PALONTORJUNNAN LAKISÄÄTEISET VAATIMUKSET

Eurooppalaiset määräykset palonkestävien rakennuksien suunnitteluun

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Palotorjuntamääräykset ovat tärkeitä huomioda heti suunnittelua aloitettaessa.

Palontorjuntamääräykset voivat vaihdella eri maissa ja eri tyyppisille rakennuksille.

Rakenteesta riippuu, miten kauan alaslaskettu katto tai väliseinä kestää tulipalossa. Palontorjuntaohjeissa muotoillaankin vaatimukset eri rakennusluokille aina pienistä asuinrakennuksista suuriin teollisuuden toimitiloihin.
 

PALOPORTAIDEN JA PELASTUSTEIDEN RAKENTAMINEN

Hilti fire protection support system

Suunniteltaessa palontorjuntaa, yksi tärkeimmistä seikoista on antaa rakennuksen sisällä oleville ihmisille riittävästi aikaa päästä ulos tulipalon sattuessa. 

Saksan MLAR-malliohjeissa [4] (nykyinen versio 11/2005) kuvataan, kuinka poistumistiet pidetään vapaina ja miten pitkään niin on tehtävä tulipalon yhteydessä. 

MLAR-ohjeiden [4] tärkeimpiä viestejä ovat: 

  • Paloluokiteltujen alaslaskettujen kattojen vaadittu palonkesto on taattava niissä tapauksissa, että tulipalo on katon ylä- tai alapuolella. 

  • Erityiset vaatimukset on otettava huomioon modulaarisille kannakointijärjestelmille, jotka on asennettu rakenteellisen katon ja alaslasketun katon väliin.

keskeiset eurooppalaiset standardit

EN 13501 ja EN 1366-1:2104 ovat tärkeimpiä harmonisoituja eurooppalaisia standardeja, jotka ovat voimassa kaikissa Euroopan maissa. Ne koskevat ilmastointikanavien palonkestävää suunnittelua ja savunpoistoa.

Lisäksi saksalaisessa MLAR-prosessiohjeessa selitetään, kuinka tärkeää paloturvallisuus on ilmastointijärjestelmissä:

• Osiossa 5.2.2 kuvataan ilmastointiputkia, joiden on oltava palonkestäviä. Ohjeessa mainitaan, että palonkestävät putkiosiot on kiinnitettävä vastaaviin palonkestäviin rakennuskomponentteihin.

• Osiossa 5.2.4 kerrotaan alaslaskettujen kattojen yläpuolisista ilmastointiputkista. Siinä mainitaan, että asennettaessa ilmastointiputkia paloluokiteltujen alaslaskettujen kattojen yläpuolelle ilmastointiputket on kiinnitettävä niin, etteivät ne putoa alas tulipalon aikana (katso DIN 4102-4:1994-03 [6], luku 8.5.7.5).

 

KYSY INSINÖÖRIOSASTOLTA

Jaa