutensa arvoa mahdollistamalla ennaltaehkäisevän ylläpidon ja etsimällä keinoja lisätä tuottavuutta. 

Kalliiden ja raskaiden laitteiden kohdalla saavutetaan välittömästi suoria säästöjä. Entä sitten sähkötyökalut? Esimerkiksi kuormaajaan verrattuna yksittäisten työkalujen kustannukset saattavat tuntua vähäpätöisiltä. Mutta kun otetaan huomioon, että jokaisella työntekijällä on todennäköisesti käytössään kaksi tai useampia sähkötyökaluja (yhteisten työkalujen lisäksi), välittömät ja välilliset kokonaiskustannukset voivat nousta nopeasti. Olipa yrityksellä sitten 5 tai 5 000 akkuporakonetta, on tärkeää varmistaa, että jokainen niistä tarjoaa mahdollisimman suuren lisäarvon. 

Mietipä seuraavaa: mitkä ovat akkutyökalujesi hallintaan liittyvät todelliset kustannukset? Laitteiden ostoista, korjauksista, huollosta ja kalibroinnista aiheutuu välittömiä kustannuksia, kun taas työkalujen hankinnasta, vikojen hallinnasta ja kadonneiden laitteiden jäljittämisestä syntyy välillisiä kustannuksia. Akun tai työkalun suorituskyvyn heikentyessä ajan myötä ei tuottavuuden laskua välttämättä huomaa. 

Samaan aikaan kun rakentaminen kukoistaa, kysyntä kasvaa ja hankkeiden aikataulut muuttuvat yhä kireämmiksi, kaluston hallinnasta tulee yhä monimutkaisempaa. Yhtäkkiä perinteiset toimintatavat – paperiasiakirjat, yhteensopimaton tekniikka ja erilliset alustat – eivät enää riitä. Kaikki tämä heikentää yrityksen tulosta. 

Tässä IoT voi olla avuksi. Työmaatietoja tallentavat älykkäät akut ja työkalut voivat digitalisoida prosesseja taustalla, jolloin voit hallita kustannuksia paremmin ja pitää henkilöstösi työn tuottavana.

IoT ja sähkötyökalut: Innovaatio vai mainoskikka?

How 'Internet of Things' & cordless tools are driving productivity in construction

Nykyään kaikki on "älykästä" tai "yhdistettävää", oli sitten kyse autoista, televisioista, lampuista tai leivänpaahtimista. Näyttää siltä, että IoT on lisätty sellaisiinkin laitteisiin, joissa niistä ei ole mitään hyötyä. Samalla tavoin useimmat suuret sähkötyökalumerkit ovat sisällyttäneet IoT:n jossain muodossa akku-alustoihinsa. Vaikka työkalu voitaisiinkin yhdistää verkkoon, se ei ole aina tarpeen. 

IoT voi joskus olla sähkötyökaluissa aivan turha lisä. Vaikka sen tarkoituksena on lisätä tuottavuutta, se voi hidastaa ammattilaisten työtä. Työntekijät voivat esimerkiksi joutua käyttämään useita eri alustoja, joissa kaikissa on oma älysovelluksensa. Sen sijaan, että tekisivät tuottavaa työtä työmaalla, työntekijät seisovat katsomassa puhelimiaan. Yhdistettyjen ratkaisujen tulisi olla keino parantaa sähkötyökalujen tuottavuutta, ei itsetarkoitus.

95 %

rakennusalan yrityksistä
arvioi, että panostuksista digityökaluihin on ollut merkittävää tai vähintään jonkin verran hyötyä [1]

99 %

rakennusalan yrityksistä
arvioi digipanostusten kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan [1]

54 %

rakennusalan yrityksistä
uskoo, että digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tehostaa tiedonkulkua [1]

52 %

rakennusalan yrityksistä
uskoo, että digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tehostaa prosesseja [1]

Reaaliaikainen tietojenkeruu

Joskus IoT sisällytetään suoraan työkaluun, mutta sen voi tuoda myös akkuun, joka luo täysin yhdistettävän ekosysteemin, johon kuuluu mikä tahansa alustassa oleva työkalu. IoT:hen yhdistetyt älytyökalut voivat tallentaa reaaliaikaista työmaadataa, esimerkiksi: 

  • Missä työkalu on 
  • Kuka sitä käyttää 
  • Käyttötiedot 
  • Käytetäänkö työkalua oikein ja turvallisesti 
  • Kuinka usein työkalua käytetään 
  • Onko työkalu käyttämättömänä 
  • Akun kunto ja työkalun suorituskyky 
  • Kaikki tuottavuutta heikentävät olosuhteet, kuten ylikuormitus 

Nämä tiedot voivat tarjota käyttäjälle huomautuksia esimerkiksi työkalun tai akun kunnosta tai tarjota suosituksia, kuten vääntömomentin ja nopeuden säätö käytetyn kiinnikkeen tai pohjamateriaalin mukaan. 

Mutta todellinen voima syntyy, kun työmaatiedot ladataan pilveen tausta-analyysiä varten. Tämä voi tapahtua akun ollessa kytkettynä laturiin. Tiedot voidaan siirtää ilman keskeytyksiä eikä työntekijän tarvitse tehdä muuta. Mutta minkä tahansa alustan urakoitsija valitseekin, sen pitäisi olla yksi ainoa ekosysteemi, jossa tiedon siirto työkalujen ja pilven välillä on saumatonta.

Datan muuttaminen liiketoimintahyödyksi

How 'Internet of Things' & cordless tools are driving productivity in construction

Kun tiedot on tallennettu pilveen, henkilöstö työmaalla, toimistossa tai vaikka kotitoimistolla voi hyödyntää kerättyjä tietoja mitatakseen hankkeen onnistumista, selvittääkseen piileviä kuluja tai tehdäkseen liiketoimintapäätöksiä, jotka parantavat tuottavuutta, turvallisuutta ja työkalujen hallintaa.

Rakentamisen hallintasovellukset voivat käyttää laitetietoja ohjatakseen työmaan laatua, vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta dokumentoimalla työkalujen käyttöä. Projektipäälliköt voivat laatia raportteja, jotka osoittavat tarkastajille tai esimiehille, miten tarkasti ja pitkälle työssä on edistytty. He voivat ennakoivasti hallinnoida sertifiointeja koskevaa paperityötä vastaanottamalla automaattisesti ilmoituksia, kun työntekijöiden on uusittava työkalujen käyttöön vaadittava pätevyys tai osallistuttava koulutukseen. He voivat myös saada ilmoituksen, kun työntekijän pisin sallittu työkalun käyttöaikaraja lähestyy. 

Kalustonhallintaohjelmisto hyödyntää työmaan tietoja parantaakseen varaston ja kustannusten hallintaa tarjoamalla läpinäkyvää tietoa laitteista reaaliajassa. Ohjelmisto voi esimerkiksi ennakoivasti ilmoittaa, kun huonosti toimiva työkalu tarvitsee korjausta tai vaihtoa tai kun laitteet tarvitsevat testausta, huoltoa tai kalibrointia. Näin aikaa vievistä prosesseista tulee saumattomia tai automatisoituja. 

Kalustovastaavat voivat myös tehdä reaaliaikaisia varastotarkastuksia varastopaikoissa ja kerätä viimeisimpiä tunnettuja sijaintitietoja. Kun työntekijä pyytää työkalua, kalustovastaava voi nopeasti tunnistaa vapaana olevat laitteet ja viedä ne heti työmaalle. Ja jos työkalu katoaa, voidaan se paikantaa ja tarvittaessa poistaa toiminnasta etänä.

Massadatan rooli tulevaisuuden rakennusalalla

Pelkästään pilvipohjaisen alustan, joka pystyy käsittelemään tietoja reaaliajassa, käyttöönotto voi lisätä tuottavuutta huomattavasti. Monille työmaatietojen kerääminen ja analysointi mielekkäällä ja toimivalla tavalla on ensimmäinen askel kohti kasvua tällä alueella. 

Kaikki tuo tieto on luonnollisesti hyödytöntä tai jopa harhaanjohtavaa, jos sitä ei analysoida ja esitetä asianmukaisesti. Tästä syystä parhaissa datapohjaisissa palveluissa on joustavat pilvipohjaiset hallintajärjestelmät, jotka ovat helppokäyttöisiä ja helposti ymmärrettäviä. Palvelut sisältävät myös luotettavia asiakastukitiimejä, jotka tarjoavat vastaukset monimutkaisiinkin kysymyksiin. 

Palveluntarjoajat voivat järjestää konsultaatiota arvioidakseen raakadataa ja antaakseen näkemyksiä siitä, onko yrityksillä parhaiten varustetut ja tuottavimmat työkalut hankkeisiinsa. Ne voivat auttaa laitteiden todellisten kustannusten laskennassa ja tunnistaa päällekkäisten tai tarpeettomien työkalujen aiheuttamia turhia kuluja mittaristoilla, jotka on rakennettu laajan alan tuntemuksen ja alan toimijoiden kaluston käyttötietojen perusteella. 

Turvaamalla yrityksensä tulevaisuuden sijoittamalla IoT:llä varustettuihin akkutyökaluihin ja dataohjattuihin palveluihin yritys voi saavuttaa tuntuvia liikevoittoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Jotkut palveluntarjoajat tarjoavat myös käyttöönottopalveluita. Urakoitsijat, jotka jo nyt käyttävät akkutyökaluja, ovat todennäköisesti vain yhden päivityksen päässä suuremmasta tuottavuusloikasta IoT:n avulla.

Jos haluat lisätietoa, kuinka Hiltin datapohjaiset palvelut pystyvät auttamaan myös teidän liiketoimintaa, täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä!

Vaihtoehtoisesti voit rekisteröityä verkossa ja tilata uutiskirjeemme, jossa kerromme ajankohtaisista asioista, tarjouksista ja tuotteistamme.

(Onko sinulla jo Hilti-tili? Hallitse uutiskirjeasetuksiasi täällä)

Jaa