Hilti ON!Trackilla kalusto hallintaan

Katri Siivola kertoo, miksi kalustonhallintaratkaisuun kannattaa panostaa

Hilti ON!Trackilla kalusto hallintaan

Digitaalinen kalustonhallintaratkaisu

Hilti ON!Trackilla kalusto hallintaan

Olen Katri Siivola ja toimin Hiltillä palvelu- ja ohjelmistospesialistina Hilti ON!Track-kalustonhallintaratkaisun parissa. Toimin jo ennen Hiltiä useamman vuoden konsultoivan ratkaisumyynnin parissa ohjelmistopuolella, joten Hiltin digitaalisten palveluiden pariin siirtyminen oli itselleni luontevaa. En koskaan osannut kuvitella itseäni työskentelemässä myynnin saralla ennen kuin ymmärsin, mitä myynti voi parhaimmillaan olla. Mikään ei ole palkitsevampaa kuin päästä räätälöimään asiakkaille ratkaisuja, joilla on oikeasti vaikutusta asiakkaan jokapäiväiseen toimintaan. Oli kyse sitten kalustohävikin tai kaluston etsintään kuluvan ajan minimoimisesta tai vaikkapa tarvikekulutuksen optimoinnista, tuovat tällaiset toimenpiteet usein huomattavia kustannussäästöjä asiakkaalle. Asiakkaan prosessien tehostaminen luo parhaimmillaan yritykselle merkittävän kilpailuedun markkinoilla.

Me Hiltillä pyrimme jatkuvasti innovoimaan uusia tuotteita ja palveluja helpottaaksemme ja nopeuttaaksemme asiakkaidemme päivittäisiä toimintoja - oli kyse sitten tehokkaasta akkunaulaimesta, ylivertaisesta huoltopalvelusta tai vaikkapa toimintamallien tehostamisesta uuden ohjelmistopalvelun myötä. Pitkään alalla toimineena kumppanina olemme päässeet seuraamaan hyvinkin läheltä asiakkaidemme onnistumisia, mutta myös päivittäisiä haasteita ja kipukohtia muun muassa kalustoon ja sen hallinnoimiseen liittyen. Asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden pohjalta kehitimme oman ratkaisumme kalustonhallintaan liittyvien haasteiden taklaamiseksi.

Haluan kertoa nyt oman näkemykseni siitä, miksi kalustoa käsittelevien yritysten ylipäätään kannattaisi panostaa pilvipohjaiseen digitaaliseen kalustonhallintaratkaisuun, ja miten kalustonhallintaratkaisua kartoitettaessa kannattaa valmistautua.

Miksi digitaalinen kalustonhallintaratkaisu?

Miksi digitaalinen kalustonhallintaratkaisu?

Liiketoiminnan tehostaminen ja kilpailuetu - Digitalisaatio on kasvussa myös rakennusalalla ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto luo mahdollisuuden tuottavuuden kasvuun yritysten prosesseja tehostamalla. Paperisista ja Excel-pohjaisista seurantaratkaisuista reaaliaikaiseen pilvipalveluun siirtyminen luo yrityksille kilpailuedun perinteisillä menetelmillä jatkaviin kilpailijoihin nähden.

Läpinäkyvyys - Tiedä mitä omistat ja missä omistamasi kalusto on.

Kustannussäästöt - Haluanko yrityksen omistajana työntekijöideni käyttävän työaikaansa laitteiden etsimiseen ajellen työmaiden ja varastojen väliä, tai maksaa turhista laitehenkinnoista-/vuokrauksista, kun viereisellä työmaallamme tai varastossa tämä kyseinen laite olisi ollut käytettävissä?

Arjen helpottaminen - Haluanko työntekijänä käyttää työaikaani tarvittavien työvälineiden etsimiseen (yleensä vielä muitakin ihmisiä työllistäen) vai nähdä tarvittavan laitteen reaaliaikaisen sijainnin ja kunnon, ja päästä näin ollen tekemään tarvittava työvaiheeni loppuun?

Mitä tulisi ottaa huomioon kalustonhallintaratkaisua hankkiessa:

Hilti ON!Trackilla kalusto hallintaan

Voinko hallita ratkaisulla kaikkea kalustoani?
Mahdollistaako palvelu eri laitevalmistajien kaluston hallinnoimisen vai onko se sidottu ko. palveluntarjoajan valmistaman kaluston käsittelyyn? Onko palvelussa mahdollista seurata myös hyödykkeitä (telineet, turvavarusteet, jne.) sekä tarvikekulutusta? Saanko vietyä kaiken tarvittavan kalustoon tai sitä käyttävään henkilöstöön liittyvän datan järjestelmään (ostokuitit, manuaalit, huolto- ja kalibrointisyklit hälytyksineen, henkilöstön sertifikaatit, jne.)?

Hilti ON!Track on laitevalmistajasta riippumaton ratkaisu, jolla asiakas voi hallinnoida kaikkea käyttöomaisuuttaan. Palvelu mahdollistaa lisäksi mm. tulevien huoltojen ja tarkastusten automaattiset muistutukset sekä tarvittavien sähköisten asiakirjojen liittämisen järjestelmään.

Käykö palvelun käyttöönotto ketterästi?
Vaatiiko hankittavan järjestelmän käyttöönotto raskaan ja aikaavievän määrittelyprojektin vai saadaanko palvelu otettua käyttöön nopeasti ja jouhevasti pilvipalveluna? Vastaako ratkaisu juuri meidän yrityksemme haasteisiin ja selvitetäänkö tämä asiakaskohtaisella tarvekartoituksella?

ON!Track on pilvipohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjien pääsyn palveluun ajasta tai paikasta riippumatta. Suoritamme kalustonhallinnasta kiinnostuneille asiakkaillemme aina ensin kattavan kalustoanalyysin, jotta pystymme vastaamaan tarjoamallamme ratkaisulla juuri kyseisen asiakkaan haasteisiin.

Kuka hoitaa kaluston merkinnän ja kalustotietojen viemisen järjestelmään?
Saanko palveluntarjoajalta apua tarvittavan kalustoni merkitsemisessä ja järjestelmään viemisessä? Joudunko syöttämään haluamani lähtötiedot järjestelmään itse vai onko kyseessä ns. ”avaimet käteen” -palvelu?

Palvelun käyttöönoton yhteydessä luomme asiakkaillemme palvelun tilirakenteen valmiiksi asiakkaan senhetkisen tilanteen pohjalta. Tarjoamme myös apua kaluston merkitsemiseen ja huolehdimme, että kalusto saadaan rekisteröityä palveluun mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti.

Onko palvelu tarpeeksi helppokäyttöinen?
Onko palvelun käyttöliittymä looginen ja helppokäyttöinen? Miten palvelu skaalautuu mobiililaitteille (responsiivinen käyttöliittymä/erillinen mobiilisovellus)? Ovatko käytettävissä olevat toiminnot määritettävissä käyttäjä(ryhmä)kohtaisesti?

ON!Track on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta kynnys hyödyntää sitä päivittäisissä toiminnoissaan pysyisi mahdollisimman matalana. Tärkeimmät toiminnot onnistuvat kätevästi omalla älypuhelimella ON!Track-mobiilisovelluksen kautta.

Koulutetaanko palvelun käyttäjät tehokkaasti?
Uusien järjestelmien ja toimintamallien tehokas jalkauttaminen organisaation sisällä edellyttää yleensä muutosjohtamisen lisäksi henkilöstön perusteellisen kouluttamisen uuteen toimintamalliin. Varmista onko palveluntarjoajalta saatavissa käyttökoulutusta ja apua muutoksen läpiviemisessä palvelun käyttöönoton yhteydessä.

Koulutamme kaikki palvelun käyttäjät tehokkaasti ja kohdennetusti heille relevanttien toimintojen osalta. Järjestämme tarvittaessa myös lisäkoulutuksia ja huolehdimme, että palvelun kehityessä asiakkaamme saavat uusimmista päivityksistä parhaimman hyödyn.

Onko minulla jatkuva tukipalvelu käytössäni käyttöönoton jälkeen (mikäli kyllä, onko ko. palvelu maksullista)?
Valitettavasti yhä useammin kuulee tarinoita uuden järjestelmän tai palvelun hankinnasta, jossa asiakas jää käyttöönoton jälkeen palvelun kanssa yksin. Asiakas saattaa joutua odottamaan tukitikettien varassa viikkokausia vastausta ongelmaan, joka olisi voinut olla ratkaistavissa nopeastikin toimivan tukipalvelun kautta.

ON!Trackin käyttäjät voivat olla huoletta mahdollisissa ongelmatilanteissa, sillä apua on saatavissa nopeasti kattavan tukipalvelumme kautta (ja tämä luonnollisesti sisältyy palveluumme ilman lisäkustannuksia).

Kattaako palvelu myös raportoinnin?
Saanko ajettua järjestelmästä kattavat raportit esimerkiksi jäljittääkseni kadonnutta työkalua tai pysyäkseni ajan tasalla huollettavista laitteistani?

ON!Trackista saat ajettua kaikki tarvittavat kalustoon, sijainteihin ja henkilöstöön liittyvät raportit ulos helposti ja nopeasti.

Miltä palveluntarjoajan tulevaisuus näyttää?
Kehitetäänkö palvelua jatkossa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta? Aiheutuuko minulle lisäkuluja palvelun toimintojen kehittämisestä? Onko kyseessä vakavarainen ja stabiili yritys vai onko pelkoa siitä, että yritys lakkaisi toimimasta ja palvelun kehittäminen pysähtyisi tulevaisuudessa?

Tuomme ON!Track-kalustonhallintapalveluumme säännöllisesti uusia toimintoja versiopäivitysten yhteydessä. Jokainen asiakkaamme pääsee näin ollen hyötymään palvelun uusista mahdollisuuksista – ilman lisäkustannuksia! Hilti panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen alan tarpeet ymmärtäen ja asiakkaan liiketoiminnan tehostamista tukien.

Kiinnostuitko tehostamaan omaa kalustonhallintaprosessiasi?
Jätä yhteydenottopyyntö ja oman alueesi spesialisti ottaa sinuun yhteyttä kalustonhallinnan merkeissä!

Jaa