Kieli

TE 6-A36

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Poraus ilman iskua
Image alternative Poraaminen iskulla (iskuporaus)
Image alternative Piikkaaminen
Image alternative Piikkausterän kohdistaminen
Image alternative Suunnanvaihtokytkin vasemmalle/oikealle
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.

Tuotetiedot

Hilti -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Poravasara
  TE 6‑A36
  Sukupolvi:
  04
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAARA! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Vältä koskettamasta maadotettuihin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat laitteen asetuksia tai vaihdat lisävarusteosia, tai kun lopetat laitteen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita . Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökalujasi huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. Huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Poravasaroita koskevat turvallisuusohjeet

 • Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon . Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.

Lisää poravasaroiden turvallisuusohjeita

Henkilöturvallisuus
 • Käytä vain tuotetta ja lisävarusteita, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Käytä tuotteen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
 • Pidä tuotteesta aina kiinni käsikahvoista molemmin. Pidä käsikahvat kuivina ja puhtaina.
 • Pidä tuotteesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa työkaluterä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, tuotteen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Varo, ettet koske pyöriviin osiin - loukkaantumisvaara!
 • Tuotetta käyttäessäsi käytä silmäsuojaimia, suojakypärää, kuulosuojaimia ja soveltuvaa hengityssuojainta.
 • Käytä työkaluterän vaihdossa suojakäsineitä. Työkaluterän koskettaminen saattaa aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Käytä suojalaseja. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
 • Hiottaessa, kiillotettaessa, leikattaessa ja porattaessa syntyvä pöly saattaa sisältää vaarallisia kemikaaleja. Niistä esimerkkejä ovat: lyijy tai lyijypitoiset maalit; tiili, betoni ja muut muuraustuotteet, luonnonkivi ja muut silikaatteja sisältävät tuotteet; tietyt puulajit kuten tammi, pyökki ja kemiallisesti käsitellyt puut; asbesti tai asbestia sisältävät materiaalit. Määritä työstettävien materiaalien vaaraluokituksen perusteella käyttäjän ja lähellä olevien henkilöiden altistumisvaara. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin altistumisen pitämiseksi turvallisella tasolla, esimerkiksi käytettävä pölynkeräysjärjestelmää tai soveltuvaa hengityssuojainta. Altistumisen määrää pienentäviä yleisluonteisia toimenpiteitä ovat:
 • työn tekeminen hyvin tuulettuvassa tilassa,
 • pitkään kestävän pölyaltistuksen välttäminen,
 • pölyn ohjaaminen pois kasvoilta ja keholta,
 • suojavaatetuksen käyttö ja kehon altistuneiden kohtien pesu vedellä ja saippualla.
 • Pidä työssäsi usein taukoja, joiden aikana tee sormien verenkiertoa parantavia sormivoimisteluliikkeitä. Pitempään jatkuva työnteko saattaa tärinän vuoksi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai sormien, käsien ja ranteiden hermokipuja.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Tuotteen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun tai aiheuttaa räjähdyksen, jos vahingossa osut sähköjohtoon, kaasuputkeen tai vesiputkeen.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kytke tuote heti pois päältä, jos työkaluterä jumittuu. Tuote saattaa pyrkiä liikkumaan sivusuunnassa.
 • Odota, että tuote on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket sen kädestäsi.

Turvallisuusohjeet

 • Noudata kaikkia tässä dokumentaatiossa ja koneessa olevia turvallisuusohjeita.
 • Käytä hengityssuojainta, joka suojaa kasvoja ja hengitysteitä porattaessa syntyvältä ja koneen huoltotöitä tehtäessä leviävältä pölyltä.
 • Käytä myös pölynpoistovarustus asennettuna aina Hilti -poravasaran sivukahvaa.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
 • Suojaa akut korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonpaisteelta ja avotulelta.
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, joka on saanut iskun, joka on pudonnut yli metrin korkeudelta tai joka on muulla tavoin vaurioitunut. Tällaisessa tapauksessa ota aina yhteys Hilti  -huoltoon .
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon .

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Pölysuojus
 2. Istukka
 3. Työkaluterän lukituksen vapautus
 4. Syvyysrajoitin
 5. Toimintatavan valintakytkin
 6. Suunnanvaihtokytkin jossa päälle kytkemisen salpa
 7. Käyttökytkin
 8. Käsikahva
 9. Akun lukituksen vapautuspainikkeet
 10. Lataustila- ja häiriönäyttö (litiumioniakku)
 11. Akku
 12. Liitäntä pölynpoistovarustukselle TE DRS-6-A(02)
 13. Sivukahva
 14. Työaluevalo

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on akkukäyttöinen poravasara. Se on tarkoitettu poraamiseen teräkseen, puuhun, tiileen ja muuraukseen, poraamiseen iskulla betoniin, tiileen ja muuraukseen sekä ruuvien kiertämiseen. Tuotetta voidaan myös käyttää tiilen ja muurauksen kevyisiin piikkaustöihin ja betonin viimeistelytöihin.

 • Käytä tämän tuotteen yhteydessä vain B 36 -sarjan Hilti -litiumioniakkuja.

 • Käytä tämän akun yhteydessä vain C4/36-sarjan Hilti -latureita.

Li-ioniakun lataustilan näyttö

Litiumioniakun lataustila ja koneen häiriöt näytetään litiumioniakun näytössä. Litiumioniakun lataustila näytetään, kun jompaakumpaa akun lukituksen vapautuspainikkeista painetaan kevyesti.
Tila
Merkitys
4 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 75 % ... 100 %
3 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 50 % ... 75 %
2 LED-merkkivaloa palaa.
Lataustila: 25 % ... 50 %
1 LED-merkkivalo palaa.
Lataustila: 10 % ... 25 %
1 LED-merkkivalo vilkkuu.
Lataustila: < 10 %
Akun lataustilan tarkastaminen ei ole mahdollista käyttökytkin painettuna ja 5 sekunnin aikana käyttökytkimen vapauttamisesta. Jos akun LED-merkkivalot vilkkuvat, ota huomioon ohjeet kappaleessa Apua häiriötilanteisiin.

Toimituksen sisältö

Poravasara, sivukahva, syvyysrajoitin, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Poravasara


TE 6‑A36
Nimellisjännite
36 V
Paino EPTA 01/2003 mukaan
3,7 kg
Nimellisjoutokäyntikierrosluku
1 050/min
Yhden iskun energia EPTA 05/2009 mukaan
2,5 J
Poraaminen betoniin / tiileen (poraaminen iskulla)
4 mm …28 mm
Poraaminen puuhun (puuporanterät)
3 mm …20 mm
Metalliin porattavan reiän halkaisija
3 mm …13 mm

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot
Äänitehotaso (L WA)
102 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (K WA)
3 dB(A)
Melupäästön äänenpainetaso (L pA)
91 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (K pA)
3 dB(A)
Tärinäarvot
Iskuporaaminen betoniin (a h, HD)
13 m/s²
Poraaminen metalliin (a h, D)
2,5 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²

Käyttö

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Poravasaran käynnistyminen vahingossa.
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että poravasara on kytketty pois päältä ja että käynnistymisen esto on kytketty päälle (suunnanvaihtokytkin keskiasennossa).
Image alternative
 1. Aseta akku konekiinnikkeeseen siten, että se kuultavasti lukittuu.
 2. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

Image alternative
 1. Paina akun lukituksen vapautuspainikkeita.
 2. Vedä akku taaksepäin irti.

Sivukahvan kiinnitys

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen hallinnan menettämisen vaara.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni. Varmista, että kiinnityspanta on oikein paikallaan tuotteessa olevassa urassa.
Image alternative
 1. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) avaamiseksi.
 2. Työnnä syvyysrajoitin edestäpäin sille tarkoitettuihin 2 ohjainreikään.
 3. Kierrä kahvaa sivukahvan kiinnittimen (kiinnityspanta) kiinni kiristämiseksi.

Syvyysrajoittimen kiinnitys ja säätö

Image alternative
 • Tarvittaessa kiinnitä syvyysrajoitin ja säädä se.

Istukan kiinnitys ja irrotus

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Kiinnitetty mutta ei-käytettävä syvyysrajoitin haittaa koneen käyttäjää ja aiheuttaa vaaran.
 • Irrota syvyysrajoitin koneesta.
Image alternative
 • Kiinnitä tai irrota istukka.

Työkaluterän kiinnitys

Image alternative
 1. Rasvaa työkaluterän istukkapää kevyesti.
  • Käytä vain alkuperäistä Hilti -rasvaa. Vääränlainen rasva voi vaurioittaa konetta.
 2. Laita työkaluterä istukkaan vasteeseen saakka ja varmista, että se lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta työkaluterän kunnollinen lukittuminen vetämällä työkaluterästä.
  • Tuote on toimintavalmis.

Työkaluterän irrotus

Image alternative
 • Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.

Ylöspäin tehtävät työt

Image alternative
 • Ylöspäin tehtäviä töitä varten kiinnitä pölynkeräysrengas DCD.

Piikkausterän kohdistaminen

Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin tähän asentoon Image alternative.

Työskentely

Toimintatavan valintakytkin

Image alternative
 • Aseta toimintatapavalitsin työtehtävää vastaavaan asentoon.
  • Toimintatapavalitsinta ei saa käyttää koneen käydessä. Vaurioitumisvaara!

Suunnanvaihtokytkin vasemmalle/oikealle

Image alternative
 • Valitse haluamasi pyörimissuunta suunnanvaihtokytkimellä.

Poraus ilman iskua

 • Aseta toimintatapavalitsin tähän asentoon Image alternative.

Poraus iskulla

 • Aseta toimintatapavalitsin tähän asentoon Image alternative.

Piikkaaminen

 • Aseta toimintatapavalitsin tähän asentoon Image alternative.
  • Moottorin optimaalista jäähdytystä varten valitse pyörimissuunta oikealle (poraaminen).

Huolto ja kunnossapito

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Pölysuojuksen puhdistus

 • Puhdista istukan pölysuojus säännöllisin välein puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Pyyhi tiivistehuuli varovasti puhtaaksi ja rasvaa se kevyesti Hilti -rasvalla.
 • Pölysuojus on ehdottomasti vaihdettava, jos sen tiivistehuuli on vaurioitunut.

Kuljetus ja varastointi

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Poravasara ei ole toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Akun LED-merkkivalot eivät näytä mitään.
Akku ei kunnolla kiinni.
 • Kiinnitä akku siten, että se lukittuu paikalleen kuultavasti kaksi kertaa naksahtaen.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä huoneenlämpötilaan.
1 LED-merkkivalo akussa vilkkuu.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Akku liian kuuma tai liian kylmä.
 • Anna akun jäähtyä tai lämmitä huoneenlämpötilaan.
4 LED-merkkivaloa akussa vilkkuu.
Poravasara hetkellisesti ylikuormittunut.
 • Vapauta käyttökytkin ja paina sitä uudelleen.

Poravasara on toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ei iskua.
Poravasara liian kylmä.
 • Aseta poravasara pintaa vasten ja anna käydä joutokäyntiä. Tarvittaessa toista tämä, kunnes iskumekanismi toimii.
Toimintatapavalitsin ilman iskua poraamisen asennossa Image alternative.
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative.
Käyttökytkintä ei saa painettua tai se on lukittunut.
Suunnanvaihtokytkin keskiasennossa.
 • Paina suunnanvaihtokytkin vasemmalle tai oikealle.
Kara ei pyöri.
Poravasaran elektroniikan sallittu käyttölämpötila ylittynyt.
 • Tarvittaessa anna koneen jäähtyä.
Akku tyhjentynyt.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Toimintatapavalitsin ei ole lukittunut tai toimintatapavalitsin on piikkaamisen asennossa Image alternative tai piikkausterän kohdistamisen asennossa Image alternative.
 • Aseta toimintatapavalitsin ilman iskua poraamisen asentoon Image alternative tai iskulla poraamisen asentoon Image alternative.
Poravasara kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Ylikuormitussuoja laukeaa.
 • Vapauta käyttökytkin. Anna poravasaran jäähtyä. Paina käyttökytkintä uudelleen. Kevennä koneen kuormittamista.
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi kaksi kertaa naksahtaen.
Akun salpanokat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
Poravasara tai akku kuumenee voimakkaasti.
Sähköinen vika
 • Kytke poravasara heti pois päältä. Irrota akku ja tarkkaile sitä. Anna sen jäähtyä. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Poravasara ylikuormittunut.
 • Valitse tehokkaampi kone.
Työkaluterää ei saa vapautettua lukituksesta.
Istukkaa ei ole vedetty kunnolla taakse.
 • Vedä työkaluterän lukitsin taaksepäin vasteeseen saakka ja irrota työkaluterä.
Työkaluterä ei poraa.
Poravasara kytketty pyörimään vasemmalle.
 • Kytke suunnanvaihtokytkimellä pyörimissuunta oikealle.
Toimintatapavalitsin ilman iskua poraamisen asennossa Image alternative.
 • Aseta toimintatapavalitsin iskulla poraamisen asentoon Image alternative.

Vaihtoehtoinen lisävaruste

Pölynkeräysrengas DCD

Pölynkeräysrengas DCD on Hilti -poravasaraan tarkoitettu lisävaruste. Se kerää ylöspäin tehtävissä töissä syntyvästä pölystä suurimman osan, ja se on nopea ja helppo kiinnittää poravasaraan.

Pölynpoistovarustus TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Pölynpoistovarustus TE DRS‑6‑A on Hilti -poravasaraan TE 6‑A36 tarkoitettu lisävaruste. Se kerää syntyvästä pölystä suurimman osan, ja se on nopea ja helppo kiinnittää poravasaraan. Pölynpoistovarustuksessa on imevä tuuletin. Sitä käyttää erillinen moottori. Kun poravasara kytketään päälle, moduuli saa virtansa poravasaran akusta.
Tämä pölynpoistovarustus ei sovellu metallin ja puun työstössä käytettäväksi.
Edellytykset : TE DRS-6-A OSHA
TE DRS-6-A OSHA täyttää direktiivin OSHA 1926.1153 Table 1 vaatimukset. Siinä on varusteena suodattimen puhdistusmekanismi.

Pölynpoistovarustuksen kiinnitys

Ennen kiinnittämistä varmista, että kiinnityskohdat ja sähköliitännät poravasarassa ja pölynpoistovarustuksessa ovat pölyttömät ja herkkäliikkeiset.
Image alternative
 1. Tarkasta pölynpoistovarustuksen mahdolliset vauriot.
 2. Tarkasta teleskoopin kevytliikkeisyys.
 3. Kytke poravasaran suunnanvaihtokytkin keskiasentoon.
 4. Irrota syvyysrajoitin sivukahvasta.
 5. Työnnä pölynpoistovarustus edestäpäin koneeseen siten, että se lukittuu.
 6. Kiinnittämisen jälkeen varmista, että pölynpoistovarustus on kunnolla lukittunut paikalleen.

Poraaminen pölynpoistovarustusta käyttäen

 1. Pölynpoistovarustuksen käynnistät painamalla poravasaran käyttöpainiketta.
 2. Pidä käyttöpainike painettuna, kunnes täysi imuteho on saavutettu.
 3. Aseta imupää kohtisuoraan alustaa vasten.
 4. Poraa reikä ja vedä tuote hitaasti ulos porareiästä, jotta pölyä imuroituu pois mahdollisimman paljon.

Pölyrasian tyhjennys

Täysi pölyrasia tai tukkeutunut suodatin saattaa aiheuttaa pölyn liiallista leviämistä, joten tyhjennys on tehtävä säännöllisesti.
Tyhjennä pölyrasia aina 8-10 reiän (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in) poraamisen jälkeen.
Jotta pölyn leviäminen on mahdollisimman vähäistä, säilytä pöly suljetussa astiassa.
Image alternative
 1. Pidä konetta vaakasuorassa ja käynnistä se hetkeksi.
  • Siten pölynpoistovarustukseen kertyneet pölyjäämät imeytyvät pölyrasiaan.
 2. Paina pölyrasian lukituksen vapautuspainiketta ja pidä painettuna.
 3. Vedä pölyrasia alaspäin irti pölynpoistovarustuksesta.
 4. Tyhjennä pölyrasia.
  • Suodatin on likaantunut.
   • Vaihda suodatin.
  • Suodattimessa ei ole likaa.
 5. Työnnä tyhjä pölyrasia alhaaltapäin pölynpoistovarustukseen siten, että rasia lukittuu paikalleen.

TE-DRS-OSHA-suodattimen puhdistus

Puhdista suodatin 5 reiän (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in) poraamisen jälkeen.
Image alternative
 • Kun imuteho laskee, paina puhdistusmekanismia kuuluvaan naksahdukseen saakka 5 kertaa edestakaisin.

Pölynpoistovarustuksen irrotus

Image alternative
 1. Kytke poravasaran suunnanvaihtokytkin keskiasentoon.
 2. Paina DRS:n lukituksen vapautinta ja pidä se painettuna.
 3. Vedä pölynpoistovarustus eteenpäin irti koneesta.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Image alternative
Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r4694033.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.