Rakennustyökalujen valintaopas

dsh 600-x

Rakennusteollisuudessa oikeanlaisen laitteiston valinnalla on suuri merkitys projektin onnistumiselle. Aiemmin suorituskyky ja tuottavuus olivat tärkeimmät laitteistojen valintakriteerit, mutta teknologian kehittyessä ja työturvallisuuden merkityksen kasvaessa ne eivät enää ole ainoita huomioon otettavia seikkoja. 

Sen vuoksi olemme laatineet tämän lyhyen rakennustyökalujen valintaoppaan, joka auttaa valitsemaan sopivan työkalun kuhunkin työhön. 

Kuinka valita oikea kalusto eri projekteihin?


Ensin on mietittävä hiukan termejä. Mitä eroa on usein toistensa synonyymeinä käytettävillä työkalulla ja kalustolla? Rakennusalalla työkalu tarkoittaa välinettä, jolla saavutetaan jokin tietty tavoite. Esimerkiksi jos pitäisi porata reikä betoniin, työhön tarvitaan akkukombivasara. Kalusto puolestaan tarkoittaa samankaltaisten työkalujen joukkoa, esimerkiksi kaikki 12V-akkutyökalut muodostavat oman kalustonsa. Tarkastellaan seuraavaksi sitä, mitkä ovat merkittävimmät tekijät projektin työkaluja valittaessa. Esimerkkimme sovelluksia ovat betonin ja teräksen leikkaus.

1. Suorituskyky tehtävässä

Suorituskykyä arvioitaessa on otettava ensin huomioon sovelluksen vaatimukset: mitä kaikkea työhön kuuluu, mitä materiaaleja on työstettävänä ja kuinka kauan työn suorittamiseen kuluu aikaa. Esimerkiksi tässä tapauksessa on leikattava betonia, eli reunakiviä ja katulaattoja, joiden materiaalisyvyys on 120 mm. Vaatimukset täyttää ainoastaan DSH 600-X -polttomoottorisaha, jonka innovatiivinen muotoilu mahdollistaa laattojen leikkauksen yhdellä kertaa tällä teräkoolla. Pienemmän terän ansiosta kustannukset laskevat, mutta se tekee uudesta sahasta myös erittäin kevyen ja kompaktin omassa teholuokassaan.

Toinen haaste tässä esimerkissä on se, että työkalun käyttäjä on työmaalla yksin ja tehtävä on suoritettava mahdollisimman nopeasti. Työmaan vaatimusten mukaisesti betonin leikkaukseen on käytettävä vettä, ja koska Hilti pystyy tarjoamaan myös innovatiivisen itseimevän pumpun, joka levittää vettä terän nopeudella, DSH 600-X on paras vaihtoehto. 

2. Tuottavuus työmaalla

Mitä on tuottavuus? Ison-Britannin Office for National Statistics -tilastokeskuksen julkaiseman Productivity Handbookin mukaan se tarkoittaa työtuloksen suhdetta panostuksiin. Rakennusalalla se lasketaan käyttämällä tuottona työmaan bruttolisäarvoa ja panostuksena työvoimaa eli tehtyjä työtunteja. Sen vuoksi aihetta on tarkasteltava laajasti, jotta voidaan ymmärtää, miten eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa, ja siihen kuuluu myös työkalun ominaisuuksien vertailu sovelluksen vaatimuksiin. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla voidaan säästää aikaa ja rahaa, millä on suuri merkitys projektin takarajan lähestyessä.

Työkalua, eli tässä betoni- ja terässovelluksen tapauksessa DSH 600-X:ää, valittaessa on otettava huomioon myös tuottavuus. Miten DSH 600-X eroaa tässä suhteessa muista tuotteista? Automaattisen rikastimen ansiosta työkalu ei kastele tulppaa, joten työaikaa ei tuhraudu sytytystulpan irrottamiseen ja sahan kuivattamiseen, mikä parantaa tuottavuutta huomattavasti. Lisäksi Hiltin polttomoottorisahassa on polttoainemittari, joten sen käyttäjä tietää aina, kuinka kauan työkalua voi käyttää, mikä tehostaa työn suunnittelua.

3. Työkalun käyttäjään kohdistuvat terveysriskit

Työturvallisuus on viime vuosina kehittynyt suurin harppauksin, mikä on vähentänyt rakennustyöläisten tapaturmien määrää. Siitä huolimatta työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota valittaessa sovellukseen sopivaa työkalua. 

Esimerkiksi DSH 600-X -polttomoottorisaha erottuu kolmen merkittävän ominaisuutensa ansiosta. Ergonomisen yläkahvan ja matalan 2,5 m/s²:n tärinätason ansiosta sen käsittely on helppoa, ja käyttäjä voi työskennellä koko päivän tärinäaltistumisen raja-arvon ylittymättä. Uusi teräjarruteknologia parantaa käyttäjän turvallisuutta pysäyttämällä terän 7 sekunnissa. Lisäksi työkalussa on jalkatuki, jonka ansiosta käynnistys on helppo ja turvallinen, sillä sahaa ei tarvitse käynnistää pudottamalla. 

4. Työkalun monipuolisuus

Tässä esimerkissä keskitymme betonin ja teräksen leikkaukseen, mutta sovelluksesta riippumatta kannattaa ottaa huomioon työkalun monipuolisuus niin nykyisessä kuin tulevaisuudessa mahdollisesti eteen tulevissa töissäkin. Kaluston kokonaiskustannuksia voidaan vähentää valitsemalla useaan eri sovellukseen sopiva työkalu. Useita erilaisia tehtäviä suorittavalle rakennustyöläiselle työkalun monipuolisuus voi olla ratkaiseva tekijä. Esimerkiksi DSH 600-X pystyy leikkaamaan useita eri materiaaleja, kuten muurausta, betonia, terästä ja PVC:tä.  

Rakennustyökaluihin liittyvä termit

Kaikilla aloilla on omat terminsä, joiden ymmärtämisestä on hyötyä laitteistoa valittaessa. 

-         Tärinätauti: voi aiheutua pitkäaikaisesta tärinälle altistumisesta. Ilmenee tavallisesti valkosormisuutena tai rannekanavaoireyhtymänä. Käsien sekä käsivarsien kautta välittyvä tärinä voi aiheuttaa tärinätaudin jo kuudessa kuukaudessa. 

-         Tärinäaltistumisen raja-arvo (ELV): määrittää suurimman määrän tärinää, jolle työntekijä saa altistua työpäivän aikana.

 -       Tärinäaltistumisen toiminta-arvo (EAV):    päivittäisen tärinäaltistumisen määrä, jonka ylittyessä työnantajien on ryhdyttävä toimiin altistumisen rajoittamiseksi.  

 -         Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR):  teknologia, joka vähentää pitkäaikaista altistumista tärinälle. 

-         Aktiivinen väännönrajoitin (ATC): Kehittyneet anturit ja moottorijarru auttavat vähentämään takapotkua estämällä työkalun runkoa pyörimästä hallitsemattomasti, jos poranterä juuttuu raudoitteeseen tai muuhun piilossa olevaan materiaaliin.

 -         Pölynpoistojärjestelmät (DRS):  Työkalun rinnalla käytettävä järjestelmä, jolla poistetaan mahdollisimman suuri osa haitallisesta pölystä lähellä sen lähdettä, jolloin se voidaan kerätään tehokkailla imureilla.

Nyt kun olemme tarkastelleet oikean työkalun valintaa, on aika keskittyä seuraavaan merkittävään aiheeseen: työmaan tuottavuuteen. 

Rakennustyökalujen valintaoppaan lisäksi olemme koonneet myös ilmaisen tuottavuutta käsittelevän sähköisen kirjan helpottamaan työmaan hallintaa. 

Jaa