Kuinka esineiden internet muuttaa rakennusteollisuutta?

Esineiden internet muuttaa rakennusteollisuutta

Tuottavuudesta puhutaan aina, olipa kyseessä sitten projektien myöhästyminen, budjettien ylittyminen tai yrityksien epäonnistuminen muutokseen mukautumisessa. Tällä hetkellä se on huolenaihe rakennusalalla, mutta mitä voimme tehdä asian muuttamiseksi? Monet eri alat ovat ottaneet käyttöön Esineiden internetin (IoT) lisätäkseen tuottavuutta. Teorian mukaan Esineiden internetillä on potentiaalia digitalisoida prosesseja, minkä myötä saadaan tehokkuutta ja kilpailuetua, kuten rakennusalan työkaluja ja laitteita.   

Kuitenkin alle 6 % rakennusalan yrityksistä hyödyntää digitaalisia suunnittelutyökaluja. Selvitimme syvällisemmin, kuinka Esineiden internet voi muuttaa rakennusalaa!

Mitä Esineiden internet tarkoittaa rakennusalalle?

Esineiden internet yhdistää fyysiset esineet, kuten sähkötyökalut, kompressorin tai turvavaljaat, digitaalisiin tietoihin ja prosesseihin. Varustamalla nämä fyysiset esineet antureilla ja yhteyksillä, tiedot voidaan kerätä automaattisesti kentällä ja syöttää ohjelmistoon, joka auttaa yrityksiä suorittamaan tärkeitä liiketoimintaprosesseja. Esineiden internetin toteuttamiseksi tarvittavat tekniikat ovat nyt saatavilla suuressa mittakaavassa, sellaisilla kustannuksilla ja luotettavuustasolla, että ne ovat kannattava vaihtoehto rakennusalalle.

Rakennusalan tuottavuuden edistäminen työmaalla ja sen ulkopuolella

Olemme kuulleet sanottavan, että IOT voi tehdä kodeistamme, työpaikoistamme ja jopa kokonaisista kaupungeista 'älykkäitä', mutta kuinka tämä alaa häiritsevä aihe voi todella lisätä tuottavuutta? Yksi tapa on parantaa koneiden huoltoa ja korjauksia sekä kalustojen seurantaa. Näin varmistetaan, etteivät ne koskaan katoa tai joudu varastetuiksi, mikä on yleinen ongelma suurilla rakennustyömailla. 

Työvoiman tuottavuus on lisääntynyt rakennusalalla keskimäärin vain 1 % vuodessa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, kun koko maailmantalouden kasvu on ollut 2,8 %. IOT voisikin olla olennainen osa tuottavuuden parantamista, sillä se varmistaa, että yritykset voivat käyttää reaaliaikaisia tietoja. Näihin tietoihin voi kuulua koneiden takuutietoja ja ennaltaehkäisevää huoltoa, ne voivat vähentää seisokkiaikoja ja korjauskuluja sekä kalustojen etsimisaikaa. Lyhyesti sanottuna, kun varmistetaan työkalujen suurin mahdollinen käyttöaika, IOT voi lisätä työmaan tuottavuutta. 

Muutos on alkanut IOT-ratkaisuilla

Onko IOT:lla alkanut jo olla vaikutusta alalla? Missä prosesseissa? IOT:n digitaalinen muutos on alkanut. Se näkyy aina tarjouksista BIM-mallinnuksiin ja kalustojen seurantaan. Ensiksi, elektronisesta tarjouksien tekemisestä on tullut EU:ssa standardi. Pyydämme esimerkiksi digitaalisia tarjouspyyntöjä julkisista rakennusprojekteista, koska tämän kanavan kautta sopimuksien myöntämisprosessit ovat läpinäkyvämpiä ja tehokkaampia. Toiseksi, tietomallinnus (BIM), joka on jo tärkeä prosessi alalla, on pian standardi kaikille rakennustyömaalla. BIM:n merkittävä hyöty on, että projektista laaditaan digitaalinen simulaatio ennen ensimmäisenkään tiilen latomista. Näin se minimoi suunnitteluvirheet, mahdollistaa nopeat laskelmat ja ennakoi ylimääräiset kulut. 

Lisäksi on olemassa verkkotyökaluja, joihin voi kuulua kaluston seurantaa, työkalujen tunnistamista ja hallintaa. Näissä kaikissa hyödynnetään IOT:tä eri laitteistoissa ja ohjelmistoissa, mikä tekee rakennustyömaan toiminnasta helpompaa ja tehokkaampaa. Tällä hetkellä kaksi hyvää esimerkkiä IoT-integroinnista ovat ON!Track- ja Hilti Connect -sovelluksemme.

Miksi meidän pitäisi toivottaa digitalisointi tervetulleeksi eikä jättää sitä huomiotta?

Kuten Hiltin IoT-integrointisovellukset, ON!Track ja Hilti Connect, IoT tarjoaa rakennusteollisuudelle erilaisia mahdollisuuksia lisätä tuottavuutta rakennustyömaalla ja sen ulkopuolella. Digitalisointiprosessia ei voi pysäyttää. Jos jätämme digitalisoinnin huomiotta, yrityksillä on riski jäädä jälkeen kilpailijoistaan. Sen vuoksi heidän on käytävä käsiksi olennaiseen ongelmaan, tuottavuuteen. 

Jos ongelmana on tuottavuus, IoT tarjoaa monia ratkaisuja. Mitkä ovat sinun ajatuksesi IoT:stä rakennusalalla? Oletko jo digitoinut liiketoimintasi eri osa-alueita? Mikä IoT-ratkaisuissa toimii ja mikä ei toimi? 

Jaa