Tutustu innovaatioihin, jotka muovaavat tulevaisuuden rakennustyömaata

Hiltin tietomallinnuspalvelut

Hilti panostaa innovaatioihin, ja siksi olemme sitoutuneet investoimaan tekniikkaan tukeaksemme ja edistääksemme rakennusalan digitalisaatiota. Lue lisää havainnoistamme ja siitä, mitä nämä innovaatiot merkitsevät sinulle.

 

Digitaalinen muutos muovaa teollisuutta ja muuttaa tapaa, jolla työskentelemme kautta linjan. Nyt rakennusalakin on kuromassa kiinni eroa muihin aloihin ja on ottamassa käyttöön uuden tekniikan. 

Tiesitkö, että 66 prosenttia rakennusalan yrityksistä otti käyttöön uusia teknologiaratkaisuja kansallisen lockdownin aikana Iso-Britanniassa? Lisäksi tuoreen tutkimuksen mukaan 94 prosenttia raportoi suoria parannuksia tiimiensä työskentelyssä digitalisaation käyttöönoton seurauksena. Liiketoimintaprosessien ja toimintojen uudelleenarviointi saattaa tuntua vaikealta, mutta on olemassa useita tapoja, joilla voit aloittaa digitalisaation sisällyttämisen liiketoimintaasi. Ratkaisuja ei voida soveltaa kaikille samalla tavalla, ja on olemassa useita tapoja ottaa käyttöön uusia teknologioita, jotka voivat auttaa luomaan tehokkuutta, tukemaan ja täydentämään nykyisiä prosesseja. 

 

 

 

Digitalisaatio ja Covid-19

Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet, kuinka koronavirus on vaikuttanut moniin teollisuudenaloihin, ja sen vaikutus globaaliin rakennusalaan on kiistaton. Pandemia on tuonut mukanaan haasteita, mutta se toimii myös muutosten katalysaattorina. Vallitseva tilanne on osoittanut, että työmailla on useita keinoja olla tehokkaampia ja tuottavampia, kaikista rajoituksista huolimatta. Tässä piilee tekniikan ja innovaatioiden hienous. 

Työmaiden ennakoimattomat sulkemiset, toimitusketjujen ongelmat, materiaalien puute ja useat keskeytetyt rakennushankkeet ovat vaikuttaneet koko rakennusalaan, sen tuottavuuteen, työntekijöihin ja kassavirtaan. Iso-Britannian kansallisen tilastotoimiston mukaan 46 prosenttia rakennusyrityksistä vähensi liikevaihtoaan 27. heinäkuuta ja 9. elokuuta välisenä aikana. Hyvä uutinen on, että rakennushankkeita ollaan nyt käynnistämässä uudelleen, ja koko toimialan painopiste on tuottavuuden kasvattamisessa. Teknologisten innovaatioiden ja hienojen digitaalisten ratkaisujen ansiosta tulevaisuus näyttää valoisalta.  

Digitaaliset innovaatiot Hiltillä

BIM-tietomallinnus on muuttamassa rakennushankkeiden suunnittelu- ja hallinnointitapaa. Se mahdollistaa laajemman yhteistyön rakennusprosessin eri alueilla ja eri vaiheissa työskentelevien projektiryhmien välillä. 

BIMin ansiosta ongelmat voidaan käsitellä jo prosessin varhaisissa vaiheissa ja näin voidaan vähentää ylimääräisiä virheitä. Häiriöt, kuten materiaalien tai työkalujen saatavuus, voivat aiheuttaa tarpeettomia työnseisauksia rakennustyömailla, mutta tietomallinnus auttaa hallitsemaan tarvittavaa suunnittelua ja ennakointia tämän torjumiseksi. Strukturoitu data muodostaa toimivan, useita tietojoukkoja sisältävän yleiskatsauksen, joka tehokkaasti käytettynä luo työmaasta "digitaalisen kaksosen". Tämä refenssidata tukee rakennushankkeiden tehokkaampaa toteuttamista, ja äskettäin julkaistussa Iso-Britannian kansallisessa tietomalliraportissa (2019) todetaan, että 60 prosenttia tietomallia käyttävistä rakennusalan toimijoista on parantanut kustannustehokkuuttaan. 

BIM-ohjelmiston avulla tapahtuvan älykkään ennakoinnin ansiosta voit seurata kaikkea, mitä tarvitaan hankkeen loppuun saattamiseksi onnistuneesti. Suunnitteluvaiheesta rakennusvaiheeseen, talotekniikkaan ja kunnossapidon hallintaan. 

BIM auttaa suunnittelemaan, tekemään perusteltuja päätöksiä, luomaan ennusteita ja seuraamaan rakennuksen korjaus- ja kunnossapitotarpeita rakennusvaiheen jälkeen. Digitaaliset, pilvipohjaiset alustat, kuten BIM, ovat osoittautumassa korvaamattomiksi nykytilanteessa, jossa tarve etänä työskentelyyn on lisääntynyt. Hankkeissa, joissa on mukana henkilöitä useista paikoista, mahdollisuus käyttää tietoja mistä tahansa sijainnista tukee turvallista työskentelyä ja varmistaa hankkeiden etenemisen. Kehittyneiden digitaalisten mittatyökalujen, kuten Hiltin PLT 300:n, avulla mittauspisteiden asettamisen suorittaa yksi henkilö BIM-tietomallinuksen avulla. Digitaalisuus vähentää virheiden riskiä ja työvoimatarvetta tehtävässä, joka on perinteisesti vaatinut kaksi henkiöä.

Hilti on ylpeä voidessaan tukea laajamittaisia tietomallihankkeita, ja täältä voit lukea miten voimme auttaa yritystäsi.

 

BIM -prosessi

Human Augmentation

Uusi EXO-01 on puettava eksoskeleton, joka on suunniteltu rakennusalan työntekijöille tukemaan työturvallisuutta ja vastaamaan työvoimapulan haasteisiin. Hilti on ensimmäinen rakennustyökalujen valmistaja, joka on toimittanut rakennusalalle eksoskeletonin, jonka tuotekehityksessä se on tehnyt yhteistyötä biomekaniikkayritys Ottobockin kanssa.  

Human Augmentation -järjestelmä, jossa näemme digitalisaation ylittävän tietokoneiden ja ohjelmistojen rajat, yhdistää digitaalisen ja fyysisen maailman. Työvoiman digitalisoituminen herättää usein pelkoa ihmisten korvaamisesta, mutta Human augmentation -järjestelmän kohdalla tämä ei pidä paikkaansa. Human Augmentation -järjestelmä ja rakentamiseen tarkoitettujen eksoskeletonien käyttö vähentää työntekijöiden fyysistä rasitusta erityisesti pään yläpuolissa sovelluksissa; ne parantavat työturvallisuutta, lisäävät tuottavuutta ja tukevat työvoiman monimuotoisuutta.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisiä rakennusalalla, ja Hilti EXO-01:n käyttöönoton myötä ongelmaa ei enää ole syytä ohittaa. Eläketurvakeskuksen tilaston mukaan joka neljäs työkyvyttömyyteen johtanut tapaus on seurausta tuki- ja liikuntaelinsairauksista. On tullut aika toimia ja tukea rakennusalan työntekijöitä. Eksoskeletonit ovat esimerkki siitä, miten tekniikka ja ihmistyövoima voivat integroitua keskenään. Käyttämällä EXO-01-eksoskeletonien kaltaisia innovatiivisia tuotteita yritykset voivat vähentää työnseisahduksia, jotka aiheutuvat työntekijöiden rasituksesta ja väsymyksestä johtuvista sairauspoissaoloista sekä vähentää korvaavien työntekijöiden hankintaan liittyviä kustannuksia. Eksoskeletonien avulla työnantajat houkuttelevat ja pitävät kiinni kokeneista työntekijöistä ja edistävät eri ikäryhmien monimuotoisuutta rakennusalalla. 

Työntekijöillä eksoskeletonin käyttö vähentää rasitusta, joka liittyy pään yläpuolisiin sovelluksiin.  

ON!Track

Esineiden internet (IoT) on avainasemassa rakennusalan digitalisoinnissa. IoT toimii keräämällä tietoja työkalujen ja laitteiden antureista, syöttämällä niitä ohjelmistoihin ja auttamalla yrityksiä suorittamaan liiketoiminnan prosesseja. IoT:n käyttöönottoon tarvittavia teknologiaratkaisuja on saatavana sellaisilla kustannuksilla ja luotettavuustasolla, että ne ovat kannattava vaihtoehto rakennusalalle.

 IoT:n tulevaisuus rakentamisessa on positiivinen, ja yhä useampi rakennusyritys näkee yhdistettyjen, älykkäiden ja virtaviivaisten työmaiden tarjoamat edut. Markkinatutkimusraportti paljastaa, että rakennusalan maailmanlaajuisen esineiden internetin odotetaan kasvavan yli 16,5 prosenttia vuosien 2020-2027 välillä. Kasvu arvioidaan nykyisestä arvioidusta arvosta rakennusalalla, joka oli 6,44 miljardia euroa (7,8 miljardia dollaria) vuonna 2019. 

Hiltin ON!Track -kalustonhallintaratkaisu kertoo sinulle, kuinka paljon kalustoa ja käyttöomaisuutta sinulla on, missä se on ja kuka sitä käyttää. Se tukee myös työkalujen ylläpitoa. Kun laitteet tarvitsevat huoltoa tai kalibrointia, saat siitä ilmoituksen. Bluetoothilla toimivat merkit helpottavat varaston inventaarion tekemistä ja ne kertovat, mitä laitteita on lähistöllä. ON!Track helpottaa määräysten noudattamista ja muistuttaa käyttäjiä etukäteen, kun koulutus tai sertifikaatit on aika päivittää tai uusia. 

ON!Track-ratkaisun uusi versio ON!Track 3.0 julkaistaan vuoden 2021 aikana. Uuden sukupolven ON!Track on entistä kehittyneempi alusta, joka sisältää uusia ominaisuuksia kaluston tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. 

  • Ennakoiva seuranta: Älykkäät varastotarkistukset, varkauksien torjunta ja hälytykset odottamattomista käyttöomaisuuden poistoista taustalla toimivan väyläskannauksen avulla automatisoivat työmaan. 
  • Käyttöomaisuuslaskenta: Käyttöomaisuuslaskenta, jonka ansiosta voit hallita menoja tehokkaasti ja hallita projektikustannuksia.
  • Määräerät: Uusi määräerämoduuli auttaa seuraamaan ja hallitsemaan tarvikkeita ja hyödykkeitä.   

On monia tapoja ottaa digitaaliset menetelmät käyttöön nykyisissä prosesseissa, eivätkä ne ole kaikille samanlaisia: kaikki yritykset tarvitsevat erilaisia ratkaisuja. Onneksi on olemassa useita tuotteita, työkaluja ja ohjelmistoja, jotka tukevat kaikkia digitalisaation alueita. Tänään markkinoille tulevat innovaatiot muovaavat huomisen rakennusalaa.  

Hiltin asiantuntijatiimit kehittävät jatkuvasti uusia tuotteita ja ohjelmistoja, joita tuodaan säännöllisesti markkinoille rakentamisen digitaalisen vallankumouksen tukemiseksi. 

 

Jaa