Tuottavuus

Mitä se todella tarkoittaa rakennusalalla?

what does productivity actually mean

Niin kutsuttu tuottavuusongelma on yleinen puheenaihe rakennusalalla.

Rakennusalan yritykset kohtaavat monia tuottavuuteen liittyviä haasteita, joita olemme käsitelleet edellisessä blogissa. Niitä ovat esimerkiksi kustannusten hallinta, vaatimustenmukaisuuden täyttäminen ja työvoiman hallinnointi.

Jotta voisimme vastata näihin rakennusalan tuottavuuden haasteisiin tehokkaasti, meidän on ymmärrettävä, mitä tuottavuus todella tarkoittaa rakennusalalla ja miten yritykset voivat mitata sitä.

Mitä on tuottavuus?

Yksinkertaisesti määriteltynä tuottavuus on tuloksen suhde panostusyksikköön verrattuna.

Rakennusalalla tulos ilmaistaan yleensä painona, pituutena tai tilavuutena ja panostusresurssi yleensä työvoimakuluina tai työtunteina.

Henkilön tunnissa saavuttama fyysinen edistyminen, jota kutsutaan myös työvoiman tuottavuudeksi, riippuu suuresti rakennusalan tuottavuuden yleisestä laskennasta.

Työvoiman tuottavuuden kaksi tärkeintä mittaria ovat tehokkuus, jolla työvoimaa käytetään rakennusprosessissa sekä työvoiman suhteellinen tehokkuus siinä, miten hyvin se pystyy tekemään vaaditun työn annetussa ajassa ja paikassa.

Jos haluat laskea työvoiman tuottavuuden rakennusalan yrityksessäsi, voit esittää itsellesi seuraavat kysymykset:

  • - Kuinka paljon työtä 20 työntekijän ryhmä saa aikaan päivässä?
  • - Jos työntekijöiden määrä on kiinteä, kuinka monta päivää työn suorittamiseen menee?
  • - Jos työn suorittamiseen on aikaa tietty määrä päiviä, kuinka monta työntekijää tarvitaan työn valmistumiseen ajallaan?
  • - Kuinka paljon aikaa voit säästää työn yhden osan valmistumisessa, jos investoit nopeammin toimiviin laitteisiin?

Miksi tuottavuus on tärkeää?

Työvoiman tehokkuus on useimpien tarjousarvioiden perusta sekä mittapuu, jonka perusteella suorituskykyä mitataan ja valvotaan. Työvoiman tehokkuus liittyy kuitenkin läheisesti fyysisiin resursseihin sekä tietoon ja taitoihin.

Voidaan sanoa, että työvoima, jolla on rajoitettu pääsy huonosti hallinnoituihin työkaluihin, ei toimi yhtä tehokkaasti kuin tuottoisat yritykset.

TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN:

tuottavuuden parantaminen

Työvoiman ja fyysisen kaluston tehokas hallinnointi auttaa ratkaisemaan joitakin rakennusalan suurimmista haasteista, kuten:

  • - Budjetin ja määräajan ylittyminen projekteissa
  • - Maineen vahingoittumisen ja projektien epäonnistumisen riski
  • - Lainmukaisten terveys- ja turvallisuusvelvoitteiden rikkominen 

Tuottavuuden parantaminen

Tekniikan kehittyminen tekee työvoiman tuottavuuden hallinnoinnista ennakoitavampaa. Tekniikan käyttäminen voi paljastaa tehottomia käytäntöjä yrityksessäsi, parantaa rakentamisen suunnittelua ja auttaa hallinnoimaan fyysistä kalustoa. Tämä vapauttaa työntekijöiden aikaa ja parantaa yleistä kannattavuutta.

 

ON!Track on kalustonhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu rakennusteollisuudelle. Seuraa työkaluja, kalustoja ja laitteita valmistajasta riippumatta, pysy tuottavana ja noudata säädöksiä.

ON!TRACK -KALUSTONHALLINTARATKAISU

ON!Track ei ainoastaan ratkaise ikivanhaa ongelmaa kadonneiden työkalujen suhteen, mutta sillä on myös merkittävä vaikutus tuottavuuteenne työmaalla. Lue lisää kalustonhallinnasta.

Lue lisää
Verkkotyökalumme ja kalustonhallintaratkaisumme auttavat digitalisoimaan työkaluihin ja kalustoihin liittyviä prosesseja tehokkuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Esineiden internet (IoT)

On paljon näyttöä, kuinka monet alat ovat loistavasti hyödyntäneet Esineiden Internetiä (IoT) tuottavuutensa kasvattamiseen. Johtavana ajatuksena, on että prosessien digitalisoituminen mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn ja tuo muita kilpailuetuja kuten esim. työkalujen ja kaluston tehokkaamman hallinnan.

Lue blogi täältä
Rakentamisen tuottavuus

Rakentamisen tuottavuus

Haluamme jakaa tietoa tuottavuudesta ja auttaa sinua saamaan paras mahdollinen hyöty työkaluistasi ja henkilöstöstäsi.

Lue lisää

Jaa