Hiltin palotestit

Turvallisuus palotilanteessa

EAD-suunnitteluohjeet ja LVIS-kannakointien lakisääteiset vaatimukset

Palotilanteen asettamat haasteet LVIS-asennuksille

Turvalliseen poistumiseen tarvittavan riittävän ajan mahdollistaminen palotilanteessa on eräs tärkeimmistä huomioitavista seikoista palonkestävässä LVIS-suunnittelussa. Nykyiset säännökset, kuten eurooppalaiset arviointiasiakirjat (EAD), keskittyvät pääasiassa siihen, kuinka kauan yläasennusten rakenteen on korkeaa lämpötilaa.

Tiesitkö, että...

3.8 miljoonaa

tulipaloa vuodessa
maailmanlaajuisesti

Alaslaskettujen kattojen romahtaminen, pelastusteiden tukkeutuminen ja sisä- ja ulkoportaiden vaurioituminen on usein syynä näihin kuolemiin. Jos LVIS-asennuksissa ei ole huomioitu paloturvallisuutta, niistä voi tulla turvallisuusuhka todella nopeasti tulipalon syttyessä. Tuhannet piilossa olevat putket, ilmanvaihtoputket ja kattoon kiinnitetyt asennuskiskot hajoavat lämmön vaikutuksesta todella nopeasti ja putoavat maahan ja tukkivat pelastustiet.

Tulipalo leviää palo-osastoon yleensä 5 minuutissa

Hilti fire testing curve

Teräksiset kannakointijärjestelmät heikentyvät lämpötilan kohotessa nopeasti.

Hilti MEP supports fire
Rakenteet vääntyvät ja lopuksi kokoonpano romahtaa.

Paikalliset säännökset ja lakisääteiset vaatimukset

Hilti MEP fire damage example

Tällä hetkellä on käytettävissä kaksi eurooppalaista yhdenmukaistettua standardia: EN 13501, joka luokittelee materiaalien paloteknisen käyttäytymisen, ja EN 1366-1:2104, joka määrittelee palonkestävyystestit LVIS-asennuksille. Nämä ovat tärkeimpiä suunnitteluohjeita palonkestävien ilmanvaihtokanavien ja savunhallinnan suunnittelussa.

Näiden eurooppalaisten standardien lisäksi myös saksalaisessa MLAR-prosessiohjeessa selostetaan paloturvallisuuden tärkeyttä ilmanvaihtojärjestelmissä, pelastusteissä ja alaslasketuissa katoissa:

  • Osiossa 5.2.2 kuvataan ilmastointiputkia, joiden on oltava palonkestäviä.
  • Osiossa 5.2.4 kerrotaan alaslaskettujen kattojen yläpuolisista ilmastointiputkista, jotka on kiinnitettävä niin, etteivät ne putoa alas tulipalon aikana.

Pelastustiet:

  • Miten ja kuinka pitkään pelastustiet pidetään vapaina palotilanteessa.

Alaslasketut katot:

  • Alaslaskettujen kattojen vaadittu palonkesto on taattava silloin, kun tulipalo on levinnyt katon ylä- ja alapuolelle.
  • Erityiset vaatimukset on huomioitava sellaisissa modulaarisissa kannakointijärjestelmissä, jotka on asennettu rakenteellisen katon ja alakaton.

Palonkestävän suunnittelun periaatteet

Palonkestävien putkien kannakointien suunnittelu on ehdottoman tärkeää kaikille suunnittelijoille, arkkitehdeille ja insinööreille.

Sen tärkeydestä huolimatta luotettavia ja standardoituja suunnittelumenetelmiä ei kuitenkaan ole. Myös laajalti käytetty eurokoodi 3 on osoittautunut riittämättömäksi lämmöstä johtuvan muodonmuutoksen ennustamisessa nykyisissä tieteellisissä tutkimuksissa ja teollisuuden omissa tutkimuksissa.

Eurokoodi 3:n puutteet johtuvat sen rajatusta laajuudesta, sillä standardi käsittelee vain rakenteellisten teräsosien vakautta eikä putkikannakoinneissa, asennuskiskoissa ja muissa vastaavissa sovelluksessa käytettävää ohutta, muotoiltua teräsprofiilia huomioida. Tästä huolimatta eurokoodia 3:a käytetään usein virheellisesti kevyempien metalliosien suunnitteluun.

Miksi eurokoodi 3 ei sovellu putkien kannakointien suunnitteluun?

Hilti fire design

Testaukset ovat osoittaneet eurokoodi 3:n riittämättömyyden 

Rakennusmateriaalien tutkimukseen ja testaukseen erikoistunut Leipzigin tutkimuslaitos (MFPA) on todennut, että on vaarallista ennustaa rakennusten palonkestävien LVIS-asennusten vääntymistä EN 1993-1-2 (eurokoodi 3) perusteella.

Uusimmat suunnitteluohjeet LVIS-kannakointien suunnitteluun

Hilti laatii yhteistyössä johtavien tulipalojen tutkintaan erikoistuneiden tutkimuslaitosten DIBT:n ja EOTA:n kanssa uutta eurooppalaista arviointiasiakirjaa (EAD) eli ohjeistusta palonkestävään suunnitteluun ja testaukseen, joka mahdollistaa yksinkertaisten, muuntojoustavien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käytön.

ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi

Hilti fire FEM

Hilti tarjoaa innovatiiviset, turvalliset, muuntojoustavat ja vaatimustenmukaiset ratkaisut palonkestävien modulaaristen kannakointijärjestelmien suunnitteluun. Olemme ylittäneet tavanomaiset vaatimukset kehittämällä valikoiman luotettavia ilmastointiputki-, putki- ja kaapelikannakkeita.

Valitse soveltuvat vaatimustenmukaiset tuotteet laajasta ETA-hyväksytystä valikoimasta. Tämän ansiosta voit olla varma, että määrittämäsi tekniset ratkaisut mahdollistavat turvallisen poistumisen, esteettömän pääsyn pelastustöille ja omaisuusvahinkojen minimoimisen palotilanteessa.

Käyttökohteet

Hilti MEP supports

Kattokisko

Hilti MEP supports

Trapetsitanko

Hilti MEP supports

Kiskotrapetsi

Hilti MEP supports

Konsoli tuella

Hilti MEP supports

Konsoli ilman tukea

Hilti MEP supports

Ykittäinen putkenpidin

Hiltin ratkaisut ja palvelut

Hiltillä on yli 30 vuoden kokemus tutkimuksesta, ja suunnittelusta ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi tulipaloilta. Vuosikymmenten kehitystyön ansiosta pystymme tarjoamaan laajan valikoiman modulaarisia kannakointijärjestelmiä, kiinnitystekniikoita ja palokatkojärjestelmiä.

Alan johtavat tukipalvelumme ja helppokäyttöiset digitaaliset ratkaisumme tehostavat tuottavuuttasi ja säästävät aikaasi.

Hilti design services

Suunnittelupalvelut

Autamme modulaaristen kannakointijärjestelmien suunnittelussa. Ota yhteyttä ja löydämme tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja?

Jos kohtaat näitä haasteita nykyisessä projektissasi tai jos tarvitset teknistä apua tuotteiden valinnassa, Hiltin insinöörit auttavat.

Jaa