Mukana isoissa rakennusprojekteissa

Hilti mukana isoissa rakennusprojekteissa tuotteillaan ja osaamisellaan

Hamburger Börs

Hamburger Börs

Turun tunnettu hotelli Hamburger Börs on uudistunut vuosina 2019-2021! Vanhan puretun hotellirakennuksen tilalle rakennettiin 9-kerroksinen uudisrakennus, johon sijoittuu n. 270 hotellihuonetta. Lisäksi Börsin vanhin osa on saneerattu vanhaa kunnioittaen. Hanke alkoi purkutöillä kesällä 2019 ja on valmistunut kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Rakennuttajana toimii LähiTapiola ja hotellin käyttäjäksi tulee Scandic Hotels. YIT Suomi Oy toimi kohteen projektinjohtourakoitsijana.

Hilti toimitti hankkeelle esiasennetun yhteiskannatusjärjestelmän, hotellihuoneiden esiasennetut palokatkoratkaisut ja nousukuilujen modulaariset teräsrakenteet huoltotasoille ja tekniikan kannatukseen. Modulaaristen teräsrakenteiden osalta Hilti vastasi myös suunnittelusta ja työkuvien laatimisesta. Lisäksi esiasennettujen yhteiskannatusjärjestelmän ja palokatkojen 3D-objektit vietiin rakennesuunnittelijan toimesta kohteen tietomalliin.

YIT:n ja Hiltin yhteistyö hankkeen osalta alkoi jo merkittävästi ennen rakennusvaiheen alkua ja hankkeen edetessä etsimme yhdessä kustannustehokkaimmat ratkaisut relevanttien teknisten sovellusten osalta. Etenkin kohteen haastavasta logistisesta sijainnista johtuen tahtotila oli panostaa mahdollisimman paljon esivalmistamiseen. Elementteihin esiasennettujen Hilti HAC-valukiskojen johdosta työmaan materiaalivirtaa pystyttiin vähentämään ja ohjaamaan elementtitehtaalle, ja lisäksi hotellikäytävien talotekniikka-asennukset pystyttiin toteuttamaan käytännössä kokonaan ilman ylöspäin tapahtuvaa poraamista ja pölyä.

Hankkeen talotekniikan toteuttajaksi valittiin laadusta tunnettu Saipu Oy, jonka kanssa Hilti jatkoi hyvin alkanutta projektiyhteistyötä kohteen LVIS-kannatustarvikkeiden osalta. Saipun urakkaan sisältyi myös palokatkoja, joiden oikeaoppiseen toteutukseen ja dokumentointiin Hilti koulutti asentajat.

JYVÄSKYLÄN KESKUSSAIRAALA

Please enter alternative text here (optional)

Jyväskylän uusi keskussairaala NOVA on ensimmäinen 2000-luvulla rakennettava kokonaan uusi keskussairaala. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 100 000brm2 ja projektiin sisältyy myös pysäköintitalo ja tuotantokeittiö. Uuden sairaalan rakennustyöt alkoivat vanhojen rakennusten purkutöillä vuonna 2015 ja virallisesti rakentaminen on alkanut elokuussa 2016 ja sairaala valmistuu vuoden 2020 aikana.

Uudessa sairaalassa on 360 tutkimus- ja vastaanottohuonetta, 368 vuodeosastojen sairaansijoja, 24 leikkaussalia ja 10 synnytyssalia. Rakennuttajana toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehtitoimisto JKMM OY ja projektin projektinjohtourakoitsijana toimii SRV rakennus Oy. 

Hilti on toimittanut materiaalit sairaalan KSL-laitteiden kannakointeihin, rakennuksen kattavaan yhteiskannakointijärjestelmään ja yhteistyössä Mikenti Oy:n kanssa potilastorneissa käytettyihin esivalmistettuihin talotekniikkaelementteihin. Olemme tämän lisäksi tuottaneet myös asennuskuvat ja -suunnitelmat KSL-laitteiden ja yhteiskannakointijärjestelmän osalta. Lisäksi olemme vienyt sovelluksien IFC-tiedostot projektin BIM-tietomalliin.

Hiltin erityinen projektitiimi vastaa Suomessa kokoluokaltaan merkittävistä erikoisrakentamisen hankkeista ja he ovat olleet tämänkin projektin vetovastuussa koko työmaan ajan. Toimintamalli saa paljon kiitosta asiakkailta, koska näin toiminta on selkeää ja kaikki projektilla toimivat urakoitsijat tietävät keneen voivat olla yhteydessä.

SRV:n suunnittelupäällikkö Esa Marttila on ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Hiltin kanssa ja erityisesti hän kiittelee tietotaitoamme, minkälaisen kannakkeen kukin KSL -laite tarvitsee, milloinka voidaan käyttää yksittäisiä laitekannakkeita ja milloin ns. aluekannakointia esim. leikkaussaleissa. ”Hiltin suunnittelijat ovat reagoineet hyvin ilmenneisiin muutoksiin ja tehneet tarvittavat muutokset suunnitelmiin, jotta työt ovat voineet edetä tarvittavalla aikataululla", toteaa Marttila. Myös tietomalli-insinööri Markus Almgren on ollut tyytyväinen yhteistyöhön, "Hiltin proaktiivinen toiminta työmaalla aikatalujen ja tavarantoimitusten kanssa helpotti työmaan toimintaa paljon ja turhilta tilauksilta vältyttiin, kun Hiltillä oli tarkka tieto asennusten tilasta.”

Huhtamäen kartonkituotetehdas - Kannatusruudukko

Huhtamäki kattoruudukko

 

Vuoden 2018 loppuolella saimme pyynnön selvittää ratkaisua Huhtamäen kartonkituotetehtaan prosessitekniikan, valaistuksen ja kaapeloinnin kannatukseen. Kohde oli teräsrunkoinen halli, jonka sisäkorkeus oli 10m ja prosessitekniikka haluttiin kiinnittää 6m korkeuteen. Huhtamäki on kohteen käyttäjä, rakennuttaja NREP ja urakoitsijana toimi YIT.
 
Hiltin insinöörit lähtivät innoissaan kehittämään toimivaa kannatusratkaisua. 3D-muodossa esitetyn tarjouksen ja intensiivisen mitoitus- ja suunnittelujakson jälkeen asennustyöt päästiin aloittamaan maaliskuussa 2019.
 
Insinöörityöllä ja -osaamisellamme oli iso osa projektissa - niin suunnittelussa ja työkuvien piirtämisessä kuin paikallisten asentajien kouluttamisessa ja työmaan tukemisessa koko projektin ajan. Valmistunut kannatusruudukko on ensimmäinen laatuaan teollisuuden puolella Suomessa ja se on juuri sopiva ratkaisu tähän kohteeseen, koska jatkossa Huhtamäellä on loistava mahdollisuus lisätä tai siirtää tekniikkaa ruudukossa tuotannon muutosten yhteydesssä. Ruudukkoa on myös mahdollista laajentaa, siirtää tai vahvistaa tarpeen mukaan.
 
Toimitimme tähän projektiin 2700 m MQ-kiskoa, 3000 m kierretankoa, 2500 liitinosaa sekä yli 15 000 kpl muita asennusosia. Asennuksen aikana toimitimme työn nopeuttamiseksi myös SIW 6AT-A22 iskeviä mutterivääntimiä ja SCM 22-A akkukäsipyörösahoja. Olemme hyvin tyytyväisiä projektin onnistumiseen, koska pystyimme tarjoamaan asiakkaalle täydellisen kokonaisratkaisun, johon kuului suunnittelu, tarvikkeet, koulutus sekä kenttätuki läpi rakennusvaiheen.
 

 

 

Jaa