4 tapaa, joilla ON!Track auttaa ratkaisemaan kannattavuusongelmat rakennusalalla

4 ways ON!Track can help

Kalustonhallintaratkaisumme ON!Trackin kehityksen taustalla on syvällinen rakennusalan tuntemuksemme. Hilti on toiminut rakennusalalla yli 75 vuoden ajan ja kokemuksemme asiakkaiden parissa on osoittanut, että kalustonhallintaratkaisu ei ainoastaan tarjoa vastausta ikuiseen hävinneiden laitteiden ongelmaan. Se myös parantaa tuottavuutta, tehostaa varastonhallintaa ja auttaa yrityksen kaluston optimoinnissa, mikä alentaa kustannuksia, lisää yhdenmukaisuutta ja parantaa tehokkuutta.

Seuraavassa 4 tapaa, joilla ON!Track auttaa edistämään tuottavuutta rakennusalalla.

Tämän ja seuraavien tulevien artikkelien tarkoitus on jakaa tietämystä ja ohjeistaa, kuinka saat hyödynnettyä työkalujasi ja työvoimaasi mahdollisimman tehokkaasti.

1. Pidä projektisi hallinnassa

Kun tiedät tarkoin työmaidesi kaluston sijainnin (esim. rakennustelineet, työkalut, trukit, generaattorit ym.) ja niiden kunnon, missä ja milloin vain, pystyt vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja pidät työmaan aikataulussa ja budjetissa. Tämä onnistuu kestävien tarrojen avulla, jotka voidaan kiinnittää kaikkiin työkaluihin, jonka jälkeen ne skannataan ja siirretään pilvipohjaiseen järjestelmään. Käyttöönoton jälkeen voit seurata kaikkea alkaen kalustoista aina sertifikaatteihin ja lisätä huoltoaikatauluja.

2. Työkatkosten vähentäminen

Työmailla kuluu kuukausittain keskimäärin 90 tuntia eri laitteiden ja koneiden etsintään.  ON!Track -kalustonhallintaratkaisun ansiosta tiedät tarkoin, mitä laitteita sinulla on, mitkä ovat käytettävissä, missä ne sijaitsevat ja kuka niitä käyttää. Tämä vähentää huomattavasti työkalujen etsimiseen käytettyä aikaa tai tarpeetonta paperityötä.

ON!Track-sovellus pitää sinut ajan tasalla hälytysten ja päivitysten avulla. Vältyt viivästyksiltä eikä esimiesten tai muiden työntekijöiden tarvitse osallistua kaluston etsintään. Sovelluksen ansiosta ei myöskään synny tilannetta, jossa varastosta työmaalle tulevat työkalut olisivat huonossa kunnossa tai toimimattomia. 

3. Hyväntavan mukainen toiminta

Työmaaurakoitsijoiden on huolehdittava säädösten noudattamisesta eri toimenpiteillä. Heidän täytyy huolehtia, että työntekijöiden todistukset ovat ajan tasalla ja varmistaa, että kaikki laitteet ovat tarkastus- ja kunnossapitojärjestelmien mukaisia.

ON!Track varmistaa, että henkilökuntasi ja laitteesi noudattavat lain vaatimuksia seuraamalla todistuksia ja huoltopäiviä. Näin ei synny tilannetta, että työmaalle lähetettäisiin työntekijä ilman voimassa olevia asiakirjoja, jolloin työnteko olisi laitonta.

Työntekijät saavat automaattisia muistutuksia ennen määräpäivää, mikä helpottaa työturvallisuustarkastusten noudattamista ja auttaa välttämään kalliita sakkoja ja syytteitä.

4. Varkauksien vähentyminen

Tuoreen tutkimuksen mukaan 92 %:ssa rakennusalan yrityksistä on ilmennyt varkauksia, ja peräti 21 %:ssa yrityksistä varkaudet ovat viikoittainen ongelma. Yksi tehokkaimmista keinoista vähentää varkausriskiä on pitää tarkkaa kirjaa kaikista yrityksen koneista ja laitteista.

Vaikka emme voi luvata, ettei varkauksia tapahdu työmaallasi, ON!Track auttaa sinua vähentämään tätä riskiä lisäämällä vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä kaluston käsittelyssä, sillä jokainen laite on jäljitettävissä tiettyyn paikkaan ja tietylle vastuuhenkilölle. Tämä kannustaa työntekijöitä huolehtimaan paremmin työkaluistaan, mikä näkyy varkauksien ja hävikkien vähenemisenä. Tästä huolimatta työmaan turvallisuudesta tulee aina huolehtia perustoimenpiteiden avulla.


Jaa