LÄPINÄKYVYYS LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

ON!Track – Kokonaisvaltainen Hilti kalustonhallintaratkaisu

Hilti On-Track

Hilti ON!Track – Usein kysytyt kysymykset

K. Mikä ON!Track on?

V. Hilti ON!Track on ammattilaisen ratkaisu koko käyttöomaisuuden hallinnointiin, valmistajasta riippumatta. ON!Trackin avulla tiedät aina mitä kalustoa sinulla on, missä ne ovat, missä kunnossa ne ovat ja kuka työntekijä on niistä vastuussa.

K. Mikä RFID on?

V. RFID (Radio-frequency identification) on radiotaajuksilla tapahtuvaa etätunnistamista, jossa langatonta tiedonsiirtoa käytetään esineisiin kiinnitettyjän merkkien automaattiseen tunnistamiseen. Toisin kuin viivakoodit, RFID-merkkien tunnistamiseen ei vaadita näköyhteyttä.

K. Ovatko merkit kestäviä? Lähtevätkö ne irti?

V. Merkit on kehitetty yhdessä 3M:n kanssa ja niissä on jopa 9 kerrosta merkkiä kohti. Niitä on testattu laajasti työmaaympäristössä, jotta ne ovat varmasti kestäviä. Mikäli huoltoon tulevan ON!Track -laitteen merkki on rikki, Hiltin huoltotiimi vaihtaa sen.

K. Perustuuko ON!Track GPS:ään?

V. ON!Track on transaktiopohjainen, ei GPS:ään perustuva järjestelmä. Voit siirtää kalustoasi mihin tai kenelle tahansa räätälöidyssä ON!Track –järjestelmässäsi. Tämä mahdollistaa kalustovastuiden ylläpitämisen ja seuraamisen. ON!Track –merkit ovat passiivisia RFID-merkkejä, minkä vuoksi ne eivät tarvitse omaa virtalähdettä. Pienet ja kestävät merkit mahdollistavat kalustonhallinnan kaiken tyyppiselle kalustolle.

K. Miksi emme voi saada GPS-pohjaista ratkaisua?

V. GPS-pohjainen järjestelmä ei välttämättä anna tarkkaa näkymää siihen kenen vastuulla kalusto on. Et saa välttämättä tarkkaa tietoa kaluston sijainnista esim. jos kalusto on kellarissa tai useissa eri kerroksissa ilman tietoa kenellä ne ovat. GPS-pohjainen järjestelmä vaatisi myös, että merkeillä olisi oma virtalähde. Tämä tekisi merkeistä huomattavasti kalliimpia sekä isompia, jolloin niitä ei voisi käyttää monissa työkaluissa ja hyödykkeissä.

K. Näkeekö Hilti kalustoni tiedot?

V. Ei, meillä ei ole pääsyä mihinkään asiakaskohtaiseen tietoon. Takaamme, että lisenssin tietojen käsittely vastaa EU:n asettamia tietosuojaohjeita (Euroopan Komission kehittämä tietosuojastrandardi). Luomme alussa pääkäyttäjä-tasoisen käyttäjätunnuksen tilirakenteen luomisen ja käyttöönoton tueksi, mutta poistamme käyttäjätunnuksen kun ON!Track -tilinne on luovutettu käyttöön.

K. Voiko ON!Trackia käyttää ei-Hilti työkaluille?

V. Kyllä, ON!Track kattaa kaikenlaiset hyödykkeet mukaan lukien ei-Hilti -hyödykkeet.

K. Kuinka saan ON!Trackin käyttöön?

V. Jos olet kiinnostunut ON!Trackista, ota yhteyttä Hilti -edustajaasi tai suoraan meihin. Jos haluat ottaa ON!Trackin käyttöön välittömästi, täytä Online ON!Track -tilauslomake.
ON!Track Homepage

Oletko kiinnostunut ON!Track -ratkaisusta?

Jaa