Kemialliset ankkurointimassat harjaterästartunnoissa

Suunnittelu sekä tuotteen kelpoisuuden osoittaminen

Please enter alternative text here (optional)

Kemiallisten massojen käyttö on arkipäivää jokaisella työmaalla, ja erityisesti korjausrakentamisen puolella jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat kasvattavat suosiotaan erinomaisen suoritustasonsa ja asennusnopeutensa vuoksi. Tästä syystä myös tartuntojen suunnittelemiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. TOPTEN-rakennusvalvonnan mukaisesti harjaterästaruntuntojen suunnittelussa tulee noudattaa eurokoodipohjaista suunnittelua ja tuotteen kelpoisuuden osoittaminen tulee tehdä jollain alla esitetyllä menetelmällä:

1.      ETA-menettelyn kautta CE-merkitty tuote
2.      EN 1504-6 perusteella CE-merkitty tuote
3.      Rakennuspaikkakohtaisen menettelyn kautta eli käyttäen hyväksyttyä testilaitosta kokeiden suorittamiseen ja näiden perusteella saatu asiantuntijalausunto

Kemiallisten massojen osalta puhutaan eurokoodipohjaisesta suunnittelusta harjaterästeorian EAD 330087 / EC2 tai ankkuriteorian EN 1992-4 mukaisesti. Kemiallisten ankkurien kelpoisuus puolestaan voidaan osoittaa ETA-menettelyn kautta, jolloin suunnitteluun tarvittavat tuoteominaisuudet ja -tiedot löytyvät kyseisen sovelluksen ETA-hyväksynnästä. 

EAD, ETA, eri suunnittelumenetelmät – lue lisää, mitä näillä tarkoitetaan ja miten ne linkittyvät toisiinsa aikaisemmasta blogipostauksestamme.

Please enter alternative text here (optional)

Kemiallisten massojen suoritustasoissa on suuria eroja eri tuotteiden välillä. Vaikka äkkiseltään arvioituna kemialliset massat vastaisivat ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään toisiaan, se ei suoraan tarkoita, että kiinnitykselle tai tartunnalle määritetyt arvot toteutuvat eri tuotteiden välillä. Tämän takia tuotteen valintaan tulee myös kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelumenetelmällä on tässä merkittävä rooli, sillä esimerkiksi ”harjaterästeorian” mukainen suunnittelu olettaa kemiallisen massan tartuntalujuudeksi saman kuin valuun jätetyn harjateräksen (2,3N/mm2), jolloin laskennassa käytetty arvo on paljon alhaisempi kuin todellisuudessa. Tämä ei siis vastaa oikeaa tilannetta, mutta tarjoaa eräänlaista ”lisävarmuutta” tartuntalujuudelle todellisuudessa. ”Ankkuriteoria” puolestaan mitoittaa harjateräksen ankkuritankona, jolloin se käyttää laskennassa todellista tartuntalujuutta (esim. RE 500v4 10N/mm2), mutta ei pysty hyödyntämään kuormien siirtymistä olemassa olevalle raudoitukselle ja rajaa ankkurointisyvyyden 20 x harjateräksen halkaisijaan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon sovellus, käytettävä suunnittelumenetelmä sekä muita kohteen erityispiirteitä kuten esimerkiksi pidennetty käyttöikä tai palotestaus.

Harjaterästartuntoja voidaan suunnitella myös eurokoodeihin pohjautuvien ”harjaterästeorian” ja ”ankkuriteorian” lisäksi rakenteellisille liitoksille kehitetyn uuden menetelmän TR069 (EAD 332402) mukaisesti. Uusi suunnittelumenetelmä on julkaistu vuonna 2019 tarjoaa lisätyökaluja suunnitteluun esimerkiksi mahdollistamalla kemiallisen ankkurointimassan todellisen tartuntalujuuden hyödyntämisen, rakenteellisten liitosten suunnittelun jäykkinä liitoksina ja poistamalla vaatimuksen uusien vetoterästen kuormien johtamisen vanhan rakenteen teräksille. TR069 suunnittelumenetelmää käyttämällä tuotteen eli kemiallisen massan kelpoisuus osoitetaan myös ETA-menettelyllä, mutta on hyvä huomata, että käytettävät tuotteet tulee olla testattu samaisen EAD 332402 arviointiasiakirjan mukaisesti. Hiltin tuotevalikoimassa tällaisia tuotteita ovat: HIT-RE 500 V4 ja HIT-HY 200-R V3 injektiomassat

Hilti HIT-RE 500 V4 massa on todellinen ongelmanratkaisija!

Please enter alternative text here (optional)

HIT-RE 500 epoksipohjainen massa sopii erityisesti syviin ja raskaisiin ankkurointeihin ja jälkikiinnitteisiin harjaterästartuntoihin. Massalla on laajat hyväksynnät, minkä lisäksi tuotetta on testattu erittäin kattavasti erityissovelluksiin.

Mikäli kiinnityksiä tehdään kallioon tai veden alla, on HIT-RE 500 oikea valinta. Massaa on testattu luonnonkiveen, jolloin se onkin ykkösvalinta kallioankkurointeihin. Käyttömahdollisuus ylisuurissa porarei’issä ja nousutulpan hyödyntäminen takaavat luotettavan ja helpon asennuksen vaativissakin tilanteissa. Tuotteella on 100 vuoden käyttöikähyväksyntä ankkurointiin ja harjaterästartuntoihin normaalin ETA-hyväksynnän mukaisen 50 vuoden käyttöiän lisäksi. Pitkä käyttöikä voidaan ottaa siis huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Massa on testattu myös uuden TR069 suunnittelumenetelmän mukaisesti.

Uusi kemiallinen injektiomassa HIT-HY 200-R V3

Please enter alternative text here (optional)

HIT-HY 200-R massa on kehitetty erityisesti harjaterästartuntoihin ja se on testattu uuden EAD 332402 mukaisesti, jolloin sitä voidaan käyttää myös TR069 -pohjaisessa suunnittelussa. Massan kovettumis- ja työstöajat on optimoitu harjaterästartunnoille, jotta työskentely olisi mahdollisimman joustavaa ja helppoa työmaalla kaikissa olosuhteissa. Tuotteella on kattavat hyväksynnät myös perinteiseen ankkurointiin ja RE 500 massan tavoin 100 vuoden käyttöikähyväksyntä harjaterästartunnoille.

Jaa