Rakennusteollisuuden digitaalinen musta aukko

The Digital Black Hole Impacting the Construction Industry

Vaikka rakennusyritykset toimivat alalla, jossa asiakkaiden projekteissa hyödynnetään uusinta teknologiaa, on niillä itsellään edelleen vaikeuksia omaksua tekniikkaa, joka tarjoaa saman tarkkuuden yrityksen sisäisessä toiminnassa. Itse asiassa McKinsey Global Institute -tutkimuslaitoksen Industry Digitisation -indeksi arvioi rakennnussektorin yhdeksi vähiten digitalisoiduista aloista maailmassa. 

Koska suhteellisen harvat rakennusyritykset digitalisoivat käyttöomaisuuttaan, liiketoimintaprosessejaan ja toimintatapojaan, rakennusalalle on muodostunut "digitaalinen musta aukko". Kyseessä on laajalle levinnyt ongelma, jonka johdosta mittavien rakennusprojektien valmistuminen venyy keskimäärin 20 %, ja budjetti voi ylittyä jopa 80 %. Rakennusyhtiöt käyttävät myös keskimäärin 90 tuntia kuukaudessa kalustonsa etsimiseen työmailta. 

Tutkitaan asiaa hieman tarkemmin...

Rakennusyritysten suurimmat kustannukset

Rakennusyritysten suurimmat kustannukset työvoiman ja materiaalikulujen ohella ovat työkalut. Niitä on myös kaikkein vaikeinta hallita – varsinkin jos käytössä ovat paperipohjaiset järjestelmät, muistilaput ja laskentataulukot. 

Manuaalinen kirjanpito ei ole läpinäkyvää eikä luotettavaa. Kaluston hallinnasta voi myös helposti tulla muutamista henkilöistä riippuvaista toimintaa, jolloin muiden työntekijöiden on hankala toimia näiden henkilöiden sijaisena sairastumisten ja lomien aikana. Tällaiset käytännöt ovat kalliita ja tehottomia sekä kaluston fyysisen hallinnan että hallinnollisten tehtävien hoitamisen kannalta.

3,5 %

työn tuottavuuden kasvu
rakennusalalla vuodesta 2000 vuoteen 2017 [1]

95 %

digityökaluihin panostaneista
yrityksistä arvioi, että panostuksista on ollut merkittävää tai vähintään jonkin verran hyötyä [2]

51 %

talonrakentamisen kustannuksista
tulee rakennusmateriaaleista ja -tuotteista [1]

52 %

rakennusalan yrityksistä
uskoo, että digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tehostaa prosesseja [2]

Työvoimakustannukset

Labour costs and labour shortages in construction are on the rise

Ei ole mikään salaisuus, että työvoimakustannukset ja työvoimapula rakennusalalla ovat kasvussa. Tätä suuntausta torjuakseen yritysten on parannettava työmaidensa suorituskykyä ja tultava entistä tuottavammiksi. 

Työvoiman tehokkuus on useimpien tarjousarvioiden perusta sekä mittapuu, jonka perusteella suorituskykyä mitataan ja valvotaan. Työvoiman tehokkuus liittyy kuitenkin läheisesti fyysisiin resursseihin sekä tietoon ja taitoihin. 

Teknologian kehitys tekee työvoiman tuottavuuden hallinnoinnista entistä ennakoitavampaa, sillä se paljastaa liiketoiminnan tehottomuudet. Tämä voi auttaa parantamaan suunnittelua ja yleistä kannattavuutta.

Jos haluat laskea työvoiman tuottavuuden yrityksessäsi, esitä itsellesi seuraavat kysymykset:

  • Kuinka paljon työtä 20 työntekijän tiimi saa aikaan päivässä?
  • Jos työntekijöiden määrä on sama, kuinka monta päivää työn suorittamiseen menee?
  • Jos työn suorittamiseen on aikaa tietty määrä päiviä, kuinka monta työntekijää tarvitaan työn valmistumiseen ajallaan?
  • Kuinka paljon aikaa voit säästää työn yhden osan valmistumisessa, jos investoit nopeammin toimiviin laitteisiin?

Työkalujen ja varusteiden käyttö

Smart batteries can help with the digital black hole in construction

Yksi rakennusalan digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista on datan hyödyntäminen päätöksenteon ja tuottavuuden kasvun tukena. Työkalut ja akut tuottavat paljon käyttödataa, joka odottaa hyödyntämistään. Älykkäät teknologiat hyödyntävät IoT:tä (esineiden internet) kerätäkseen sijaintitietoja, käyttötietoja ja tietoja työkalun huollon tarpeesta.

Älyakut on varustettu sisäänrakennetulla diagnostiikalla, joka kerää käyttötietoja siihen liitetystä työkalusta ja tarjoaa tilannekuvan myös akusta, kuten sen suorituskykytasot, sijainnin ja käyttötiedot. Reaaliaikainen tieto helpottaa päätöksentekoa esimerkiksi työkaluhankinnoista ja auttaa ennakoimaan työkalujen huollontarvetta ja akkujen vaihtoja. 

Materiaalien ja tarvikkeiden varastonhallinta

Aikana, jolloin katteet kapenevat ja materiaalikustannukset kasvavat, paperipohjaisten, ihmisistä riippuvaisten varastonhallintajärjestelmien käyttöä ei voi mitenkään perustella. 

Älykkäiden akkujen ja työkalujen yhdistäminen digitaaliseen kalustonhallintaohjelmistoon parantaa ennustettavuutta, kun varastotilannetta voidaan valvoa pilvipohjaisen alustan kautta. Tehokkaalla materiaalien ja kulutustavaroiden (kuten naulat, pultit ja työkalutarvikkeet) seurannalla on arvioiden teko tilausta tehtäessä helpompaa. Tämä voi estää päällekäisiä hankintoja ja tuottavuuden heikkenemistä jos oikeita materiaaleja joudutaan odottamaan.  

Digitaalisen kalustonhallintaohjelmiston avulla voidaan myös estää työkalujen katoaminen valvomalla niiden käyttöä. 

Lopuksi...

Vaikka digitaalinen musta aukko saattaa olla yleinen ilmiö rakennusalalla, kalustonhallinnan digitalisointi tarjoaa mahdollisuuden hallita kustannuksia paremmin, vähentää tappioita ja pitää projektit aikataulussa. 

Digitaaliset ratkaisut, kuten älyakut, liitettävät työkalut ja digitaaliset kalustonhallintaohjelmistot, ovat entistä helpompia käyttää ja niiden käyttöönotto on suhteellisen edullista. Rakennusteknologia maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti – vähentämällä käyttöomaisuuden aiheuttamia kustannuksia, vapauttamalla henkilöstöä tuottavampiin töihin ja eliminoimalla paperipohjaisten järjestelmien aiheuttamia hankkeiden viivästyksiä.

Jos haluat lisätietoja digitaalisen mustan aukon vaikutuksista rakennusteollisuuteen, täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä!

Vaihtoehtoisesti voit rekisteröityä verkossa ja tilata uutiskirjeemme, jossa kerromme ajankohtaisista asioista, tarjouksista ja tuotteistamme.

(Onko sinulla jo Hilti-tili? Hallitse uutiskirjeasetuksiasi täällä)

Jaa