Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa

Syvensimme yhteistyötämme vuoden 2021 alussa Aalto-yliopiston kanssa Premium Partner -kumppanuudella, joka tarjoaa laaja-alaisia mahdollisuuksia opiskelijoiden kohtaamiseen esimerkiksi erilaisten projektien ja opetukseen osallistumisen kautta.

 

Projekti Capstone

Markkinointijohtajamme Fabian Listringhaus osallistui Capstone -projektiin, joka on johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan, yrittäjyyden ja yritysjuridiikan opiskelijoiden yhteinen kurssi, jossa maisteriopintojaan päättävät opiskelijat vievät oppinsa käytäntöön.

Toimeksiantonaan opiskelijat tutkivat rakennusalan yritysten työterveys- ja turvallisuustarpeita ja niihin vastaamista. Projektin aikana opiskelijat pääsivät tekemään yhteistyötä Hiltin työntekijöiden kanssa ympäri Eurooppaa ja he haastattelivat myös suomalaisia rakennusalan työturvallisuuden asiantuntijoita. Projektin päätteeksi opiskelijat tuottivat raportin, jossa suositeltiin konseptia työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvän tarjonnan tuotteistamisesta ja he esittelivät tulokset myös Hilti Suomen johtoryhmälle. Listringhaus kertoo Capstonen olevan konseptina erittäin toimiva ja kehuu opiskelijoiden innostuneita ja tuoreita ajatuksia.

 

Ratkaisumyyntikoulutus CEMS -opiskelijoille

Myyntijohtajamme Antti Rahikkala puhui ratkaisumyynnistä rakennusalalla Aalto-yliopiston CEMS Skills -seminaarissa huhtikuussa. Seminaari oli interaktiivinen tilaisuus, jonka aikana käytiin keskusteluja ratkaisumyynnistä, digitalisaatiosta ja tuottavuudesta. Rakennusalan tuottavuuskehitys viime vuosikymmeninä on ollut keskimäärin hitaampaa, kuin monen muun toimialan ja tätä haastetta myös Hilti on lähtenyt ratkomaan yhdessä asiakkaidensa kanssa. Asiakaskeskeisyys on ratkaisumyynnissä menestymisen edellytys ja seminaarissa käytiin läpi Hiltin muutosmatkaa tuoteorientoituneesta myyntiyhtiöstä kohti asiakkaan tarpeisiin kokonaisratkaisuja tarjoavaa kumppania. Opiskelijat saivat konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia haasteita tällainen muutosmatka aiheuttaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja kuinka Hilti on näitä haasteita vuosien varrella ratkonut.

Olen todella iloinen, että Aalto-yliopisto on halunnut ottaa myyntiaiheisen seminaarin opinto-ohjelmaansa ja tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden perehtyä ratkaisumyynnin perusteisiin jo opiskeluaikana. Toivottavasti seminaari herätti entistä useamman opiskelijan kiinnostuksen ratkaisumyyntiin ja näemme heitä tulevaisuudessa vaativissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä!” Sanoo Rahikkala.

 

Urasuunnittelua ja mentorointia

Tuleville kuukausille yhteisiä projekteja on suunnitteilla useita. Nämä pitävät sisällään esimerkiksi työelämä- ja urasuunnittelutukea sekä yksilötason mentorointia, jota opiskelijoille tarjoavat Hilti Suomen johtoryhmän jäsenet. Opiskelijat pääsevät myös kuulemaan käytännössä, miltä ura Hiltin organisaatiossa voisi näyttää. 

 

 

Jaa