Kestävä kehitys rakennusalalla

Lukuaika 10 min

Kestävä kehitys rakennusalalla

Rakennusteollisuudella on mahdollisuus ottaa suuri rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. On arvioitu, että ala tuottaa 37 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja 30 prosenttia maailman jätteestä sekä käyttää 50 prosenttia maailmassa kulutetuista raaka-aineista.

Luvut osoittavat, että rakennusalan yrityksissä kestävyyden täytyy olla paljon muutakin kuin muotisana. Emme voi elää ilman rakennuksia ja infrastruktuuria, joten alan on sopeuduttava ja muututtava entistä kestävämmäksi.

Me Hiltillä hallinnoimme aktiivisesti toimintamme vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin ja otamme niistä vastuun toteuttamalla kestäviä liiketoimintakäytäntöjä kaikilla tasoilla. Tällä tavoin rajoitamme omaa negatiivista vaikutustamme ja pystymme samalla tarjoamaan ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme rajoittamaan omaa negatiivista vaikutustaan.

Kestävä kehitys rakennusalalla

Miten Hilti hallitsee omaa jalanjälkeään?

Neliportaisen hiilidioksidipäästöjen vähennysmenetelmän käyttöönotto on olennainen osa kestävyysstrategiaamme. Menetelmän strategisina periaatteina on vähentää, korvata, tuottaa ja kompensoida. Se on osa pyrkimystämme saavuttaa Science Based Targets -hankkeessa määritetyt tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet.

Vuoden 2023 lopussa saavutimme tavoitteemme mukaisesti hiilineutraaliuden omassa toiminnassamme. Olemme onnistuneet vähentämään omia päästöjämme 60 prosenttia vuoden 2019 jälkeen verrattuna tilanteeseen, jossa emme olisi tehneet mitään. Jäljelle jäävä 40 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä kompensoidaan projekteilla, jotka Hilti Foundation on kehittänyt yhdessä ClimatePartnerin kanssa. ClimatePartner on tukenut yrityksiä ilmastonsuojeluun liittyvissä asioissa jo lähes 20 vuoden ajan.

Saavutus on ensimmäinen virstanpylväs matkallamme kohti nettonollaa vuoteen 2050 mennessä. Pyrimme vähentämään päästöjä koko arvoketjussa, sillä 90 prosenttia päästöistä syntyy omien toimintojemme ulkopuolella (Luokka 3*). Perimmäisenä tavoitteenamme on tehdä tuotteistamme ja palveluistamme täysin hiilineutraaleja.

Jalanjälkemme ei kuitenkaan rajoitu pelkästään ympäristöön, vaan vaikutamme myös ihmisiin ja yhteiskuntaan. Olemme sitoutuneet vaikuttamaan positiivisesti yhteisöihin, joissa työntekijämme elävät ja työskentelevät. Hilti Foundationin ja Engaged Beyond Business -vapaaehtoisohjelman kautta 6 000 Hiltin tiimiläistä tuki yli 300:aa projektia ympäri maailmaa vuonna 2023, ja pyrimme kasvattamaan tätä lukua vielä lisää.

*Kasvihuonekaasupäästöt luokitellaan kasvihuonekaasuprotokollassa kolmeen osa-alueeseen:

  • Scope 1: suorat päästöt omista toiminnoista 
  • Scope 2: epäsuorat päästöt ostetusta energiasta 
  • Scope 3: epäsuorat päästöt yrityksen arvoketjusta
Hiltin työkalujen lahjoitus

Näin tuemme kulutuksen vähentämistä ja siirtymistä kiertotalouteen

Hyvät käytännöt osoittavat, että siirtyminen lineaarisesta rakentamisesta kiertotalouteen on ratkaisu, sillä niin voidaan tehdä enemmän vähemmällä. Alallamme tarvitaan digitaalisia työkaluja ja palveluita kiertotalouden toteuttamiseksi.

Kiertotalous on Hiltillä etusijalla. Olemme laatineet kiertotalousperiaatteita, joita toteutetaan toiminnassamme ja palveluissamme suunnittelu- ja tuotantovaiheesta aina tuotteen elinkaaren loppuun asti.

Työkalupalvelu on kiertotalousmalli. Se varmistaa, että sinulla on vain tarvitsemasi työkalut ja että näiden työkalujen käyttöikä on mahdollisimman pitkä, sillä työkalujen kunnosta huolehditaan huoltopalvelulla. Työkalujen elinkaaren lopussa työkalujen komponentteja voidaan hyödyntää varaosina, tai työkalut voidaan kunnostaa ja lahjoittaa humanitaarisiin tarkoituksiin. Uudellenkäyttöön kelpaamaton materiaali kierrätetään.

Napsauttamalla alla olevaa linkkiä saat lisätietoja Työkalupalvelustamme, joka takaa, että sinulla on vain tarvitsemasi työkalut.

Kierrätys rakennusalalla

Kierrätys ei ole ainoa vastaus – mutta se on osa ratkaisua

Kaikki uusiokäyttöohjelmaamme soveltumattomat työkalut ja tarvikkeet menevät Hiltin kierrätyskumppanille. Kierrätyskumppanimme auttaa meitä kantamaan vastuun tuotteistamme ja niiden ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajan.

Esimerkiksi suuri osa työkalun painosta on laadukasta metallia, jota voidaan kierrättää loputtomasti. Pyrimme yhdessä kumppanimme kanssa jatkuvasti nostamaan kierrätysastetta. Jotta prosessi olisi läpinäkyvä työkalujamme käyttäneille asiakkaille, tarjoamme heille yksilöllisen kiertotalousraportin, joka kertoo, mitkä materiaalit voitiin kierrättää ja palauttaa käyttöön.

Tiesitkö tämän? Hiltin uudet työkalut on valmistettu 27-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista, ja pyrimme nostamaan osuutta edelleen.

Avainsana on yhteistyö...

Rakentamisen kestävyys on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Paremman tulevaisuuden rakentaminen on ollut Hiltin ohjenuorana jo vuosikymmeniä, ja nyt nostamme panostuksemme kestävään kehitykseen uudelle tasolle. Haluamme olla paras kumppani rakennusalan kestävyyden kehittämisessä, joten tuemme läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä koko arvoketjussa.

Jaa