Käsiin kohdistuvan tärinän 3 syytä ja keinot niiden torjumiseksi

3 causes of havs on construction sites

Eri työtehtävien parissa työskentelevät kohtaavat erilaisia vaaratilanteita tai tapaturmia työssään. 

Toimistotyöntekijällä esimerkiksi on paljon pienempi riski saada palovammoja kuin kokilla, mutta on yleisiä onnettomuuksia ja tapaturmia, joita sattuu kaikilla ammattialoilla. Näistä putoamiset ja kaatumiset ovat tavallisimpia. Rakennusalalla on kuitenkin toinenkin yleinen ammattiriski: käden-käsivarren oireyhtymä (HAVS). Käsitärinän torjuntaan liittyvät laiminlyönnit rakennustyömailla ovat lisääntyneet. Määrän sanotaan nousseen kolmanneksella viime vuonna ja on urakoitsijoiden ensisijainen huolenaihe. 

Koska työterveyden ja -turvallisuuden merkitys rakennusalalla kasvaa jatkuvasti, käymme seuraavassa läpi, mitkä ovat käsiin kohdistuvan tärinän 3 syytä rakennustyömailla ja kerromme, miten ne voi torjua.  

1) Käsityökalujen tai muiden tärisevien laitteiden pitkäaikainen käyttö

Työterveyshuollon suosituksen mukaan työnantajien tulisi suorittaa seurantajakso selvittääkseen, kauanko työntekijä käyttää eri työkaluja tyypillisen työpäivän tai -viikon aikana.

Seurannasta saatavien tietojen perusteella voidaan arvioida, mikä kyseisen tehtävän todennäköinen altistumistaso on ja ylittääkö se todennäköisen päivittäisen tärinäaltistumisen toiminta-arvon (EAV) tai päivittäisen altistumisen raja-arvon (ELV). Selvityksen jälkeen voidaan ryhtyä käytännön toimenpiteisiin tärinäaltistuksen ja -riskien pienentämiseksi.

Tärinälle altistumista voidaan vähentää monella eri tavalla, kuten varmistamalla, että kuhunkin työhön käytetään aina sopivaa työkalua, lyhentämällä työkalun yhtämittaista käyttöaikaa kierrättämällä työtehtäviä ja välttämällä työkalun puristamista tai voimankäyttöä enemmän kuin on tarpeen.

2) Tärisevillä koneilla työskentely

Rakennusteollisuudessa tärisevien koneiden käyttöä ei yleensä voida välttää, erityisesti kun käytetään sellaisia työkaluja kuin betonin piikkausvasaroita, hiomakoneita ja poravasaroita. On kuitenkin tärkeää ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla estetään voimakasta altistumista käsitärinälle tai vähennetään sen oireita. Kaikkien työnantajien ja työntekijöiden tulisi esimerkiksi tarkistaa työkalut ennen niiden käyttöä tarkistaakseen, että laitteet ovat asianmukaisesti huollettuja ja korjattuja. Näin vältetään vikojen tai yleisen kulumisen aiheuttama lisääntynyt tärinä. Toinen vaihtoehto on käyttää työkaluja, joissa on aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), kuten Hiltin TE 3000-AVR -piikkausvasarassa. 

Hiltin AVR-tekniikka sisältää sarjan jousia ja niveltappeja, jotka irrottavat sivukahvat tehokkaasti työkalusta. Vaimennusmekanismi vähentää tärinää vasaran suuntaan samalla kun tasapainotus vähentää entisestään tärinän vaikutuksia. Tuloksena on työkalu, joka tuntuu tarjoamaansa tehoon nähden paljon kevyemmältä. Lisäksi kolmiakselisen tärinäarvon ansiosta laitteen käyttöaika on luokkansa paras, mikä lisää työmaan tuottavuutta.

3) Tärinäriskin huomiotta jättäminen

Niinkuin monen asian kohdalla, ongelmien syntyminen on tärkeää ehkäistä ennakolta. Sama ohje pätee käsiin kohdistuvaan tärinäongelmaan. Sen lisäksi, että vähennetään korkean tärinätason laitteiden ja koneiden liiallista käyttöä, on ehdottoman tärkeää noudattaa oikeita terveyskäytäntöjä myös työmaalla. Yksi esimerkki on hyvän verenkierron ylläpitäminen huolehtimalla, että työntekijät pysyvät lämpiminä ja kuivina, esimerkiksi käsineiden, päähineiden, vedenpitävien vaatteiden tai mahdollisuuksien mukaan lämpötyynyjen avulla. Toinen keino on tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen, koska tupakointi heikentää verenkiertoa, tai yrittää hieroa tai voimistella sormia taukojen aikana. 

Ratkaisemalla nämä syyt voit varmistaa luotettavan ja varman prosessin työntekijöiden tärinäriskin vähentämiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi työmaalla. 

Jaa