Hallitse pölyä rakennustyömaalla

Pölytön työmaa on turvallisempi ja tuottavampi

Päivittäiset rakennustyöt, kuten hionta, leikkaaminen, poraus ja piikkaus, aiheuttavat pölyä. Syntyvä pöly voi aiheuttaa vakavia sairauksia ja hidastaa projekteja. Se voi levitä myös ympäröiville alueille, joilla se vaikuttaa muihin ihmisiin ja ympäristöön. Tutustu strategioihin ja ratkaisuihin, joiden avulla voit minimoida rakennuspölyn syntymistä.

Mitä pöly on?

Pöly koostuu pienistä, kiinteistä hajallaan olevista hiukkasista, jotka leijuvat ilmassa. Nämä pölyhiukkaset voivat olla äärettömän pieniä. Kaikkein haitallisin pöly, joka on hiukkaskooltaan alle 10 mikrometriä, luokitellaan alveolijakeeksi. Pöly, jonka hiukkaskoko on alle 100 mikrometriä, luokitellaan hengittyväksi- tai keuhkojakeeksi. Vertailun vuoksi ihmisen hiussäikeen paksuus on noin 60 mikrometriä.  

Monet haitallisista pölyhiukkasista ovat niin pieniä, että niitä tuskin huomaa ja mitä pienempiä ne ovat, sitä kauemmin ne leijuvat ilmassa. Esimerkiksi 0,1 mikrometrin kokoisen pölyhiukkasen laskeutuminen lattialle vain yhden metrin korkeudelta voi kestää kaksi viikkoa. 

Tästä syystä rakennuspölyn voi haistaa, vaikka sitä ei näe. Jos huone "haisee betonille", se johtuu todennäköisesti ilmassa kiertävistä mikroskooppisen pienistä betonipölyhiukkasista.

Kuinka rakennuspöly syntyy?

Pölyä syntyy materiaaleja rikkovasta käsittelystä esimerkiksi porauksen, piikkaamisen, sahauksen tai hionnan yhteydessä. Pölylle voi altistua myös ilmavirran kautta, esimerkiksi kun kuljetetaan pölyisiä materiaaleja ja tuuli puhaltaa pölyä ympäriinsä tai sementin valmistuksessa jauhetta sekoitettaessa. Pölyt voidaan jakaa eri luokkiin riippuen työstettävästä materiaalista ja rakennusprosessista. 

Kolme yleisintä rakennusteollisuudessa esiintyvää pölytyyppiä ovat: 

  • Mineraalipöly: saattaa sisältää piidioksidipölyä , joka on syntynyt piidioksidia (esimerkiksi kvartsia) sisältävien materiaalien hankaavasta käsittelystä, esim. hiekkakivi, betoni, laasti tai tiili. 
  • Puupöly: syntyy puun ja käsitellyn puun, kuten MDF-levyn, hiovasta käsittelystä. 
  • Muut pölytyypit: ne syntyvät työstettäessä materiaaleja, esimerkiksi kipsipöly.

Kvartsipölyn aiheuttamat terveyshaitat

Mitä pidempään altistutaan pölylle, sitä suuremmat riskit se aiheuttaa terveydelle ja turvallisuudelle.  

Pitkäaikainen altistuminen alveolijakeiselle kiteiselle piidioksidille (kvartsi), jonka hiukkasia on betonissa, laatoissa, tiilissä ja laastissa, on erityisen vaarallista, koska hiukkaset voivat mennä syvälle keuhkoihin ja keuhkorakkuloihin (alveoli). Tämä voi johtaa hengitystiesairauksiin, kuten silikoosiin, jonka on todistettu lisäävän keuhkosyövän riskiä. 

Pitkäaikainen altistuminen rakennustyömaan pölylle voi myös aiheuttaa keuhkoahtaumataudin. Keuhkoahtaumatauti vaikeuttaa hengitystä ja voi vakavasti heikentää elämänlaatua.

Altistumisrajat

Monissa maissa lainsäädäntö rajoittaa nykyään altistumista vaaralliselle rakennuspölylle. Esimerkiksi Yhdysvaltain rakennusalan sääntelyviranomainen OSHA on asettanut piidioksidipölyn sallituksi altistumisrajaksi enintään 50 mikrogrammaa kuutiometriä kohden 8 tunnin työpäivän ajalle. Euroopan unionissa työntekijän alveolijakeisen kiteisen piidioksidipölyn altistumisraja on 0,1 milligrammaa kuutiometriä kohden 8 tunnin aikapainotettuna keskiarvona. 

Sallitut altistumisrajat vaihtelevat maittain, joten ne on tarkistettava aina paikallisilta viranomaisilta.

Miten rakennuspöly vaikuttaa tuottavuuteen

Pölylle altistuminen ei ole pelkästään terveysriski. Se lisää myös loukkaantumisriskiä huonontamalla näkyvyyttä ja aiheuttaa muita häiriötekijöitä, kuten yskää ja aivastelua ja silmien ärsytystä. 

Sairastumisen ja työtapaturmien lisäksi pöly voi vaikuttaa lähes kaikkiin rakennustöiden vaiheisiin: 

  • Ajan hukkaaminen: alueiden suojaus ja osastointi ennen töiden aloittamista 
  • Kiinteiden kalusteiden ja tekstiilien vaurioituminen: esimerkiksi kokolattiamatot ja kiinteät kalusteet 
  • Vaikutukset muihin töihin: esimerkiksi rappaustyöt, maalaus ja sähkötyöt 
  • Luovutuksen viivästyminen: aikaa vievä loppusiivous 

Vähemmälle huomiolle voi jäädä, että pöly saattaa myös tukkia työkaluja tunkeutumalla moottoreihin ja muihin liikkuviin osiin. Tämä voi aiheuttaa korkeat korjauskulut ja turhauttavaa odottelua. Pölyhiukkaset kerääntyvät myös teräville reunoille, kuten talttojen päihin, poranterän reunoihin ja hiomalaikkojen pintoihin, mikä voi mahdollisesti tylsyttää niitä ja lyhentää niiden käyttöikää. Lyhyesti sanottuna pöly maksaa rahaa.

Strategia rakennuspölyn vähentämiseksi

Rakennuspölyn negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää STOP-periaatteen avulla. Se määrittelee riskin hallinnan järjestyksen. 

S – Korvaaminen (Substitution) 
Vältä pölyn muodostumista valitsemalla vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten valukiskoja, valuun jätettäviä palokatkotuotteita, suorakiinnitystä tai suunnittelua tietomallinnuksen avulla. 

T –Tekniset toimenpiteet
Poista ja vähennä pöly teknisten ratkaisujen avulla. Tässä apuna voidaan käyttää Hiltin pölynpoistojärjestelmiä (DRS) tai käyttämällä erilaisia tarvikkeita, kuten pölykauluksia- tai suojuksia. Toinen esimerkki on timanttiporauksessa käytettävä vedenhallintajärjestelmä. Voit myös suojata ja osastoida työskentelyalueet pölyesteillä ja täydentää pölynpoistojärjestelmiä kannettavilla ilmanpuhdistimilla, jotka poistavat hengitysilmassa olevia pölyhiukkasia.  

O – Organisointi:
riskien vähentäminen tehtävien uudelleenjärjestelyllä ja suunnittelulla, turvallisuuskoulutuksella sekä säännöllisellä työkalujen huollolla ja tarkistuksella. 

P – (Personal Protection) Henkilönsuojaimet  
Näitä tarvitaan, kun riskejä ei voida täysin poistaa edellämainituin keinoin. Käytä henkilönsuojaimia, kuten pölymaskia, suojalaseja ja käsineitä aina kun teet pölyäviä työvaiheita.

Vaihtoehtoisia tekniikoita, jotka vähentävät pölyä

Construction worker using a DD-WMS water management system to supply, filter and collect slurry from wet diamond drilling

Timanttiporaus (märkä)

Pidä työmaa puhtaampana keräämällä märkäporauksen aikana syntyvä liete. Hiltin DD-WMS-vedenhallintajärjestelmä syöttää, suodattaa ja kerää porauslietteen, joka on helppo hävittää. 

DD-WMS 100 Vedenhallintajärjestelmä
BX 3 battery-powered nailer, a virtually dust-free alternative to drilling, being used to fasten on concrete

Suorakiinnitys

Vaihda BX 3-22 -akkunaulaimeen, joka on puhtaampi, hiljaisempi ja lähes pölytön vaihtoehto poraukselle.

BX 3 -akkunaulain
HAC cast-in anchor channel, placed around rebar before the concrete is poured, meaning little or no dust from subsequent drilling

Suunnittele betonityöt pölyttömiksi

Valitse vähän pölyävät pohjamateriaalit tai aseta HAC-valukiskomme harjateräksen ympärille ennen betonin kaatamista, jolloin poraamista ei juuri tarvita eivätkä työntekijät altistu betonipölylle.

HAC-valukiskot

Pölynhallintajärjestelmät kaikkiin sovelluksiin

TE 6-A22 cordless rotary hammer being used with an integrated dust removal system

Poraus

Poista jopa 97 % pölystä pölynpoistojärjestelmillä, kuten TE-DRS-6-A TE 6-22 -akkuporavasaralle. 

Vastavaasti TE-YD-onteloterä tarjoaa lähes pölyttömän betoniporauksen, kun sitä käytetään yhdessä SDS-kombivasaroiden, kuten TE 50-AVR:n ja märkä- ja kuivaimurin kanssa.

TE-DRS-pölynpoistojärjestelmät TE-YD-onteloterä
TE 2000-AVR concrete demolition hammer being used with a dust removal system and vacuum cleaner for virtually dust-free chiseling / breaking

Piikkaus

Poista jopa 95 % pölystä piikatessasi esimerkiksi TE 2000-AVR -piikkausvasaralla yhdessä TE DRS-B -pölynpoistojärjestelmän ja yleispölynimurin kanssa.

TE DRS-B -pölynpoistojärjestelmä
Wet concrete cutting helps to reduce dust on the jobsite with tools like the DCH 150-SL

Timanttileikkaus

Betonin märkäleikkaaminen käyttäen DCH 300-X -timanttileikkuria voi olla jopa 30 % nopeampaa kuin kuivaleikkaus. 

Jos kuitenkin haluat mieluummin leikata kuivana, on tämä laite lähes pölytön tehokkaaseen imuriin yhdistettynä.

DCH 300-X -timanttileikkuri
Dust extraction is easier than ever with the SC 70W-A22 connected to a universal vacuum cleaner

Sahaus

Pölyn poistaminen leikattaessa akkupyörösahoilla, kuten Hilti SC 4WL-22:lla tai SC 30WR-22:lla, on helpompaa kuin koskaan aiemmin – liitä työkaluun vain yleispölynimuri. 

SC 4WL-22 -akkupyörösaha SC 30WR-22 -akkupyörösaha
For virtually dust-free results combine tools like the DG 150 concrete grinder with a vacuum cleaner

Hionta

Käytännössä pölytön tulos: kun yhdistät esimerkiksi DGH 150 -betonihiomakoneen pölynimuriin.

DG 150 -betonihiomakone

Työmaaimurit

Hiltin akkukäyttöiset ja johdolliset imurit märkä- ja kuivakäyttöön on varustettu automaattisella suodattimen puhdistusteknologialla, joka pitää imun tehokkaana. 

Imurit

Kannettavat ilmanpuhdistimet

Rajoita hienon pölyn leviämistä käyttämällä pölynimurin lisäksi Hilti-ilmanpuhdistinta, joka lisää turvallisuutta poistamalla ylimääräiset pölyhiukkaset ilmasta. 

Lue lisää Hiltin ilmanpuhdistimista

Ratkaisut turvalliselle työmaalle

Auta työntekijöitä työskentelemään turvallisemmin ja mukavammin ratkaisuilla, jotka ylittävät vaaditut säädökset ja määräykset.

Tutustu turvallisuusratkaisuihimme

Ei kompromisseja työturvallisuudessa

Kulmahiomakoneet alan johtavilla turvaominaisuuksilla, edistykselliset pölynpoistovaihtoehdot lähes kaikissa työkaluissa, työkalujen kiinnitysratkaisut sekä paljon muuta– tervetuloa tutustumaan Nuron-akkujärjestelmään.

Tutustu Nuronin hyötyihin

Helppo ja turvallista ON!Trackin kanssa

Vastaanota ilmoituksia ON!Track-järjestelmästä, kun työkalusi tarvitsevat huoltoa tai kun on aika uusia koulutussertifikaatteja. 

Tutustu ON!Track -kalustonhallintajärjestelmään

Jaa