Kuinka automaatio voi auttaa ratkaisemaan rakennusalan suurimmat haasteet

How automation can help tackle construction's biggest challenges

Robotit tulevat! Itse asiassa ne ovat jo täällä – tosin vähemmän sensaatiomaisissa digitalisoinnin ja automaation muodoissaan. Miten ne voivat auttaa ratkaisemaan rakennusalan suurimmat haasteet? Lue lisää alta...

Robottien tarjoamat hyödyt

Automaattiset ja puoliautomaattiset robotit ovat hyödyllisimpiä suurta tarkkuutta vaativissa yksitoikkoisissa, toistuvissa ja vaarallisissa tehtävissä. Robottien käyttö kaivamiseen, poraamiseen, leikkaamiseen, hitsaukseen, raskaiden kuormien siirtämiseen ja betonin kaatoon voi auttaa tekemään työmaista tehokkaampia, tarkempia ja turvallisempia. Robotit esimerkiksi...

 • Tarjoavat ihmisille mahdollisuuden käyttää aikansa tarpeellisempiin ja arvokkaampiin tehtäviin 
 • Suorittavat raskaita ja ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisia tehtäviä 
 • Suorittavat tehtäviä vaikeissa olosuhteissa, jotka eivät ole turvallisia ihmisille 
 • Alentavat vakuutuskustannuksia vähentämällä inhimillisiä riskejä 
 • Työskentelevät vuorokauden ympäri ja nopeuttavat aikatauluja 
 • Auttavat välttämään inhimillisen virheen aiheuttamia korjaustarpeita
41,3 %

rakennustoimialan työnantajista
arvioi, että kasvu olisi mahdollista, jos osaavaa työvoimaa olisi riittävästi saatavilla [1]

76 %

rakennusalan yrityksistä
arvioi alan työvoimatarpeen lisääntyvän [1]

68 %

rakennusalan yrityksistä
kokee osaavan työvoiman rekrytoimisen olevan melko tai erittäin vaikeaa [1]

49 %

kaikista rakentamisen työvaiheista
voidaan potentiaalisesti automatisoida [2]

Automated and semi-automated robots can benefit the construction industry in many ways

Vaikka rakennusteollisuus on tyypillisesti hidas omaksumaan uusia teknologioita, autonomisia ja puoliautonomisia robotteja on jo käytössä ympäri maailman. 

Muutamia esimerkkejä: 

 • Boston Dynamics Spot, kävelevä robotti, joka kiertää rakennustyömaalla suorittamassa tarkastustehtäviä ja keräämässä dataa 
 • Dusty Robotics FieldPrinter, joka tulostaa BIM-tietojen avulla täysikokoiset pohjapiirrokset suoraan betonikannelle
 • Canvas, joka on automatisoitu väliseinien viimeistelyrobotti 
 • Hilti Jaibot, puoliautonominen liikkuva sisäkattojen porausrobotti, joka toimii 8 tuntia yhdellä akkulatauksella

Tuottavuuden parantaminen automaation avulla

Ei ole mikään salaisuus, että rakennusalan tuottavuus on ollut heikkoa jo pitkään. Itse asiassa rakentamisen tuottavuus ei ole juurikaan kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana, mikä suurelta osin johtuu alan vakiintuneista toimintatavoista ja haluttomuudesta muuttua. Haluttomuus muutoksille ei vaikuta negatiivisesti vain tuottavuuteen vaan myös katteisiin.

Yksi esimerkki on LVIS-ala: 

 • Virheet hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa voivat johtaa tehottomiin, improvisoituihin ratkaisuihin työmaalla ja kalliisiin uusiintatöihin 
 • Useiden eri tekniikoiden asennusten päällekäisyyksien hallinta voi olla monimutkaista ja kallista 
 • Toistuva työ voi olla aikaa vievää, virhealtista ja epämotivoivaa 
 • Työskentely pitkiä aikoja kädet koholla voi olla tehotonta ja fyysisesti vaativaa 
 • Ammattitaitoisten työntekijöiden puute voi johtaa huonolaatuisiin asennuksiin, jotka joudutaan uusimaan 

Jo pienikin tuottavuuden nousu voi tuoda huomattavan summan rahaa, etenkin suuren mittaluokan hankkeissa. Joten jos tuottavuuden lisääminen on avain pitkän aikavälin menestykseen, mistä kannattaa aloittaa? Aloita arvioimalla työnkulkusi alusta loppuun, tunnista tehottomuudet ja etsi keinoja, joilla prosesseja voi optimoida ja automatisoida. 

Ajoneuvo- ja maatalousteollisuus ovat jo osoittaneet, että automaatio ja digitalisaatio voivat lisätä tuottavuutta merkittävästi. Vastaavanlainen muutos voi hyödyttää myös rakennusteollisuutta. Toimiala on loppujen lopuksi suhteellisen systemaattinen ja hallittu, joten sillä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää automaatiota ja digitalisaatiota.

Miten tämä vaikuttaa ihmistyövoimaan?

Jotkut uskovat, että automaatio vie ihmisiltä töitä. Toimialalla vallitsee kuitenkin jo nyt työvoimapula ja työvoiman kysyntä kasvaa jatkuvasti. Automaatio voi helpottaa tilannetta etenkin matalammin palkattujen tehtävien kohdalla, johon työvoimaa on vaikeampi löytää. 

Tärkeintä on yhdistää ihmisen ja robotin kyvyt. Tämä käsite tunnetaan nimellä yhteistyörobotiikka. Robotti esimerkiksi tarvitsee edelleen ihmistä hallitsemaan resurssejaan ja ohjelmoimaan tehtäviään, vaikka tietomalli auttaakin virtaviivaistamaan prosessia. Yhteistyörobotiikka voi auttaa parantamaan erinomaisen tietotaidon omaavien ikääntyneiden työntekijöiden tuottavuutta, joille rakennustyön fyysisyys voi jo tuottaa vaikeuksia. Se voi myös auttaa ammattitaitoisista työntekijöistä kilpailevia urakoitsijoita houkuttelemaan diginatiiveja ehdokkaita, jotka eivät muuten harkitsisi työskentelyä rakennusalalla.

Ihminen soveltuu luonnollisesti edelleen parhaiten työhön, joka vaatii tarkkaa harkintaa ja improvisoitua päätöksentekoa. Yksitoikkoiset työt, jotka vaativat poikkeuksellista nopeutta, voimaa ja tarkkuutta, voidaan jättää roboteille.

Sanoista tekoihin

How automation can help tackle construction's biggest challenges

Robotin hankinta on merkittävä investointi sekä aloituskustannuksen että käytön opettelun ja prosessimuutosten kannalta. Kun katteet ovat pienet, kovalla työllä ansaittujen tuottojen käyttäminen innovaatioihin tuntuu riskialttiilta. Ja määräaikojen painaessa päälle ei tehottomia, mutta toimivia, työnkulkuja haluta keskeyttää siitäkin huolimatta, että pitkän aikavälin hyödyt olisivat paljon suuremmat kuin lyhyen aikavälin tarve "vain saada työt valmiiksi". 

Tuottavuutta lisäävien teknologioiden hyödyntämättä jättäminen ei kuitenkaan ole tuottavaa. Yritysten on ennakoitava uusia digitaalisia innovaatioita ja päästävä edelle ennen kilpailijoita. Digitalisaatiostrategian kehittäminen voi alkaa yksinkertaisella sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvioinnilla. Jokainen urakoitsija, joka pystyy analysoimaan projektitietoja ja ennakoimaan kustannuksia, voi määrittää, onko uudella teknologiaratkaisulla arvoa. 

Yrityksillä on kuitenkin oltava myös uskallusta testata uusia teknologioita - kuten robotiikkaa - ja kyky asettaa suorituskykymittaristoja, joilla hyötyä voidaan arvioida. Ne yritykset, jotka löytävät keinoja parantaa tuottavuuttaan automaation avulla pitkällä aikavälillä, ovat paljon paremmassa asemassa tulevaisuudessa.

Jos haluat tietää lisää, kuinka robotit ja automaatio voi auttaa myös teidän liiketoimintaanne, täytä alla olevat tiedot ja olemme teihin pian yhteydessä.

Vaihtoehtoisesti voit rekisteröityä verkossa ja tilata uutiskirjeemme, jossa kerromme ajankohtaisista asioista, tarjouksista ja tuotteistamme.

(Onko sinulla jo Hilti-tili? Hallitse uutiskirjeasetuksiasi täällä)

Jaa