Oikeiden työkalujen vaikutus rakennustyömaan tuottavuuden parantamisessa

Oikeat työkalut oikeaan työhön ei ole vain yleinen sanonta - se on välttämättömyys, jolla parannetaan tuottavuutta rakennustyömaalla. Vaikka eri työtehtäviin tulisi aina käyttää oikeita työkaluja, ovat hankintatiimit paineiden edessä joutuessaan toimittamaan työkaluja työmaille. Hankintatiimeille "oikea" työkalu ei välttämättä ole aina se, joka on tehokkain kyseiseen työhön vaan se, joka on hinnaltaan edullisin. Tämä johtuu taloudellisista ja aikataulullisista rajoituksista sekä laajemmista ongelmista, joihin emme voi vaikuttaa. Pidemmällä aikavälillä nämä niin sanotut ’halvemmat’ vaihtoehdot eivät kuitenkaan välttämättä tarjoa parasta arvoa, sillä ne voivat vaikuttaa heikentävästi tuottavuuteen.

Vääränlaiset työkalut hidastavat töitä, ja odotusajat pitenevät työkalujen korjausten johdosta. Nämä ovat muutamia seikkoja, jotka voivat johtaa projektien viivästymiseen ja aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka ylittävät huomattavasti yksittäisen työkalun hankintahinnan.

Miksi työntekijöillä sitten on väärät työkalut?

Työntekijät joutuvat usein tyytymään työkaluihin, jotka eivät sovellu kyseiseen tehtävään ja jotka eivät ole yhteensopivia työmaan muiden työkalujen kanssa. Tämä on valitettavasti suoraan seurausta kasvavista taloudellisista paineista rakennusalalla. Rakennustuotteiden järjestön (CPA) vuonna 2017 tekemässä rakennuskaupan selvityksessä todettiin, että raaka-ainekustannusten nousu vaikutti 86 prosenttiin rakennusalan urakoista. Rakennusalan epävarman taloudellisen tilanteen lisäksi työntekijöillä on usein käytössään vääränlaiset työkalut, mikä on seurausta huonosta kalustonhallinnasta. Vaikka kaikki yritykset käyttävät paljon aikaa kaluston hallintaan, niissä käytetään kuitenkin vielä usein paperitulosteita ja Excel-taulukoita, mikä on tehotonta ja epäluotettavaa.

Tämä voi aiheuttaa erilaisia hankaluuksia varsinkin, jos työntekijät pyytävät erityistyökaluja lyhyellä varoitusajalla. Huonosti toteutetussa kalustonhallinnassa työkalut löytyvät kyllä työmaapäällikön varastokirjanpidosta, mutta käytännössä niitä ei ole varastossa. Siksi työntekijät joutuvat usein käyttämään mitä tahansa saatavilla olevaa työkalua, joka ei sovellu kyseiseen työhön.  

Vääränlaisten työkalujen aiheuttamat haitat tuottavuudelle

Syyt, jotka mainitaan blogin alussa ovat aivan ymmärrettäviä. Rakennustyömaan tuottavuus voi merkittävästi heikentyä, jos työmaalla käytetään vääräntyyppisiä työkaluja. Halvemmat työkalut ovat usein epäluotettavampia. Ne menevät toistuvasti epäkuntoon, mikä johtaa ylimääräisiin keskeytyksiin työmaalla. Lisäksi vaihtoehtoiset työkalut voivat olla suurempia ja raskaampia, ja niiden käyttö on kömpelömpää ja vaikeampaa - varsinkin jos niitä pitää käyttää pään yläpuolella. Työntekijöiden täytyy tällöin pitää enemmän levähdystaukoja, mikä vähentää työmaan tuottavuutta ja tehokkuutta.

Halvemmat työkalut eivät myöskään ole yhtä toiminnallisia, mikä myös osiltaan vaikuttaa tuottavuuteen. Tällaiset työkalut voivat ylikuumentua, jolloin jäähtymisen odotteluun menee aikaa, tai niiden iskutoiminnon tehokkuus on heikompi. Työntekijät eivät myöskään voi työskennellä yhtä pitkään, jos päiväkohtainen tärinäraja saavutetaan nopeammin kuin edistyneillä laitteilla. Teknisten ongelmien lisäksi hankintatiimit eivät välttämättä ole perillä vaihtoehtoisten laitteiden käyttöön liittyvistä käytännön ongelmista. Johdollisten työkalujen käyttäminen akkutyökalujen sijaan on tästä hyvä esimerkki, sillä kaikilla työmailla ei ole virtalähdettä. Jos ostetaan johdollinen vaihtoehto, sähkönsyöttö tulee toimittaa muualta, jolloin hukkaantuu aikaa. Sopimattomat työkalut voivat myös olla riski työntekijöiden turvallisuudelle, ja tapaturman sattuessa vastuuhenkilöt saatetaan asettaa syytteeseen työterveys- ja turvallisuuslainsäädännön rikkomisesta.  

Kalustossa huomioitavat tuottavuustekijät

Vaikka kustannusten vähentäminen on tärkeää, huonolaatuisten työkalujen antaminen työntekijöille tarkoittaa säästämistä väärässä kohdassa. On tärkeää, että kaluston hankintahinnan ja pitkän tähtäimen tuottavuuden välillä vallitsee tehokas tasapaino.

On olemassa useita tekijöitä, jotka auttavat saavuttamaan tämän tasapainon:


1. Soveltuvuus tehtävään: Laitteiden tulee soveltua tehtävän erityisvaatimuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tietylle työmaalle, tiettyyn työympäristöön ja kunkin työntekijän sen hetkiseen tehtävään tarjotaan sopivat työkalut.


2. Käytön helppous ja huollettavuus: On tärkeää huomioida toteutettavan tehtävän toiminnallisuus sekä työkalujen helppo huollettavuus. Työskennelläänkö laitteilla esimerkiksi pään yläpuolella? Onko työntekijöiden lähellä virtalähde? Voivatko työkalut ylikuumentua? Näillä tekijöillä on suuri vaikutus rakennustyömaan tuottavuuteen.


3. Työkalun käyttöikä: Edullisempien työkalujen käyttöikä on lyhyempi kuin korkealaatuisten laitteiden. Lisäksi työkalun tarjoama teho suhteessa hintaan olisi tärkeää ottaa huomioon.


4. Kokonaiskustannukset: Työkalun hankintahinta on vain yksi osa kokonaiskustannuksista. Siksi on tärkeää laskea mukaan myös kaikki välittömät ja välilliset kustannukset. Hankintahinnan lisäksi työkalun muita kulueriä ovat: kaluston korjaukset, ylläpito, akkujen vaihto, vuokrakustannukset, pääomakustannukset ja varkaudet. Näiden lisäkustannusten jälkeen ostohinta ei ehkä vaikuta aivan yhtä merkittävältä.

Oikeat työkalut nopeuttavat työtä, vähentävät työn seisahduksia ja mikä parasta, vähentävät yrityksen kustannuksia. Ostohinnaltaan edullisemmat työkalut voivat synnyttää kustannuksia, jotka olisi voitu välttää laadukkaampien työkalujen hankinnalla. Hiltillä on yli 75 vuoden kokemus alalta, ja asiantuntijamme ovat auttaneet tuhansia asiakkaitamme tunnistamaan mahdollisuuksia kaluston virtaviivaistamiseen ja työkalujen sekä muun kaluston hallinnoinnin digitalisointiin piilevien kustannuksien minimoimiseksi ja yleisen tuottavuuden tehostamiseksi.

 

Tuottavuusasiantuntijamme voivat auttaa sinua ymmärtämään kalustosi suoria ja piileviä kuluja. Voimme auttaa tekemään muutokset, jotka pitävät tuottavuuden korkeana ja kustannukset matalina.

Lataa ilmainen opas tuottavuuteen

Jaa