5 merkkiä, että sinulla on haasteita työkaluvarastosi hallinnassa

Työkaluvarastojen haasteet

Päivittäisessä työmaatyöskentelyssä kalusto liikkuu jatkuvasti eri henkilöiden, ajoneuvojen ja työmaiden välillä. Vaikka tämä on aivan normaalia rakennusalan töissä, se voi tuoda monia haasteita työkaluvarastojen hallintaan.

Jos et ole varma, missä työkalusi sijaitsevat, tai jos järjestelmäsi eivät pysty seuraamaan niiden jatkuvia liikkeitä, voi olla vaikeaa löytää työntekijöille heidän tarvitsemansa työkalut.

Toinen ongelma on työkalujen huollosta ja turvallisuudesta huolehtiminen. Niiden vaikutus työmaamääräysten sekä työturvallisuuden- ja tehokkuuden kannalta on merkittävä. Nämä kaikki haasteet vaikuttavat oleellisesti yrityksesi tuottavuuteen ja taloudelliseen tulokseen. 

Seuraavat 5 merkkiä kertovat, että sinulla on haasteita työkaluvarastosi hallinnassa:  

 

1. Varastossasi on aina paljon varatyökaluja

Jos työkaluvarastossasi on paljon laitteita, jotka eivät ole käytössä, se voi viitata suurempaan ongelmaan kalustosi kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Vaikka työntekijöillä on oltava käytössään riittävästi työkaluja tehtävän suorittamiseksi, liian suuri laitemäärä voi olla huono investointi. 

Pääoman sitominen ylimääräisiin laitteisiin voi vaikuttaa haitallisesti yrityksesi kannattavuuteen. Ylisuuret varastot vievät arvokkaita resursseja yrityksen muilta alueilta, joissa pääoma voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. Jos varastossasi on suuri määrä varatyökaluja, on hyvä miettiä, onko pääoma sijoitettu oikein. 

Ylisuuressa varastossa raha ei sitoudu pelkästään työkaluihin, vaan se kuluu myös niiden ylläpitokustannuksiin. PAT-testausmääräysten mukaan kaikki laitteet - myös ne, jotka eivät ole päivittäisessä käytössä - on huollettava säännöllisesti ja testattava jatkuvan turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä tarkoittaa, että laitteiden PAT-testaus on tehtävä keskimäärin 3-6 kuukauden välein. Tällainen säännöllisesti tehtävä käyttämättömien laitteiden huolto vie aikaa ja on yritykselle kallista, sillä työkaluja ei voida käyttää työmaalla ilman testausta. Liikainvestointi aiheuttaa näin ollen todellisia ongelmia koko työkalustolle.  

 

2. Et löydä määrättyjä työkaluja, kun työntekijäsi pyytävät niitä

Vaikka kyseessä näyttäisi olevan päinvastainen ongelma edelliseen verrattuna, molemmat voivat usein esiintyä rinta rinnan. Työntekijöiden pyytäessä tiettyjä työkaluja, niiden löytäminen voi olla hankalaa, vaikka työmailla olisikin riittävä määrä työkalustoa. 

Tähän voi olla useita syitä. Usein työkaluja ei löydy, koska henkilöt eivät kirjaa niitä noutaessaan ne varastosta, ja lisäksi koska työkalut liikkuvat eri työntekijöiden ja työmaiden välillä pitkin päivää. Laitteita säilytetään pakettiautoissa pitkiäkin aikoja, mikä tekee työkaluvarastojen seuraamisesta äärimmäisen hankalaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka varastossasi olisikin runsaasti työkaluja, järjestelmäsi ei löydä määrättyjä laitteita, koska niiden käyttöä ei ole kirjattu asianmukaisesti. 

Kaikki tämä tuo lisää paineita työntekijöille ja tukihenkilöstölle, ja johtaa viivästyksiin työmaalla, kun työkaluja yritetään jäljittää puhelimen avulla.  

 

3. Työntekijät eivät ole tyytyväisiä saamiinsa työkaluihin

Vääränlainen työkalu tehtävään työhön turhauttaa työntekijöitä ja saattaa jopa heikentää työmoraalia. Väärät työkalut voivat pidentää työntekoon kuluvaa aikaa, ja työkalujen mennessä usein epäkuntoon, työntekijät turhautuvat. 

Jos näin käy säännöllisesti, se voi viitata ongelmiin työkaluvarastossasi. Työntekijöillä on käytössään työkaluja, joita ei huolleta kunnolla tai joita ei yksinkertaisesti ole suunniteltu käsillä olevaan tehtävään. Tämän seurauksena jotkut työntekijät saattavat hamstrata hyviä työkaluja muiden joutuessa tyytymään huonommin työhön soveltuviin laitteisiin. Se voi aiheuttaa eripuraa ja tyytymättömyyttä työntekijöiden kesken. 

Tämä voi vaikuttaa työmaan tuottavuuteen ja heikentää työntekijöiden työmoraalia.

4. On päätettävä säännöllisesti, tulisiko työkalut korjata tai vaihtaa

Jos kalustosi on vanhenemassa, sinun on päätettävä, onko työkalut korjattava vai olisiko viisaampaa vaihtaa ne. Päätös ei ole koskaan helppo. Joidenkin työkalujen takuu on vielä voimassa, mutta toisten ei, ja korjauskustannukset voivat vaihdella paljonkin eri laitetyyppien välillä. 

Ongelma ei ole itse päätöksenteossa, vaan siinä, että päätös on tehtävä tasaisin väliajoin. Jos joudut tekemään tällaisia päätöksiä säännöllisesti, se viittaa ongelmiin työkaluvaraston hallinnassa. 

Työkalut ovat poissa käytöstä päätöksenteon aikana, jolloin käynnissä oleviin töihin tarvitaan korvaavia työkaluja. Tämä voi maksaa tuntuvasti aikaa ja rahaa, varsinkin, jos työkaluja on vuokrattava säännöllisesti. Sen sijaan, että ongelma korjaantuu, se vain pitkittyy.

5. Et tiedä, mikä työkalu on huollettu ja milloin se on huollettu

Kuten edellä mainittiin, on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki työkalut huolletaan säännöllisesti. Säännöllisellä huollolla ei ainoastaan vähennetä työkatkoksia ja paranneta tuottavuutta työmaalla, vaan varmistetaan työkalujen määräystenmukaisuus. 

On näin ollen tärkeää säilyttää huoltorekisteristä saatavat todisteet siitä, että työkalut ovat turvallisia. Vastuullisena osapuolena tehtäväsi on tietää, että työkalut ovat turvallisia ja käyttökunnossa. Tällaisen tiedon puuttuminen voi johtaa mahdollisiin ongelmiin tarkastuksen kohdalla tai onnettomuuden sattuessa. 

Jos et tiedä, mikä työkalu on huollettu ja milloin, varastojärjestelmässäsi on ongelma, joka tulee korjata. 

Nämä eri kysymykset ovat oireita laajemmasta työkalujen hallintaan liittyvästä ongelmasta, ja perimmäisen syyn ymmärtäminen auttaa lievittämään näitä oireita. Ilmainen Tuottavuuden parantaminen -oppaamme auttaa sinua optimoimaan työkalusi tehokkaan kalustonhallinnan avulla, ja parantamaan näin työmaittesi tuottavuutta.

Jaa