Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

Kokonaisrakentamisen työnkulku

Oletko vielä sitä mieltä, että tietomallit on tarkoitettu vain suunnittelutiimeille?

Korkean teknologian menetelmät eivät ole vain tämän päivän villitys: ne ovat avain, joilla voidaan hallita niukkoja resursseja. Tietomallinnuksen suunnittelupalvelujen ja digitaalisten rakennustyökalujen ansiosta kaikki suunnittelun, rakentamisen tai kiinteistöjen hallinnan parissa työskentelevät voivat päivittää menetelmät tehokkaaksi, kokonaisvaltaiseksi prosessiksi. Lue yleisistä käyttötapauksista, joissa tuottavuus on parantunut kokonaisvaltaisen työnkulun ansiosta - ennen rakentamista, sen aikana ja sen jälkeen.

 

Kokonaisvaltaisen työnkulun tarjoamat hyödyt

Suunnitteluvaiheessa

 • Arvoanalyysi
 • Törmäystarkastelut
 • Yhteiskannatukset
 • Optimoidut palokatkoratkaisut
 

Rakennusvaiheessa

 • Esivalmistus
 • Läpinäkyvä logistiikka
 • Tietomallista työmaalle
 • Digitaalinen dokumentointi ja validointi
 • Palokatkojen dokumentointiohjelmisto
 

Rakennuksen käytön aikana

 • Toimintavalmius
 • Kunnossapidon hallinta
 • Työmaalta tietomalliin: as-build dokumentointi
 • Käytön optimointi
 
50 %

maks.
säästö materiaalikustannuksissa

50 %

maks.
säästö rakentamisajassa

0 x

suunnittelupäätöstä työmaalla
ennakoivan suunnittelun ansiosta

4-6 viikon

potentiaali
työvoiman säästö

Suunnittelu

Suunnittelun optimointi tietomallinnuksen ja kokonaissuunnittelun avulla

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Usean toimialan LVIS-kannakoinnit ja palokatkoratkaisut - pienemmät materiaalikustannukset ja nopeampi asennus

Tietomallinnuksen avulla kaikki LVIS-asennukset suunnitellaan keskitetysti ennen rakentamisen aloitusta, mikä mahdollistaa yhteiskannakoinnin. Näin säästetään materiaalia, vältetään improvisoituja ratkaisuja työmaalla ja lyhennetään rakentamiseen menevää aikaa.

 
BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

LVIS-kannakointien ja palokatkojen yhteensopivuuden tarkistaminen - improvisoitujen ratkaisujen välttämiseksi työmaalla

Kun tiedät, missä törmäyksiä syntyy jo ennen töiden aloittamista työmaalla, voit välttää tilapäisiä ratkaisuja. Selkeä 3D-visualisointi helpottaa suunnittelun optimointia kannatuksille ja palokatkoille - jo paljon ennen rakentamisen alkamista.

 
Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Työmaalta tietomalliin -mallin luominen - takaa luotettavan dokumentoinnin

Erityisesti vanhempien rakennusten kohdalla käytettävissä olevat tiedot voivat sijaita hajallaan. Työmaalta tietomalliin -skannauslaitteet tuottavat yksityiskohtaisia malleja ml. seinät, laatat, harjateräkset ja tietyt LVIS-elementit. Saat mielenrauhan, kun suunnitelmasi vastaa todellisuutta.

 

Suunnittelun optimointi - näin se toimii

Please enter Alternative Text here (optional)

Rakentaminen

Miten tietomalli auttaa pitämään työmaat aikataulussa

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Esivalmistelu säästää aikaa ja työvoimaa

Yksityiskohtaisen tietomallin ansiosta esivalmistus on helpompaa. Asennuskuvien vienti tapahtuu muutamalla klikkauksella. Kokoonpanovaihe työmaalla voidaan jättää väliin, mikä tarkoittaa vähemmän rakennusjätettä ja virheitä ja tuo ajansäästöä.

 
Tutustu Hiltin esivalmistuspalveluihin Katso video
Construction site logistics simplified by BIM and E2E workflows

BIM-ohjattu robotiikka LVIS-asennuksiin

Mitä jos robotti voisi hoitaa toistuvat työvaiheet, vähentää inhimillisiä riskejä ja tehdä LVIS-asennukset nopeammin, turvallisemmin ja tarkemmin? Digitaalista suunnittelua pohjana käyttävä puoliautomaattinen porausrobotti Jaibot (suunniteltu mekaanisiin, sähköisiin, LVI- ja sisätilojen viimeistelytöihin) vie asennustyöt uudelle tasolle.

 
Lue lisää
Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

Tietomallista työmaalle - nopeaa työmaan suunnittelua

Tietomallista työmaalle tarkoittaa käytännössä porauspisteiden ja valettujen komponenttien, esimerkiksi valukiskojen tai palokatkokaulusten, ohjattua kohdentamista. Edistyneet mittatyökalut lukevat tiedot suoraan BIM-tiedostosta ja käyttävät sisäänrakennettua laseria pisteiden kohdistukseen mallista todelliseen ympäristöön. Valuratkaisut lisäävät tuottavuutta merkittävästi säästämällä työvoimakustannuksia, lisäämällä joustavuutta asennuksen jälkeen ja vähentämällä eri työvaiheiden määrää.

 
Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Validointi - välitön varmistus siitä, että rakennus on vaatimusten mukainen

Kokonaisvaltaisessa prosessissa tietomallinnus perustuu yhden totuuden tietoon. Validointiprosessien integrointi helpottuu: Tietomallinnus näyttää asennuspaikat, ja siihen liittyvä todiste voidaan linkittää malliin dokumenttien tuottamisen helpottamiseksi. Eri työkalut, kuten momentinsäätömoduulilla varustetut iskuvääntimet tai ohjelmistot, kuten Firestop Documentation Manager, tallentavat validointitiedot automaattisesti asennuksen aikana.

 
Katso video

Käyttö

Tietomallinnuksen edut kiinteistön hallinnassa

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Työmaalta tietomalliin - tarkka ja täydellinen toteumamallin dokumentaatio

Aikaa ei tarvitse hukata sen tutkimiseen, miten asennustyöt on tehty, tai mitä tuotteita pitää tilata lisää.  Laserskannerit ja kehittyneet mittalaitteet tarjoavat tarkat ja yksityiskohtaiset 2D- ja 3D -piirustukset. 

 
Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Validointi ja käyttövalmius

Kaikki rakennuksen turvajärjestelmistä ja tarkastuksesta vastaavat henkilöt tietävät, miten paljon paperityötä tarvitaan. Laserskannerit ja tietomallipohjainen dokumentointi antavat varmuuden toteumamallin dokumentaation hyödyllisyydestä rakennuksen koko elinkaaren aikana.

 
BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Suunniteltu sujuvaan ylläpitoon

Yhteistyössä Hiltin kanssa ylläpitovaatimukset voidaan sisällyttää suunnitteluun jo projektin alkuvaiheessa. Saamasi ehdotukset optimoidaan rakennuksen koko elinkaarelle, erityisesti asuttujen kiinteistöjen tehokasta ylläpitoa varten. 

 

Hiltin tietomallinnuksen suunnittelupalvelut

Tietomallinnuksen avulla vältetään tuhlausta ja ongelmien selvittelyä työmaalla. Otetaan esimerkkinä LVIS-suunnittelu. Ilman tietomallinnusta jokainen toimiala suunnittelee kannakointirakenteet - lukemattomat kiskot, trapetsit, vaijerit - erikseen työmaalla. Tietomallinnuksen avulla kaikkien toimialojen suunnittelu voidaan tehdä yhdellä kertaa, niin että yhteiskannakointi on mahdollista. Näin vähennetään materiaalikustannuksia, lyhennetään asennusaikaa ja vältetään improvisoituja ratkaisuja työmaalla.

Voit tilata Hiltin BIM-projektipäälliköltä nämä ja muut tuottavuusedut Hiltin neljän pääasiallisen palvelun kautta:

 
Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Hankekartoitus

Asettaa selkeän lähtökohdan, jossa kokonaishanke jaetaan eri osiin ja vaiheisiin niin, että kokonaisratkaisu säilyy edelleen optimoituna.

Palvelun sisältö:

 • Projektin pilkkominen yksittäisiksi sovelluksiksi
 • Optimoitu kaaviosuunnittelu LVIS-kannakoinneille ja palokatkoille
 • Hilti-palvelutarjous suunnittelupalveluihin
 
Hankekartoituksen kuvaus
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Suunnittelu

Tavoitteena kehittää konseptit kannakointiratkaisuiksi, jotka määritellään suunnitteluraporttien avulla.

Palvelun sisältö:

 • Suunnitellut LVIS-kannakoinnit (vakioratkaisut)
 • Suunnittelut ja kohteen optimoidut palokatkoratkaisut
 • Suunnitteluraportit
 • Erilliset yhteensopivuus- ja poikkeusraportit
 
Vakiosuunnittelun palvelukuvaus Erikoissuunnittelun palvelukuvaus
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. Mallinnus

Lisää suunnitellut kannakoinnit tietomalliin ja raportoi ongelmista, jotka voivat vaatia suunnitelmien muuttamista.

Palvelun sisältö:

 • Yhdistelmämalliin lisätyt kannakointiratkaisut
 • Yhdistelmämalliin lisätyt palokatkoratkaisut
 • Raportti poikkeuksista (ongelmista)
 
BIM Mallinnuspalvelun kuvaus
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Asennuskuvat ja määräluettelot

Suunnitelmien sujuvampaan siirtoon toimistosta työmaalle.

Palvelun sisältö:

 • Asennuskuvat
 • Havainnekuvat
 • Tietomallista työmaalle -tiedot
 • Määräluettelot
 • Ehdotukset leikkaus-, varustelu- ja kokoamispalveluihin
 
Asennuskuvien ja määräluettelojen toimituspalvelu

5. Collaboration Service

We also provide a collaboration service to support you throughout the entire project. We'll even be on site for regular alignment meetings.

Kehittyneet rakennustyökalut säästävät aikaa ja työvoimaa

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Valuun jätettävät palokatkokaulukset

Kuvittele esiasennetut palokatkotuotteet kuten palokatkokaulukset ja passiivinen palosuojaus kaapelien/putkien läpivienneille yhdessä. Ne voidaan sisällyttää tietomalliin. Hiltin valuun jätettävät palokatkokaulukset eivät vaadi hidasta ja vaikeasti tarkistettavaa tiivistämistä palokatkovaahdoilla tai -levyillä, mikä säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa.  

 
Konfiguroi ja osta valuun jätettävä palokatkotuote Lataa Revit® Family -perhe
Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Kehittyneet mittalaitteet

Hiltin uusimmat työmaan mittalaitteet lukevat tiedot suoraan BIM-tiedostosta - manuaalista piirustusvalmistelua tai pisteen valintaa ei tarvita. Siirtyminen digitaalisiin työkaluihin tekee työmaiden mittaamisesta paljon nopeampaa, ja työn voi hoitaa yksi henkilö.

 
Katso, miten tietomallipohjainen työmaan mittaus toimii Ominaisuudet, sovellukset ja tekniset tiedot
High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

AT-järjestelmä

AT-järjestelmällä varustetut työkalut voivat kiristää ankkurit automaattisesti vaadittuun kiristysmomenttiin. Työkalu tallentaa myös asennustiedot tarkastusraportteja varten.

Hyväksytyt kiinnitykset nopeammin

OTA HILTI MUKAAN

Käytä Hiltin korkean teknologian kiinteistöhallintaratkaisuja tehokkaampaan ylläpitoon

Vaikka olisit kokenut tietomallinnuksen käyttäjä, ala kehittyy niin nopeasti, että uusia mahdollisuuksia helpottaa ylläpitoa, tarkastuksia ja hallintoa ilmestyy joka päivä. Ota yhteyttä lähimpään Hilti BIM-asiantuntijaan varmistaaksesi, ettei yrityksesi menetä mitään mahdollisuuksia, sillä rakennusteollisuus digitalisoituu ja automatisoituu vauhdilla.

 

Jaa